Yazar Detayları

Akyurek, Tayfun, Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Effective multiplication factor and fuel temperature coefficient calculations of pwr assembly under different temperatures
    Öz  PDF