Yazar Detayları

Erdem, Umut

  • Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Yerleşimlerin Taşıdığı Deniz Taşkını, Sel ve Deprem Afet Tehlikelerinin CBS Kullanılarak Yorumlanması: Balıkesir Örneği
    Öz  PDF