Yazar Detayları

Bekçi Molu, Zehra, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Synthesis, characterization and swelling properties of poly (acrylic acid)/Zr-pillared clay superabsorbent composites
    Öz  PDF