Yazar Detayları

Cüre, Suat

  • Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Otoyol Esnek Üstyapı İnşaatı Kalite Kontrolünde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanabilirliği
    Öz  PDF