Yazar Detayları

Genç, Yaşar

  • Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Length Frequency, Length-Weight Relationship and Sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey
    Öz  PDF