Yazar Detayları

Erdoğan, Zeliha, Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Anisakis spp. (Nematoda: Anisakidae) case in the small spotted dogfish (Scyliorhinus canicula (Linneaus, 1758)) caught from the sea of Marmar (Turkey)
    Öz  PDF