Yazar Detayları

Sağdınç, Seda

  • Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    5-Nitro-1h-İndol-2,3-Dion-3-(N- Feniltiyosemikarbazon) molekülünün infrared spektroskopisi ve teorik incelenmesi
    Öz  PDF