Yazar Detayları

Çelik, Suna Özden, Türkiye

  • Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri
    Öz  PDF