Yazar Detayları

Çivici, Tülay, BAUN Mimarlık Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenicilerin sosyo-kültürel yapısı: Balıkesir ili örneği
    Öz  PDF