Yazar Detayları

Varlı, Sakin Vural

  • Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) - Araştırma Makalesi / Research Article
    İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)’a Karşı Feromon Denemesi
    Öz  PDF