Yazar Detayları

Yazıcı Güvenç, Senem, Yıldız Teknik Üniversitesi