Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) 1,3-Bis-(p-İminobenzoik Asit) İndan Langmuir-Blodgett (LB) Filmlerin Elektriksel Özellikleri Öz   PDF
Hüseyin Sarı, Tayfun Uzunoğlu, Onur Turhan
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) 1,3-İndandionun Farklı Çözücülerdeki Tautomer Oranlarının FT-IR ve Hesapsal Yöntemlerle Belirlenmesi Öz   PDF
Sedat Karabulut, Hilmi Namlı
 
Cilt 2, Sayı 2: (Kasım 2000) 2. Ege Analitik Kimya Günleri Özel Sayısı Öz   PDF
Sözlü Bildiri
 
Cilt 2, Sayı 2: (Kasım 2000) 2. Ege Analitik Kimya Günleri Özel Sayısı Poster Öz   PDF
Poster Bildiri
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) 2011 Van depremlerinden sonra yığma yapılarda gözlemlenen hasarlar Öz   PDF
Reşat Atalay Oyguç
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) 21. Yüzyılda Bor Teknolojileri ve Uygulamaları Öz   PDF
İ. Ersan Kalafatoğlu, S. Nuran Örs
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) 3 boyutlu masa üstü yazıcı ile matematiksel bir modelden gerçek bir nesnenin dijital üretimi Öz   PDF
Yılmaz Gür
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) 4,4- bipiridin ve 2-amino-1,4-benzendikarboksilik Asit Tabanlı Yeni Bileşiğin Sentezlenmesi ve Hidrojen Bağlı 3D Polimerik Yapısı Öz   PDF
Görkem Oylumluoğlu
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) 4-[4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Bazı Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri Öz   PDF
Hale Ocak, Serap Mutlu, Emine Öztürk, Özge Aygün, Belkıs Bilgin Eran, Özlem Cankurtaran, Ferdane Karaman
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) 4’ (N-(Tiyofen-3-il metilen) benzenamin)-15-taç-5 eter ile 3,4-etilendioksitiyofen İletken Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Elif Işgın, Ertuğrul Şahmetlioğlu, Ersen Turaç, İbrahim Demir
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) 5-Nitro-1h-İndol-2,3-Dion-3-(N- Feniltiyosemikarbazon) molekülünün infrared spektroskopisi ve teorik incelenmesi Öz   PDF
Seda Sağdınç, Fatma Kandemirli, Nilgün Karalı, Anatholy Dimoglo
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) 7. sınıf matematik dersinde zorlanılan konulara ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi Öz   PDF
Okşan Evirgen, Nazlı Yıldız İkikardeş
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) A bridge construction from Sheffer stroke basic algebras to MTL-algebras Öz   PDF
İbrahim Şentürk
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) A Case Study for Better Management of Forest Fire Situations using DiCoMa, A Disaster Management Framework Öz   PDF
Eralp Erdoğan, Erhan Mengüşoğlu
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) A characterization of torsion units in integral group of ZS3 Öz   PDF
Sinan Aydın, Abdurrahim Yılmaz
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) A Markov chain analysis for BIST participation index Öz   PDF
Mehmet Yavuz
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) A New Approach on the Strain Energy Function for the Mechanical Behavior of Arteries Öz   PDF
Hakan Erol, Hasan Selim Şengel
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) A new family of k- Gaussian Fibonacci numbers Öz   PDF
Sait Taş
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) A novel method for solving a class of functional differential equations Öz   PDF
Burcu Gürbüz
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) A numerical scheme for continuous population models for single and interacting species Öz   PDF
Yalçın Öztürk, Ayşe Anapalı, Mustafa Gülsu
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) A numerical solution for advection-diffusion equation based on a semi-Lagrangian scheme Öz   PDF
Ersin Bahar, Sıla Övgü Korkut, Yeşim Çiçek, Gürhan Gürarslan
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) A Proposal for Building up A Social-Constructivism -based Distance Learning System for Ege University Öz   PDF
Bahadır Karasulu, Ata Önal, Serdar Korukoğlu
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) A Study On A Parabolıc Partıal Dıfferentıal Equatıons And Restrıctıve Taylor Approxımatıons Öz   PDF
Mustafa Gülsu
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) A study on nonsymmetric cone normed spaces Öz   PDF
Merve İlkhan
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) A Study on the Optimum Conditions of the Cementation of Copper in Chlorination Solution of Chalcopyrite Concentrate by Iron Scraps Öz   PDF
Hakan Temur, Ahmet Yartaşı, M. Muhtar Kocakerim
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) A thermal analysis for a switchgear system Öz   PDF
Gülşen Yaman
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarakotobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Öz   PDF
Enver Yalçın, Arzu Kavaklı
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Accumulation copper (Cu) in the Halimione portulacoides (L.) Aellen and Suaeda prostrata subsp. prostrata pall. taxa, spreading in Ayvalık saltern (Balıkesir-Turkey) Öz   PDF
Güngör Ay, Murat Kılıç, Fatma Koçbaş, Fatma Mungan Kılıç
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Açık hava antik alanların (OASIS) yapı taşlarında gözlenen bozunmanın nümerik hesaplama ile belirlenmesi Öz   PDF
Kıvanç Zorlu, Mehmet Bayirli
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Açık kanalda askıda bitki etkisindeki akımın yatay hız bileşeninin derinlik boyunca değişiminin incelenmesi Öz   PDF
Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel Ozan
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Açık kanalda batmış bitkinin akıma etkisi Öz   PDF
Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel Ozan
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Active tectonics of Erçek Lake Basin and lithostratigraphy of basin deposits (Van, Turkey) Öz   PDF
Bülent Doğan
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Adveksiyon difüzyon denklemi için sektik B-spline galerkin metodu Öz   PDF
Evren Topcu, Dursun Irk
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Ağır metale maruz kalan çalışanların idrarlarındaki krom değerlerinin ICP-MS ile belirlenmesi ve analitik değerlendirmesi Öz   PDF
Bayram Poyraz
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Ağır Metaller ve Süs Bitkilerinin Fitoremediasyonda Kullanılabilirliği Öz   PDF
Cennet Özay, Ramazan Mammadov
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi Öz   PDF
Murat Okubay, Baha Vural Kök, Mustafa Sinan Yardım, Mehmet Yılmaz
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Agrı-fos 400 uygulamasının domates (lycopersicon esculentum mill.) bitkisinde stomalar üzerine etkisi Öz   PDF
İlkay Öztürk Çalı
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Öz   PDF
Özgür Tekaslan, Nedim Gerger, Ulvi Şeker
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Akıllı ev sistemlerinde kullanılan yapay zekâ teknikleri için yapay veri üretici geliştirilmesi Öz   PDF
Hüseyin GÜNEŞ, Emre ORTA, Davut AKDAŞ
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Akıllı evler için sesli komut algılama yöntemleri Öz   PDF
Hüseyin Güneş, Sabri Bicakcı
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Akışkan olarak hava ve argon kullanılan vorteks tüpünde enerji ve ekserji analizi Öz   PDF
Volkan Kırmacı
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Akışkan Yatakta Sodyum Perborat Monohidrat Üretimi Öz   PDF
H. Jülide Köroğlu, Sıdıka Kocakuşak, Kani Akçay, Raşit Tolun
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi Öz   PDF
Önder Aksu, Gülderen Kurt Kaya
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Aktivite tanımlama için en etkin vücut bölgelerinin belirlenmesi Öz   PDF
Gökmen Aşçıoğlu, Yavuz Senol
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Algoritma yazma ve öğrenimi hakkında meslek yüksekokulu öğrencilerinin görüşleri Öz   PDF
Ahmet Akkaya, Gülcan Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Alternatif Bor Bileşikleri Öz   PDF
A. Orhan Görgülü, Mustafa Aslan
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Alternative characterizations of some linear combinations of an idempotent matrix and a tripotent matrix that commute Öz   PDF
Tuğba Petik, Burak Tufan Gökmen
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Alümina aerojellerin fiziksel özellikleri üzerine yaşlandırma ve kurutma süresinin etkisi Öz   PDF
Dilek Cantürk Öz, Beytullah Öz, Nihan Kaya
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Alüminyum-karbon elyaf sandviç kompozit levhaların V-bükme işleminde bükme açılarının ve bükme yönlerinin geri esneme üzerindeki etkisi Öz   PDF
Ali Işıktaş, Vedat Taşkın
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Amorf Dentritik Agatta Quasi Kristallerin Fraktal Büyümesi Öz   PDF
Mehmet Bayırlı
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Amorf ve nano-boyutlu HoBO3.2.8H2O bileşiğinin sentezi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Berna Bülbül
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni3(OH)2V2O7.3H2O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Öz   PDF
Berna Tekin, Duygu Polat
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) An application of spatial statistics: Spatial analysis of simulated fault plane geodetic points Öz   PDF
Özlem Türkşen
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) An Archaeometric Study on Ancient Iznik Ceramics Öz   PDF
T. Tulun, G. Döner, F. Çalışır, N. Çini, N. Karatepe, A. Meriçboyu, A. Tekin, A. Altun, B. Arlı, H. Arlı
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) An effective numerical technique for the Rosenau-KdV-RLW equation Öz   PDF
Sibel Ozer
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) An incremental fuzzy algorithm for data clustering problems Öz   PDF
Elvin Nasibov, Burak Ordin
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) An Investigation of the Magnetostriction Constant of MnCu Alloys Öz   PDF
Cemal Okuyan, T. Turmanbekov, P. Saıdakhmetov, G. Omashova, R. Abdraımov
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) An Investigation On Fishes of Bandırma Bay (Sea Of Marmara) Öz   PDF
Hatice Torcu Koç
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) An investigation on fishes of Gökova bay (Southern Aegean Sea) Öz   PDF
Fatih Öğretmen, Fevzi Yılmaz, Hatice Torcu Koç
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) An Investigation On Fishes Of Saros Bay (Northern Aegean Sea) Öz   PDF
Hatice Torc Koç, Zeliha Aka, Dilek Türker Çakır
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) An investigation on length-weight relationships, condition and reproduction of the bleak, Alburnus alburnus (L.) population in Çaygören Dam Lake (Balikesir), Turkey Öz   PDF
Hatice Torcu Koç, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Anahtarlamalı relüktans motor tasarımlarında farklı rotor geometrilerinin motor güç ve tork üretimine etkilerinin incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Fenercioğlu, İlhan Tarımer
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Analyse Didactique Du Contenu Portant Sur La Digestıon Humaine Du Nouveau Manuel De Sciences Experimentales De Sixieme Au College Öz   PDF
Sami Özgür
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Analysis of the secondary housing settlements based on user assessments Öz   PDF
Onur Erman
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Analysis of the Structure of Carbohydrates with use of the Regularized Deconvolution Method of Vibrational Spectra Öz   PDF
N. A. Nikonenko, D. K. Buslov, N. I. Sushko, R. G. Zhbankov
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Analytical Raman Spectroscopy Öz   PDF
Constantinos A. Georgiou
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Analytical solutions of Kolmogorov–Petrovskii–Piskunov equation Öz   PDF
Hülya Durur, Asıf Yokuş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Analytical solutions to the advection-diffusion equation with the Atangana-Baleanu derivative over a finite domain Öz   PDF
Derya Avcı, Aylin Yetim
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Anodik Spark Oksitleme Tekniği ile Üretilen Titanyum Dioksit (TiO2) Kaplamaların Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Özellikleri Öz   PDF
Tuncay Dikici, Metin Yurddaşkal
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Apanteles Galleriae Wilkinson (Hym; Braconidae)’ nin Verim ve Eşey Oranına Parazaitoit -Dişi Eşdeğeri Konak Sayısındaki Artışın Etkileri Öz   PDF
Fevzi Uçkan, Adem Gülel
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Applicability of Iron(III) Hexamethyleneditiocarbamate as Colloid Collector for Flotation on Preconcentration and Separation of Some Trace Elements in aragonite Before Their AAS Determination Öz   PDF
K. Cundeva, G. Pavlovska, T. Stafilov, D. Zendelovska
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Application of a numerical model for wave parameter hindcasting in the Marmara Sea Basin Öz   PDF
Yasin Abdollahzadehmoradi
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Application of Porphyries Modified Sorbents for Metal Preconcentrations Öz   PDF
Krzysztof Killian, Krystyna Pyrzynska
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Applications of differential transformation method to solve systems of ordinary and partial differential equations Öz   PDF
Ümit Sarp, Fırat Evirgen, Sebahattin İkikardeş
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Approximate solution of time-fractional KdV equations by residual power series method Öz   PDF
Mehmet Şenol, Ayşe Ata
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Ardahan’da kullanılan kömürün hava kirliliğine etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Rövşen Guliyev, Mustafa Akgün
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Aşılı ve aşısız kestane (Castanea sativa Mill.) yapraklarının fraktal boyut analizi Öz   PDF
Ekrem Akçiçek, Mehmet Bayırlı, Neşet Demirci
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Asılı ve Tek Damla Yöntemiyle Liyotropik Sıvı Kristallerde Yüzey Gerilimlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Pınar Özden, Nejmettin Avcı
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Atık Sulardan Tekstil Boyar Maddesinin Silika İle Giderimi için Deneysel Tasarım Öz   PDF
Özkan Demirbaş, Cihan Yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Atmosferik Kirleticilerin Kuru ve ıslak Çökelme Mekanizmalarının Kireçtaşlarındaki Parlaklık Kaybına Yansıması Öz   PDF
Emrah Gökaltun
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Ayçiçek yağının raf ömrünün uzatılmasında sitrik asit ve fosforik asidin antioksidan etkisi Öz   PDF
Şerife Targan, Kadir Arısoy, Yüksel Abalı, Esra Kaya
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) B1 Karesi ( Balıkesir ) İçin Yeni Floristik Kayıtlar Öz   PDF
Berna Sanön, Fazıl Özen
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Bağlaştırım yöntemi ve çift Sinh-Gordon potansiyelinin süpersimetrik eşleri Öz   PDF
Bengü Demircioğlu, Şengül Kuru
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Öz   PDF
Ayşe Turabi, Arzu Okucu
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Balıkesir ilinde farklı iki GES tesisinin panel yerleşimi açısından verimliliklerinin karşılaştırılması Öz   PDF
Fatih Atlım, Bayram Esen, Metin Demirtas
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Balıkesir ilinde semt pazarlarında satışa sunulan yoğurtların fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması Öz   PDF
Hakan Tavşanlı, Mukadderat Gökmen, Adem Önen
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Balıkesir şehir merkezinde trafik kaynaklı hava kirliliği seviyelerinin analizi Öz   PDF
Atilla Mutlu
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması Öz   PDF
Asiye ASLAN, Bedri YÜKSEL, Tuğrul AKYOL
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ve Çevresinin Vejetasyonu Öz   PDF
Berna Sanön, Fazıl Özen
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Balıkesir üniversitesi yerleşkesinin Hisarköy jeotermal kaynaklarından ısıtılmasının ekonomiye katkısının araştırılması Öz   PDF
Kadir Yaşar
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Bandırma rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması ve seçilen rüzgar türbinlerinin ekonomik analizi Öz   PDF
Asiye Aslan
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Basık yörüngeli erken B tipi örten çift sistemlerin eksen dönmesi analizi: V466 Car, V529 Car ve MN Tra Öz   PDF
Ahmet Bulut, İbrahim Bulut
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Batman ilindeki ince film a-Si teknolojili fotovoltaik sistemin performans değerlendirmesi Öz   PDF
Osman Pakma
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Bazalt tozu katkılı harçların mekanik ve geçirimlilik özeliklerinin araştırılması Öz   PDF
Veysel Akyüncü, Mehmet Timur Cihan
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Öz   PDF
Mustafa Tutak, Hüseyin Benli
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Bazı dikarboksilik asitlerden elde edilen proton transfer tuzlarının ve Cu (II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Nurgün Büyükkıdan, Nedime Demir, Bülent Büyükkıdan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Bazı Domates ve Tütün Genotiplerinde Kadmiyum Etkilerini İnceleyen İstatiksel Bir Çalışma Öz   PDF
Ercan Çatak, Güler Çolak, Süleyman Tokur, Orhan Bilgiç
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Bazı Hayvanlarda Adrenal Bezlerin Morfometrik Özellikleri Öz   PDF
Atilla Temur, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Bazı Karbazol Schiff Bazlarının Katyon Bağlama Özelliklerinin Kondüktometrik İncelenmesi Öz   PDF
Baki Çiçek, Ümit Çalışır
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bazı makrohalkalı tiyocrown eterlerin polifenol oksidaz enzimi üzerindeki inhibisyon etkilerinin araştırılması Öz   PDF
Adem Ergün, Baki Çiçek
 
Toplam 631 ögeden 1 - 100 arası 1 2 3 4 5 6 7 > >>