Yazar Detayları

Saygın, Semra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Length-weight and length-length relationships of the European bitterling (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) inhabiting inland waters of Samsun Province
    Öz  PDF