Yazar Detayları

Gür, Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü, Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021) - Araştırma Makalesi / Research Article
    3 boyutlu yazıcı ile üretilen ABS ve karbon fiber takviyeli ABS kompozitlerde üretim parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi
    Öz  PDF