Yazar Detayları

Savaş, Sümeyra, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK, Bilgi ve Bilişim Güvenliği, İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Kocaeli, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Staphylococcus aureus izolatlarının tiplendirilmesinde çoklu lokus değişken sayı tekrar analizi (MLVA) ve darbeli alan jel elektroforez (PFGE) yöntemlerinin karşılaştırılması
    Öz  PDF