Yazar Detayları

Pıravadılı Mucur, Selin, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Effect of isopropanol doped Poly(3,4-ethylene dioxythiophene): poly(styrenesulfonate) on emission characteristics of organic light emitting diodes
    Öz  PDF