Yazar Detayları

Mamur, Sevcan, Gazi Üniveristesi, Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, ANKARA, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılan sodyum benzoat ve potasyum sorbat karışımının genotoksik potansiyelinin mikronukleus testi ile belirlenmesi
    Öz  PDF