Yazar Detayları

Hasgül, Umut, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Betonarme kolonların eşdeğer akma eğriliği için önerilen pratik bağıntıların irdelenmesi
    Öz  PDF