Yazar Detayları

Kırındı, Talip

  • Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Mytilus sp (midye), gammarus sp (nehir tırnağı) ve cladophora sp (yeşil alg) örnekleri kullanılarak Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğin araştırılması
    Öz  PDF