Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Öz   PDF
Mustafa Tutak, Hüseyin Benli
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Bazı Domates ve Tütün Genotiplerinde Kadmiyum Etkilerini İnceleyen İstatiksel Bir Çalışma Öz   PDF
Ercan Çatak, Güler Çolak, Süleyman Tokur, Orhan Bilgiç
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Bazı Hayvanlarda Adrenal Bezlerin Morfometrik Özellikleri Öz   PDF
Atilla Temur, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bazı Metal İçeren Boratlı ve Borfosfatlı Bileşiklerin Katı-Hal Yöntemleriyle Sentezlenmesi Öz   PDF
Figen Demirel Kurtuluş, Halil Güler
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Öz   PDF
Atilla Akpınar
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Bazi yeni imin bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik yöntemlerle yapilarinin aydinlatilmasi Öz   PDF
Zeliha Hayvalı
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Behaviour of Monolayers of 4-methylbenzenethiol Encapsulated Gold Nanoparticles and two Kinds of Poly(etyleneoxide) Derivatives on Water Surface Öz   PDF
İnci Çapan
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarının Toplam Lipid ve Toplam Yağ Asidi Yüzdelerine Etkisi Öz   PDF
Deniz Taşkın
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Beta Vulgaris L.(Şeker Pancarı) Hipokotil Eksplantlarının Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri Öz   PDF
Güler Çolak, Süleyman Tokur
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Beton boyut etkisi ve kırılma parametrelerinin tespiti Öz   PDF
Varol Koç
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Betonarme Binaların Kritik Deprem Doğrultularının Belirlenmesinde Farklı Plan ve Enkesit Geometrisinin Etkisi Öz   PDF
Umut Hasgül, Erdal İrtem
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarında Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn Vitro Çimlenme Üzerine Etkisi Öz   PDF
Cemil İşlek, Esra Koç, Ayşen Sülün Üstün
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Bilgi yönetimi sağlayıcıları ve inşaat firmalarının performansı Öz   PDF
A. Erkan Karaman, Serdar Kale
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Öz   PDF
Okan Kon, Bedri Yüksel
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Biosorption of Zn(II) Ions by Low-Cost Adsorbents which Containing Tannins and Thermal Properties of Adsorbents Öz   PDF
Ahmet Lütfü Uğur, Ali Erdoğmuş, Mahmure Ü. Özgür
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Bir boyutlu kutulama probleminin eniyilenmesi için hiper-sezgisel paralel bir algoritma Öz   PDF
Tansel Dökeroğlu
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Öz   PDF
Murat Topal, E. Işıl Aslan Topal
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Bir topacin dönme miktari üzerine bir inceleme Öz   PDF
Adnan Teğmen
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Bitlis İlindeki Betonarme Binaların P25 Hızlı Tarama Yöntemi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ercan Işık, Mustafa Kutanis
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Biyohidrojen Üretim Sistemlerinde Oluşan Gaz Karışımından Hidrojenin Saflaştırılması Öz   PDF
Nevim Genç
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Biyolojik hidrojen üretim prosesleri Öz   PDF
Nevim Genç
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Böceklerin Gözünden Dünya Öz   PDF
Nilay Gülperçin
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bor Endüstrisi Katı Atıklarından Boraksın Kıtı-Sıvı Özütleme İle Geri Kazanılması Öz   PDF
Mine Özdemir, İlker Kıpçak, Neşe (Uygan) Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Bor İhtiva Eden Apatit Yapıların Sentezi ve Karekterizasyonu Öz   PDF
Abdulhadi Baykal, Meral Kızılyalı
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Borik Asitin Katkı Maddesi Olarak Yağlama Yağında Kullanılmasının Araştırılması Öz   PDF
Ertuğrul Durak
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Borlanmış AISI 1020 Çeliğinin Eroziv Aşınma Davranışının İncelenmesi Öz   PDF
Kemal Yıldızlı, Durmuş Odabaşı, Fahmi Nair
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) volkaniti lavlarının petrografik özellikleri Öz   PDF
Gökhan Büyükkahraman, Fazlı Çoban
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Buğdayın Islatılması Sırasında Ultrason İşlemi Uygulamanın Tanenin Su Absorbsiyonu Üzerine Etkisi Öz   PDF
Yavuz Yüksel, Adem Elgün
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Çağdaş müziğin öncüsü: Claude Debussy, hayatı, eserleri ve müziğe katkıları Öz   PDF
D. Beste Çevik
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Çağış Köyü (Balıkesir) İnce Taneli Zeminlerinin Jeoteknik Özellikleri ve Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kamil Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Öz   PDF
Mehmet Ali Onaran, Mustafa Katı
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Çanakkale Boğazı’nda Karaya Oturmayla Sonuçlanan Gemi Kazaları Öz   PDF
Alper Kılıç, Hüseyin Tolga Sanal
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Çelik lif katkılı karo mozaik döşeme kaplama plaklarının fiziksel ve mekanik özeliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Kürşat Esat Alyamaç, Ragıp İnce
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Çevre Eğitiminin Geliştirilmesi Öz   PDF
Ayşem Seda Yücel, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Charge-Transfer Complexations of Oxidative Coupling Products of Carbazole with TCNE and P-Chloranil Öz   PDF
Erol Asker, Fahrettin Filiz, Ece Uzkara, Orhan Zeybek
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Çift sıkıştırma oranlı yay yorulma test makinası tasarım ve imalatı Öz   PDF
Demet Gönen, Ali Oral, M. Cemal Çakır
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Co Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Olcay Gençyılmaz, Seniye Karakaya, Ferhunde Atay, İdris Akyüz
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Öz   PDF
Gürkan Tuna
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Coleoptera (Insecta) Takımına Bağlı Böceklerin Filogenisi Öz   PDF
Nilay Gülperçin
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Colloidal Palladium Modifier: Theory and Practical Application for the Determination of Arsenic, Antimony and Lead in a Spiked Seawater by ETAAS Öz   PDF
A. B. Volynsky, S. Akman, C. E. Dogan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Comparison of Friction and Diffusion Welded Joints Made Between The Aluminium And Copper Bars Öz   PDF
İrfan Ay, Sare Çelik, İbrahim Çelik
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Conductivity Measurements With Multilayered Langmuir Blodgett Films Produced By 4-Methylbenzenethiol Encapsulated Gold Nanoparticles And Two Kinds Of Peo Derivative Containing Li+ Ions Öz   PDF
İnci Çapan
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Crystallization Behavior of PET Materials Öz   PDF
Bilal Demirel, Ali Yaraş, Hüseyin Elçiçek
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarının Esnek Program ve Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarının Derlenmesi Öz   PDF
Nuray Yörük, Nilgün Seçken
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Cupressus sempervirens l. ve Cedrus libani a. rich. yapraklarinda taşitlarin sebep olduğu Kurşun (Pb) kirliliğinin araştirilmasi Öz   PDF
Kürşat Çavuşoğlu, Kültigin Çavuşoğlu
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Degenerate Clifford Algebras and Their Reperesentations Öz   PDF
Şenay Bulut
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Değirmenboğazı (Balıkesir) ve Çevresinin Vejetasyonu Üzerinde Ekolojik Araştırmalar Öz   PDF
Serap Doğan, Fazıl Özen
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi Öz   PDF
Erdal İrtem
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Determination of Chromium in Macedonian Wine by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Öz   PDF
J. Cvetkovic, S. Arpadjan, I. Karadjova, T. Stafilov
 
Toplam 333 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>