Yazar Detayları

Gündüz, Tülin, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi
    Öz  PDF