Yazar Detayları

Erdoğan, Zeliha

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Length-weight relationships, reproduction, Hepatosomatic index of the lesser spotted catshark, Scyliorhinus canicula [L.] the sea of Marmara, Turkey
    Öz  PDF