Yazar Detayları

Erdoğan, Zeliha, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü., Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Marmara Denizi, Bandırma Körfezi sarıkuyruk istavrit [(Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)]’in bazı populasyon parametreleri
    Öz  PDF