Yazar Detayları

Avgın, Serap

  • Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kahramanmaraş İlinde Bağlara Zarar Veren Benzerkanatlı (Homoptera) Böcek Türlerinin Dağılımı Ve Bazı Biyolojik Özellikleri
    Öz  PDF