Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) 1,3-Bis-(p-İminobenzoik Asit) İndan Langmuir-Blodgett (LB) Filmlerin Elektriksel Özellikleri Öz   PDF
Hüseyin Sarı, Tayfun Uzunoğlu, Onur Turhan
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) 1,3-İndandionun Farklı Çözücülerdeki Tautomer Oranlarının FT-IR ve Hesapsal Yöntemlerle Belirlenmesi Öz   PDF
Sedat Karabulut, Hilmi Namlı
 
Cilt 2, Sayı 2: (Kasım 2000) 2. Ege Analitik Kimya Günleri Özel Sayısı Öz   PDF
Sözlü Bildiri
 
Cilt 2, Sayı 2: (Kasım 2000) 2. Ege Analitik Kimya Günleri Özel Sayısı Poster Öz   PDF
Poster Bildiri
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) 2011 Van depremlerinden sonra yığma yapılarda gözlemlenen hasarlar Öz   PDF
Reşat Atalay Oyguç
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) 21. Yüzyılda Bor Teknolojileri ve Uygulamaları Öz   PDF
İ. Ersan Kalafatoğlu, S. Nuran Örs
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) 3 boyutlu masa üstü yazıcı ile matematiksel bir modelden gerçek bir nesnenin dijital üretimi Öz   PDF
Yılmaz Gür
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) 4,4- bipiridin ve 2-amino-1,4-benzendikarboksilik Asit Tabanlı Yeni Bileşiğin Sentezlenmesi ve Hidrojen Bağlı 3D Polimerik Yapısı Öz   PDF
Görkem Oylumluoğlu
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) 4-[4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Bazı Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri Öz   PDF
Hale Ocak, Serap Mutlu, Emine Öztürk, Özge Aygün, Belkıs Bilgin Eran, Özlem Cankurtaran, Ferdane Karaman
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) 4’ (N-(Tiyofen-3-il metilen) benzenamin)-15-taç-5 eter ile 3,4-etilendioksitiyofen İletken Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Elif Işgın, Ertuğrul Şahmetlioğlu, Ersen Turaç, İbrahim Demir
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) 5-Nitro-1h-İndol-2,3-Dion-3-(N- Feniltiyosemikarbazon) molekülünün infrared spektroskopisi ve teorik incelenmesi Öz   PDF
Seda Sağdınç, Fatma Kandemirli, Nilgün Karalı, Anatholy Dimoglo
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) A Case Study for Better Management of Forest Fire Situations using DiCoMa, A Disaster Management Framework Öz   PDF
Eralp Erdoğan, Erhan Mengüşoğlu
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) A characterization of torsion units in integral group of ZS3 Öz   PDF
Sinan Aydın, Abdurrahim Yılmaz
 
Kabul edilen makaleler (Online first) A Markov chain analysis for BIST participation index Öz   PDF
Mehmet Yavuz
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) A New Approach on the Strain Energy Function for the Mechanical Behavior of Arteries Öz   PDF
Hakan Erol, Hasan Selim Şengel
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) A numerical scheme for continuous population models for single and interacting species Öz   PDF
Yalçın Öztürk, Ayşe Anapalı, Mustafa Gülsu
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) A Proposal for Building up A Social-Constructivism -based Distance Learning System for Ege University Öz   PDF
Bahadır Karasulu, Ata Önal, Serdar Korukoğlu
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) A Study On A Parabolıc Partıal Dıfferentıal Equatıons And Restrıctıve Taylor Approxımatıons Öz   PDF
Mustafa Gülsu
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) A Study on the Optimum Conditions of the Cementation of Copper in Chlorination Solution of Chalcopyrite Concentrate by Iron Scraps Öz   PDF
Hakan Temur, Ahmet Yartaşı, M. Muhtar Kocakerim
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarakotobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Öz   PDF
Enver Yalçın, Arzu Kavaklı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Açık hava antik alanların (OASIS) yapı taşlarında gözlenen bozunmanın nümerik hesaplama ile belirlenmesi Öz   PDF
Kıvanç Zorlu, Mehmet Bayirli
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Açık kanalda askıda bitki etkisindeki akımın yatay hız bileşeninin derinlik boyunca değişiminin incelenmesi Öz   PDF
Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel Ozan
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Açık kanalda batmış bitkinin akıma etkisi Öz   PDF
Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel Ozan
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Active tectonics of Erçek Lake Basin and lithostratigraphy of basin deposits (Van, Turkey) Öz   PDF
Bülent Doğan
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Ağır metale maruz kalan çalışanların idrarlarındaki krom değerlerinin ICP-MS ile belirlenmesi ve analitik değerlendirmesi Öz   PDF
Bayram Poyraz
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Ağır Metaller ve Süs Bitkilerinin Fitoremediasyonda Kullanılabilirliği Öz   PDF
Cennet Özay, Ramazan Mammadov
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Agrı-fos 400 uygulamasının domates (lycopersicon esculentum mill.) bitkisinde stomalar üzerine etkisi Öz   PDF
İlkay Öztürk Çalı
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Öz   PDF
Özgür Tekaslan, Nedim Gerger, Ulvi Şeker
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Akıllı ev sistemlerinde kullanılan yapay zekâ teknikleri için yapay veri üretici geliştirilmesi Öz   PDF
Hüseyin GÜNEŞ, Emre ORTA, Davut AKDAŞ
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Akıllı evler için sesli komut algılama yöntemleri Öz   PDF
Hüseyin Güneş, Sabri Bicakcı
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Akışkan olarak hava ve argon kullanılan vorteks tüpünde enerji ve ekserji analizi Öz   PDF
Volkan Kırmacı
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Akışkan Yatakta Sodyum Perborat Monohidrat Üretimi Öz   PDF
H. Jülide Köroğlu, Sıdıka Kocakuşak, Kani Akçay, Raşit Tolun
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi Öz   PDF
Önder Aksu, Gülderen Kurt Kaya
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Alternatif Bor Bileşikleri Öz   PDF
A. Orhan Görgülü, Mustafa Aslan
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Alümina aerojellerin fiziksel özellikleri üzerine yaşlandırma ve kurutma süresinin etkisi Öz   PDF
Dilek Cantürk Öz, Beytullah Öz, Nihan Kaya
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Amorf Dentritik Agatta Quasi Kristallerin Fraktal Büyümesi Öz   PDF
Mehmet Bayırlı
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni3(OH)2V2O7.3H2O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Öz   PDF
Berna Tekin, Duygu Polat
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) An Archaeometric Study on Ancient Iznik Ceramics Öz   PDF
T. Tulun, G. Döner, F. Çalışır, N. Çini, N. Karatepe, A. Meriçboyu, A. Tekin, A. Altun, B. Arlı, H. Arlı
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) An Investigation of the Magnetostriction Constant of MnCu Alloys Öz   PDF
Cemal Okuyan, T. Turmanbekov, P. Saıdakhmetov, G. Omashova, R. Abdraımov
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) An Investigation On Fishes of Bandırma Bay (Sea Of Marmara) Öz   PDF
Hatice Torcu Koç
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) An investigation on fishes of Gökova bay (Southern Aegean Sea) Öz   PDF
Fatih Öğretmen, Fevzi Yılmaz, Hatice Torcu Koç
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) An Investigation On Fishes Of Saros Bay (Northern Aegean Sea) Öz   PDF
Hatice Torc Koç, Zeliha Aka, Dilek Türker Çakır
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) An investigation on length-weight relationships, condition and reproduction of the bleak, Alburnus alburnus (L.) population in Çaygören Dam Lake (Balikesir), Turkey Öz   PDF
Hatice Torcu Koç, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Anahtarlamalı relüktans motor tasarımlarında farklı rotor geometrilerinin motor güç ve tork üretimine etkilerinin incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Fenercioğlu, İlhan Tarımer
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Analyse Didactique Du Contenu Portant Sur La Digestıon Humaine Du Nouveau Manuel De Sciences Experimentales De Sixieme Au College Öz   PDF
Sami Özgür
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Analysis of the secondary housing settlements based on user assessments Öz   PDF
Onur Erman
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Analysis of the Structure of Carbohydrates with use of the Regularized Deconvolution Method of Vibrational Spectra Öz   PDF
N. A. Nikonenko, D. K. Buslov, N. I. Sushko, R. G. Zhbankov
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Analytical Raman Spectroscopy Öz   PDF
Constantinos A. Georgiou
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Anodik Spark Oksitleme Tekniği ile Üretilen Titanyum Dioksit (TiO2) Kaplamaların Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Özellikleri Öz   PDF
Tuncay Dikici, Metin Yurddaşkal
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Apanteles Galleriae Wilkinson (Hym; Braconidae)’ nin Verim ve Eşey Oranına Parazaitoit -Dişi Eşdeğeri Konak Sayısındaki Artışın Etkileri Öz   PDF
Fevzi Uçkan, Adem Gülel
 
Toplam 461 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>