Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Applicability of Iron(III) Hexamethyleneditiocarbamate as Colloid Collector for Flotation on Preconcentration and Separation of Some Trace Elements in aragonite Before Their AAS Determination Öz   PDF
K. Cundeva, G. Pavlovska, T. Stafilov, D. Zendelovska
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Application of Porphyries Modified Sorbents for Metal Preconcentrations Öz   PDF
Krzysztof Killian, Krystyna Pyrzynska
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Applications of differential transformation method to solve systems of ordinary and partial differential equations Öz   PDF
Ümit Sarp, Fırat Evirgen, Sebahattin İkikardeş
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Approximate solution of time-fractional KdV equations by residual power series method Öz   PDF
Mehmet Şenol, Ayşe Ata
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Aşılı ve aşısız kestane (Castanea sativa Mill.) yapraklarının fraktal boyut analizi Öz   PDF
Ekrem Akçiçek, Mehmet Bayırlı, Neşet Demirci
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Asılı ve Tek Damla Yöntemiyle Liyotropik Sıvı Kristallerde Yüzey Gerilimlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Pınar Özden, Nejmettin Avcı
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Atık Sulardan Tekstil Boyar Maddesinin Silika İle Giderimi için Deneysel Tasarım Öz   PDF
Özkan Demirbaş, Cihan Yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Atmosferik Kirleticilerin Kuru ve ıslak Çökelme Mekanizmalarının Kireçtaşlarındaki Parlaklık Kaybına Yansıması Öz   PDF
Emrah Gökaltun
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Ayçiçek yağının raf ömrünün uzatılmasında sitrik asit ve fosforik asidin antioksidan etkisi Öz   PDF
Şerife Targan, Kadir Arısoy, Yüksel Abalı, Esra Kaya
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) B1 Karesi ( Balıkesir ) İçin Yeni Floristik Kayıtlar Öz   PDF
Berna Sanön, Fazıl Özen
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Bağlaştırım yöntemi ve çift Sinh-Gordon potansiyelinin süpersimetrik eşleri Öz   PDF
Bengü Demircioğlu, Şengül Kuru
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Öz   PDF
Ayşe Turabi, Arzu Okucu
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması Öz   PDF
Asiye ASLAN, Bedri YÜKSEL, Tuğrul AKYOL
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ve Çevresinin Vejetasyonu Öz   PDF
Berna Sanön, Fazıl Özen
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Balıkesir üniversitesi yerleşkesinin Hisarköy jeotermal kaynaklarından ısıtılmasının ekonomiye katkısının araştırılması Öz   PDF
Kadir Yaşar
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Bandırma rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması ve seçilen rüzgar türbinlerinin ekonomik analizi Öz   PDF
Asiye Aslan
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Batman ilindeki ince film a-Si teknolojili fotovoltaik sistemin performans değerlendirmesi Öz   PDF
Osman Pakma
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Öz   PDF
Mustafa Tutak, Hüseyin Benli
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Bazı dikarboksilik asitlerden elde edilen proton transfer tuzlarının ve Cu (II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Nurgün Büyükkıdan, Nedime Demir, Bülent Büyükkıdan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Bazı Domates ve Tütün Genotiplerinde Kadmiyum Etkilerini İnceleyen İstatiksel Bir Çalışma Öz   PDF
Ercan Çatak, Güler Çolak, Süleyman Tokur, Orhan Bilgiç
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Bazı Hayvanlarda Adrenal Bezlerin Morfometrik Özellikleri Öz   PDF
Atilla Temur, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Bazı Karbazol Schiff Bazlarının Katyon Bağlama Özelliklerinin Kondüktometrik İncelenmesi Öz   PDF
Baki Çiçek, Ümit Çalışır
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bazı makrohalkalı tiyocrown eterlerin polifenol oksidaz enzimi üzerindeki inhibisyon etkilerinin araştırılması Öz   PDF
Adem Ergün, Baki Çiçek
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bazı Metal İçeren Boratlı ve Borfosfatlı Bileşiklerin Katı-Hal Yöntemleriyle Sentezlenmesi Öz   PDF
Figen Demirel Kurtuluş, Halil Güler
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bazı sedatif ve anestezik aromatik bitki yağlarının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, L.) kan parametreleri üzerine etkileri Öz   PDF
Mehmet Fuat Gülhan
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Öz   PDF
Atilla Akpınar
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Bazi yeni imin bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik yöntemlerle yapilarinin aydinlatilmasi Öz   PDF
Zeliha Hayvalı
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Behaviour of Monolayers of 4-methylbenzenethiol Encapsulated Gold Nanoparticles and two Kinds of Poly(etyleneoxide) Derivatives on Water Surface Öz   PDF
İnci Çapan
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarının Toplam Lipid ve Toplam Yağ Asidi Yüzdelerine Etkisi Öz   PDF
Deniz Taşkın
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Beta Vulgaris L.(Şeker Pancarı) Hipokotil Eksplantlarının Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri Öz   PDF
Güler Çolak, Süleyman Tokur
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Beton boyut etkisi ve kırılma parametrelerinin tespiti Öz   PDF
Varol Koç
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Betonarme Binaların Kritik Deprem Doğrultularının Belirlenmesinde Farklı Plan ve Enkesit Geometrisinin Etkisi Öz   PDF
Umut Hasgül, Erdal İrtem
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Betonarme kirişlerde ultra yüksek dayanımlı beton kullanımının eğilme performansına etkisi Öz   PDF
Tamer Birol, Altuğ Yavaş
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarında Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn Vitro Çimlenme Üzerine Etkisi Öz   PDF
Cemil İşlek, Esra Koç, Ayşen Sülün Üstün
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bigadiç (Balıkesir, Türkiye) civarında gözlenen höylandit/klinoptilolit zeolit oluşumlarının teknolojik özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Öykü Bilgin, Sadiye Kantarcı
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Bilgi yönetimi sağlayıcıları ve inşaat firmalarının performansı Öz   PDF
A. Erkan Karaman, Serdar Kale
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Öz   PDF
Okan Kon, Bedri Yüksel
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Biosorption of Zn(II) Ions by Low-Cost Adsorbents which Containing Tannins and Thermal Properties of Adsorbents Öz   PDF
Ahmet Lütfü Uğur, Ali Erdoğmuş, Mahmure Ü. Özgür
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Bir boyutlu kutulama probleminin eniyilenmesi için hiper-sezgisel paralel bir algoritma Öz   PDF
Tansel Dökeroğlu
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bir çağrı merkezindeki bekleme sürelerinin kuyruk modelleri ile iyileştirilmesi Öz   PDF
Gülşen Aydın Keskin, Murat Çolak, Gülay Karanfil Kostak
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Öz   PDF
Murat Topal, E. Işıl Aslan Topal
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Bir topacin dönme miktari üzerine bir inceleme Öz   PDF
Adnan Teğmen
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Bis{3-(2-amino-benzilimino)-pentan-2-on oksimato}kobalt(III) sakkarinat monohidrat kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve termal özellikleri Öz   PDF
Hasene Mutlu Gençkal
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Bitlis İlindeki Betonarme Binaların P25 Hızlı Tarama Yöntemi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ercan Işık, Mustafa Kutanis
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Biyohidrojen Üretim Sistemlerinde Oluşan Gaz Karışımından Hidrojenin Saflaştırılması Öz   PDF
Nevim Genç
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Biyolojik hidrojen üretim prosesleri Öz   PDF
Nevim Genç
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Böceklerde ebeveyn koruması Öz   PDF
Rukiye Tanyeri, Ünal Zeybekoğlu
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Böceklerin Gözünden Dünya Öz   PDF
Nilay Gülperçin
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bor Endüstrisi Katı Atıklarından Boraksın Kıtı-Sıvı Özütleme İle Geri Kazanılması Öz   PDF
Mine Özdemir, İlker Kıpçak, Neşe (Uygan) Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bor İhtiva Eden Apatit Yapıların Sentezi ve Karekterizasyonu Öz   PDF
Abdulhadi Baykal, Meral Kızılyalı
 
Toplam 461 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>