Yazar Detayları

Açıkbaş, Yaser, Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Developing of the calixarene based diamide chemical sensor chip for detection of aromatic hydrocarbons’ vapors
    Öz  PDF