Yazar Detayları

Tokur, Süleyman, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir

  • Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Bazı Domates ve Tütün Genotiplerinde Kadmiyum Etkilerini İnceleyen İstatiksel Bir Çalışma
    Öz  PDF