Yazar Detayları

Hatipoğlu, Seda, Gazi Üniversitesi, Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim dalı, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Şehir içi sinyalize kavşakların yeterliliğinin tasarım kriterleri puanlama yöntemi ile belirlenmesi
    Öz  PDF