Yazar Detayları

Ergül, Soner, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Samsun, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Hipotetik TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) döngüsü ile kimyasal değişimin doğasının öğretimi; asit-baz indikatör tepkimesi örneği
    Öz  PDF