Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bazı Metal İçeren Boratlı ve Borfosfatlı Bileşiklerin Katı-Hal Yöntemleriyle Sentezlenmesi Öz   PDF
Figen Demirel Kurtuluş, Halil Güler
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bazı sedatif ve anestezik aromatik bitki yağlarının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, L.) kan parametreleri üzerine etkileri Öz   PDF
Mehmet Fuat Gülhan
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Öz   PDF
Atilla Akpınar
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Bazi yeni imin bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik yöntemlerle yapilarinin aydinlatilmasi Öz   PDF
Zeliha Hayvalı
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Behaviour of Monolayers of 4-methylbenzenethiol Encapsulated Gold Nanoparticles and two Kinds of Poly(etyleneoxide) Derivatives on Water Surface Öz   PDF
İnci Çapan
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Belirli koşul altındaki asal gamma halkalarının tek yanlı idealleri ve türevleri üzerine Öz   PDF
Ahmet Genç
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Benzimidazol halkasının antimikrobiyal aktivitesine etki eden yapısal faktörlerin disk difüzyon ve mikrodilüsyon metodu ile ayrıntılı incelenmesi Öz   PDF
Fadime Özdemir Koçak, Bilge Eren
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarının Toplam Lipid ve Toplam Yağ Asidi Yüzdelerine Etkisi Öz   PDF
Deniz Taşkın
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Beta Vulgaris L.(Şeker Pancarı) Hipokotil Eksplantlarının Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri Öz   PDF
Güler Çolak, Süleyman Tokur
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Beton boyut etkisi ve kırılma parametrelerinin tespiti Öz   PDF
Varol Koç
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Betonarme Binaların Kritik Deprem Doğrultularının Belirlenmesinde Farklı Plan ve Enkesit Geometrisinin Etkisi Öz   PDF
Umut Hasgül, Erdal İrtem
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Betonarme kirişlerde ultra yüksek dayanımlı beton kullanımının eğilme performansına etkisi Öz   PDF
Tamer Birol, Altuğ Yavaş
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Betonarme kolonların eşdeğer akma eğriliği için önerilen pratik bağıntıların irdelenmesi Öz   PDF
Umut Hasgül
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarında Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn Vitro Çimlenme Üzerine Etkisi Öz   PDF
Cemil İşlek, Esra Koç, Ayşen Sülün Üstün
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bigadiç (Balıkesir, Türkiye) civarında gözlenen höylandit/klinoptilolit zeolit oluşumlarının teknolojik özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Öykü Bilgin, Sadiye Kantarcı
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Bilgi yönetimi sağlayıcıları ve inşaat firmalarının performansı Öz   PDF
A. Erkan Karaman, Serdar Kale
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Bilgisayarlı tomografilerde hastanın aldığı efektif radyasyon dozunun belirlenmesi Öz   PDF
Lütfi İhsan Kuru, Osman Gunay, Havva Palacı, Onur Yarar
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Öz   PDF
Okan Kon, Bedri Yüksel
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Biosorption of Zn(II) Ions by Low-Cost Adsorbents which Containing Tannins and Thermal Properties of Adsorbents Öz   PDF
Ahmet Lütfü Uğur, Ali Erdoğmuş, Mahmure Ü. Özgür
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Bir boyutlu kutulama probleminin eniyilenmesi için hiper-sezgisel paralel bir algoritma Öz   PDF
Tansel Dökeroğlu
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bir çağrı merkezindeki bekleme sürelerinin kuyruk modelleri ile iyileştirilmesi Öz   PDF
Gülşen Aydın Keskin, Murat Çolak, Gülay Karanfil Kostak
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Öz   PDF
Murat Topal, E. Işıl Aslan Topal
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Bir rüzgar enerji santralindeki rüzgar türbinlerinin yerleşimlerinden kaynaklanan güç kayıplarının hesaplanması Öz   PDF
Melike Sultan Karasu Asnaz, Bedri Yüksel
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Bir topacin dönme miktari üzerine bir inceleme Öz   PDF
Adnan Teğmen
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bis{3-(2-amino-benzilimino)-pentan-2-on oksimato}kobalt(III) sakkarinat monohidrat kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve termal özellikleri Öz   PDF
Hasene Mutlu Gençkal
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Bitlis İlindeki Betonarme Binaların P25 Hızlı Tarama Yöntemi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ercan Işık, Mustafa Kutanis
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Biyohidrojen Üretim Sistemlerinde Oluşan Gaz Karışımından Hidrojenin Saflaştırılması Öz   PDF
Nevim Genç
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Biyolojik hidrojen üretim prosesleri Öz   PDF
Nevim Genç
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Böceklerde ebeveyn koruması Öz   PDF
Rukiye Tanyeri, Ünal Zeybekoğlu
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Böceklerin Gözünden Dünya Öz   PDF
Nilay Gülperçin
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bor Endüstrisi Katı Atıklarından Boraksın Kıtı-Sıvı Özütleme İle Geri Kazanılması Öz   PDF
Mine Özdemir, İlker Kıpçak, Neşe (Uygan) Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bor İhtiva Eden Apatit Yapıların Sentezi ve Karekterizasyonu Öz   PDF
Abdulhadi Baykal, Meral Kızılyalı
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Borik Asitin Katkı Maddesi Olarak Yağlama Yağında Kullanılmasının Araştırılması Öz   PDF
Ertuğrul Durak
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Borlanmış AISI 1020 Çeliğinin Eroziv Aşınma Davranışının İncelenmesi Öz   PDF
Kemal Yıldızlı, Durmuş Odabaşı, Fahmi Nair
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Boron removal by coagulation using Al(OH)3 and factorial optimization of data for boron mine wastewater Öz   PDF
Mustafa Korkmaz, Cengiz Özmetin, Elif Özmetin, Öznur Ziyanak
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Boru profilli gemi jeneratör kaidelerinin titreşim açısından analitik ve sayısal analizi Öz   PDF
Adil Yücel, Alaeddin Arpacı, Enes Akpolat, Merve Erol, Utkucan Özdemir
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) volkaniti lavlarının petrografik özellikleri Öz   PDF
Gökhan Büyükkahraman, Fazlı Çoban
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Buğdayın Islatılması Sırasında Ultrason İşlemi Uygulamanın Tanenin Su Absorbsiyonu Üzerine Etkisi Öz   PDF
Yavuz Yüksel, Adem Elgün
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Bulanık kurallara ve kenar devamlılığı kurallarına dayalı kenar tespiti iyileştirilmesi Öz   PDF
Fatih Kara, Mustafa Ulutaş
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yüksek halka katkılı Standart Model Higgs sektörü Öz   PDF
Yaşar Hiçyılmaz
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Çağdaş müziğin öncüsü: Claude Debussy, hayatı, eserleri ve müziğe katkıları Öz   PDF
D. Beste Çevik
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Çağış Köyü (Balıkesir) İnce Taneli Zeminlerinin Jeoteknik Özellikleri ve Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kamil Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Calcium removal from calcium rich paper mill wastewater by microbial CaCO3 precipitation Öz   PDF
Hanife Sarı Erkan, Güleda Önkal Engin
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Cales noacki Howard, 1907 (Hymenoptera: Aphelinidae) ile Aleurothrixus floccosus Maskell, 1896 (Homoptera: Aleyrodidae) arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Öz   PDF
Gonca Sakin, Mehmet Rifat Ulusoy
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Öz   PDF
Mehmet Ali Onaran, Mustafa Katı
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Çanakkale Boğazı’nda Karaya Oturmayla Sonuçlanan Gemi Kazaları Öz   PDF
Alper Kılıç, Hüseyin Tolga Sanal
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Çekişmeli üretken ağ modellerinin görüntü üretme performanslarının incelenmesi Öz   PDF
Gaffari Çelik, Muhammed Fatih Talu
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Çelik lif katkılı karo mozaik döşeme kaplama plaklarının fiziksel ve mekanik özeliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Kürşat Esat Alyamaç, Ragıp İnce
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Çelik payandalarla güçlendirilmiş Tokat Deveci Hanı’nın sismik analizi Öz   PDF
Murat Çavuş, Şahin Sözen
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Certain ranks of some ideals in symmetric inverse semigroups contains S_n or A_n Öz   PDF
Leyla Bugay
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Çevre Eğitiminin Geliştirilmesi Öz   PDF
Ayşem Seda Yücel, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Charge-Transfer Complexations of Oxidative Coupling Products of Carbazole with TCNE and P-Chloranil Öz   PDF
Erol Asker, Fahrettin Filiz, Ece Uzkara, Orhan Zeybek
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Çift sıkıştırma oranlı yay yorulma test makinası tasarım ve imalatı Öz   PDF
Demet Gönen, Ali Oral, M. Cemal Çakır
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Çimento, kireç ve uçucu kül ile iyileştirilen kaolin bentonit karışımı zeminlerin mekanik özellikleri Öz   PDF
Tugba Eskisar
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi Öz   PDF
Aysun Ayday
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Cloning of the Ssap-NtrB prokaryotic gene into the eukaryotic expression vector pcDNA3.1 / V5 / His B vector Öz   PDF
Nelin Hacıoğlu, Feray Köçkar
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Co Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Olcay Gençyılmaz, Seniye Karakaya, Ferhunde Atay, İdris Akyüz
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Coherent X-ray scattering data for plastics Öz   PDF
Aysun Böke
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Öz   PDF
Gürkan Tuna
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Coleoptera (Insecta) Takımına Bağlı Böceklerin Filogenisi Öz   PDF
Nilay Gülperçin
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Colloidal Palladium Modifier: Theory and Practical Application for the Determination of Arsenic, Antimony and Lead in a Spiked Seawater by ETAAS Öz   PDF
A. B. Volynsky, S. Akman, C. E. Dogan
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Comparative skeletal osteology of Darevskia parvula (Lantz & Cyren, 1913) and Darevskia adjarica (Darevsky & Eiselt, 1980) (Squamata: Lacertidae) Öz   PDF
Elif Yıldırım, Oscar Arrıbas, Yusuf Kumlutaş, Çetin Ilgaz
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Comparison of Friction and Diffusion Welded Joints Made Between The Aluminium And Copper Bars Öz   PDF
İrfan Ay, Sare Çelik, İbrahim Çelik
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Complex hyperbolic traveling wave solutions of Kuramoto-Sivashinsky equation using (1/G') expansion method for nonlinear dynamic theory Öz   PDF
Asıf Yokuş, Hülya Durur
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Conchoid curves and surfaces in Euclidean 3-Space Öz   PDF
Betül Bulca, Sabire Neslihan Oruç, Kadri Arslan
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Conductivity Measurements With Multilayered Langmuir Blodgett Films Produced By 4-Methylbenzenethiol Encapsulated Gold Nanoparticles And Two Kinds Of Peo Derivative Containing Li+ Ions Öz   PDF
İnci Çapan
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Cryptanalysis of the chaotic oscillator based random number generator for bank authenticator device Öz   PDF
Celal Erbay
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Crystallization Behavior of PET Materials Öz   PDF
Bilal Demirel, Ali Yaraş, Hüseyin Elçiçek
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) CuAgAu üçlü nanoalaşımların optimizasyonu ve erime dinamiği Öz   PDF
Hüseyin Yıldırım, Haydar Arslan
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) CuAl bazlı şekil hatırlamalı alaşımlarda sıcaklığa bağlı oluşan oksitlenme özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Mediha Kök, Şahin Ata, Zehra Deniz Yakıncı
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarının Esnek Program ve Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarının Derlenmesi Öz   PDF
Nuray Yörük, Nilgün Seçken
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Cupressus sempervirens l. ve Cedrus libani a. rich. yapraklarinda taşitlarin sebep olduğu Kurşun (Pb) kirliliğinin araştirilmasi Öz   PDF
Kürşat Çavuşoğlu, Kültigin Çavuşoğlu
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Damping constant, dielectric susceptibility, inverse relaxation time and the activation energy calculated as a function of temperature from the Raman frequency for the rhombohedral-tetragonal phase transition in BaCeO3 Öz   PDF
Ali Kiracı, Hamit Yurtseven
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Danışmanlı ve yarı danışmanlı öğrenme kullanarak doküman vektörleri tabanlı tweetlerin duygu analizi Öz   PDF
Metin Bilgin, İzzet Fatih Şentürk
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Degenerate Clifford Algebras and Their Reperesentations Öz   PDF
Şenay Bulut
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Değirmenboğazı (Balıkesir) ve Çevresinin Vejetasyonu Üzerinde Ekolojik Araştırmalar Öz   PDF
Serap Doğan, Fazıl Özen
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Denetimsiz eşdüzey kavşakların performans analizi: Aydın örneği Öz   PDF
Cenk Ozan, Özgür Başkan, Mehmet Metin Mutlu
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi Öz   PDF
Erdal İrtem
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Dere Ağzı Hidrodinamiğinin 3 Boyutlu Modellenmesi: Karışım ve Tabakalı Akım Durumları Öz   PDF
Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Derin kazı destek sistemlerinin analizinde geoteknik modelleme farklılıkları Öz   PDF
Vedat Aslan, Banu Yağcı
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Determination of Antioxidant Activities in Milks Obtained from Simmental Breed of Cattle Öz   PDF
Yeliz Çakır Sahilli
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Determination of Chromium in Macedonian Wine by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Öz   PDF
J. Cvetkovic, S. Arpadjan, I. Karadjova, T. Stafilov
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Determination of environmental noise levels at central Balikesir hospitals Öz   PDF
Atilla Mutlu
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Determination of insecticide imidacloprid residues in Tokat city water by using enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) Öz   PDF
Meryem Şenay Şengül Demirak
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Determination of Thallium in Geological Samples by Zeeman Electrothermal Atomic Absorption Spectromeyry Öz   PDF
Traje Stafilov, Dragan Mihajlovi
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Determination of Turkish First Robotics Competition (FRC) participants’ perceptions towards FRC via metaphors and construction of a novel mind map Öz   PDF
Enes Arda Özgür, Handan Ürek, Fikrican Özgür
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Determinations of Nitrates in Food Products Öz   PDF
Olga Kirovska-Cigulevska
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Diagnosis of Fault Type by Dissolved Gas Analysis in Transformer Oil Using Petri Net Technology Öz   PDF
Nihat Pamuk
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Dichlorvos Biyosorpsiyonunun Termodinamik ve Kinetiği Öz   PDF
Hülya Kahyaoğlu, Ayten Öztürk
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Dicle Nehri'nin Belirli Lokalitelerinde Sedimentte Ölçülen Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Değişimi Öz   PDF
Çiğdem Kaymak Abay
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmiş Bakır ve Porselenin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Termal ve Yapısal Analizleri Öz   PDF
Fatmagül Tolun, Sare Çelik
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Dikenli yılan balığı (Mastacembelus mastacembelus) gravlaksının 4°C’deki muhafazasında mikrobiyolojik ve besin değerleri Öz   PDF
Emine Özpolat
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Dinamik Sistemlerde Kaotik Zaman Dizilerinin Tespiti Öz   PDF
Nihat Pamuk
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Dinamik Su Bütçesi Modeli Öz   PDF
Umut Okkan
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Direct Blue 2 diazo-boyarmaddesinin sulu çözeltiden P(HEMA) nanopartiküller ile uzaklaştırılması Öz   PDF
Aslı Göçenoğlu Sarıkaya
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Ditiyokarbamat Pestisitleri ve Tayin Yöntemleri Öz   PDF
Özlem Karakoç, Nuri Nakiboğlu
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Doğal Bentonitin Karakterizasyonu ve Kurşun(II) İyonlarını Adsorpsiyon Yeteneği Öz   PDF
Asiye Safa Özcan
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Doğal dolaşimli, dolayli ve farkli tipteki güneş enerjisi sistemlerinin deneysel karşilaştirilmasi Öz   Başlıksız
İlhan Ceylan, Mustafa Aktaş, Hikmet Doğan
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Dolu rezervuar durumdaki barajların sismik davranış tahminlerine seçilen nümerik model tipinin etkisi Öz   PDF
Alper Aldemir
 
Toplam 631 ögeden 101 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>