Yazar Detayları

Erdoğan, Zeliha, Balıkesir Üniversitesi, FEF, Biyoloji Bölümü, Türkiye

  • Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) - Araştırma Makalesi / Research Article
    An investigation on length-weight relationships, condition and reproduction of the bleak, Alburnus alburnus (L.) population in Çaygören Dam Lake (Balikesir), Turkey
    Öz  PDF