Yazar Detayları

Yüksel, Yavuz

  • Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Buğdayın Islatılması Sırasında Ultrason İşlemi Uygulamanın Tanenin Su Absorbsiyonu Üzerine Etkisi
    Öz  PDF