Yazar Detayları

Pamukçu, Orhan, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Trietilamin varlığında bazı alifatik karboksilik asitlerden disübstitüe organosiklotrifosfazenlerin sentezi ve karakterizasyonu
    Öz  PDF