Yazar Detayları

Erden Gülebağlan, Sinem, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Zincblende Yapıdaki TlxIn1-xAs’ın Örgü Sabitleri ve Eğilme Parametrelerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi İle İncelenmesi
    Öz  PDF