Yazar Detayları

Dikici, Tuncay, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Anodik Spark Oksitleme Tekniği ile Üretilen Titanyum Dioksit (TiO2) Kaplamaların Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Özellikleri
    Öz  PDF