Yazar Detayları

Merdan, Ziya, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Ankara, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Güneş pilleri için ZnO'nun yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi: ab-initio çalışması
    Öz  PDF