Yazar Detayları

Taylan, Zeynep Seda

  • Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği
    Öz  PDF