Yazar Detayları

Uzunoğlu, Tayfun

  • Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) - Araştırma Makalesi / Research Article
    1,3-Bis-(p-İminobenzoik Asit) İndan Langmuir-Blodgett (LB) Filmlerin Elektriksel Özellikleri
    Öz  PDF