Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) ETAAS Determination of Some Trace Elements in Wine Öz   PDF
Trajče Stafilov, J. Cvetković, S. Arpadjan, I. Karadjova
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Evaluation of Food Antioxidant Activity by Photostorage Chemiluminescence’s Öz   PDF
T. Triantis, K. Papadopoulos, D. Dimotikali, J. Nikokavouras
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Evre I larinks kanseri tedavisinde 3 ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3A-YART, 5A-YART) tekniklerinde karotis arterin dozimetrik olarak karşılaştırılması Öz   PDF
Ebru Cantürk, Gözde Topgül, Orhan Gürler, Sema Tunç, Candan Demiröz Abakay, Meral Kurt, Sibel Kahraman Çetintaş
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Evropiyum İçeren Lüminesans Özelliği Gösteren Metal-Organik Malzemelerin Üretimi ve Yapılarının Araştırılması Öz   PDF
Adem Dönmez, Uğur Erkarslan, Şehmuz Karadeniz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Examination of industry production index in Turkey with time series method Öz   PDF
Hatice Öncel Çekim
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Experimental Study for the Hydraulic Efficiency of an Overtopping Type Wave Energy Converter with a Circular Runup Ramp Öz   PDF
Mehmet Adil Akgul, Mehmet Sedat Kabdaşlı
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Explicit relations for the modified degenerate Apostol-type polynomials Öz   PDF
Burak Kurt
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Exploring the Learning Style Characteristics of Turkish Freshman Architecture Students with the Evidence of Learning Style Inventory Öz   PDF
Gülden Gümüşburun Ayalp, Özlem Şenyiğit, Onur Erman
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Extraction of Stinging Nettle (Urtica dioica L.) with Supercritical Carbondioxide Öz   PDF
V. Rafajlovska, Z. Djarmati, V. Najdenova, Lj. Cvetkov
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Fabrication, Characterisation and Conductivity Measurement of a Perovskite-Type Proton Conductor Öz   PDF
Selgin Al
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Farklı çapraz bağlayıcılar ile hazırlanmış poliakrilamid hidrojellerinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Sema Ekici, Meziyet Çetik Erkol
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Farklı genomik dna izolasyon yöntemlerinin satureja (labiatae) türlerinde uygulanması Öz   PDF
Serap Öz Aydın, Feray Köçkar
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Farklı Kalınlıklardaki DKP Sacın Farklı Açılarda Yapılan V-Bükme İşlemindeki Geri Esnemelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Işıktaş, İrfan Ay
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Farklı koşullardaki hava–su–hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi Öz   PDF
Erdoğan Şimşek, İbrahim Karaçaylı, İsmail Mutlu
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Farklı oranlarda alüminyum köpük takviyeli çarpışma-kutularının mekanik performanslarının karşılaştırılması Öz   PDF
Betül Gülçimen Çakan, Cihat Ensarioğlu, M. Cemal Çakır
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Farklı puzolanların tekli, ikili ve üçlü çimentolu sistemleri içeren harç karışımlarının dayanımı ve geçirgenlik performansı açısından kıyaslanması Öz   PDF
Ali Mardani-Aghabaglou, Süleyman Özen, Sultan Husein Bayqra, Hassane Amidou Ouedraogo
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Fe ve Fe - %25 Al için maksimum stresslerin (hkl) düzlemlerinde teorik olarak hesaplanması Öz   PDF
Hamza Yaşar Ocak, Ali Çetin, Gencer Sarıoğlu
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Difüzyon İle İlgili Kavram Yanılgıları Öz   PDF
Osman Yıldırım, Canan Nakiboğlu, Olcay Sinan
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Öz   PDF
Gürsoy Meriç, Ramazan Tezcan
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Matematik Kavramlarına Yönelik Hatalarının ve Bilgi Eksiklerinin Tespit Edilmesi Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf Öğrencilerinin “Kimyasal Bağlar” Konusundaki Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Drama Destekli Öğretimin Etkisi Öz   PDF
Ayşenur Yıldırım, Ayşe Gül (Çirkinoğlu)Şekercioğlu, Hasene Esra Yıldırır
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri Öz   PDF
Bülent Pekdağ
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Fiberlerle Takviyeli Viskoelastik Bir Malzemeye Homojen Deformasyonun Uygulanması Öz   PDF
Nurşen Öntürk
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Fırçasız DA motorunun hız kontrolünde PI katsayılarının Pareto tabanlı çok amaçlı optimizasyonu Öz   PDF
Haris Çalgan, Ramazan Yaman, Erdem İlten, Metin Demirtaş
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Fizik Öğretmen Adaylarının Kuantum Fiziğinin Temeli Sayılan Kavram ve Olayları Değerlendirme Biçimleri Öz   PDF
Ahmet İlhan Şen
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Fiziksel Kimya Eğitiminin Önemi Öz   PDF
Semra Bilgiç
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Fonksiyonel derecelendirilmiş ortotropik bir kirişin statik ve titreşim davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Şeref Doğuşcan Akbaş
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Fotovoltaik Modüllerin Akım-Gerilim Eğrilerinin Simülasyonunda Kullanılacak Olan Yöntemin Seçimi Öz   PDF
Ali Şentürk
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Fotovoltaik-termal (PV/T) bir sistemin deneysel performansının incelenmesi Öz   PDF
Metin Gül, Ersin Akyüz
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Fourth Generation Effects On Decay Öz   PDF
Levent Solmaz
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Full factorial design of experiments for boron removal by iron hydroxide from colemanite mine wastewater Öz   PDF
Cengiz Özmetin, Mustafa Korkmaz
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Gama radyasyonu ile ışınlanan gallik asitte oluşan radikallerin termal özellikleri Öz   PDF
Hasan Tuner, Mehmet Oktay Bal
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Geleneksel Balıkesir Dursunbey Evleri’nde Yapım Teknolojileri ve Malzeme Kullanımları Öz   PDF
Ali Ergün, Erşan Çavdar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özelliklerindeki değişimler Öz   PDF
Şerife Gülsün Kırankaya, Fitnat Güler Ekmekçi
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Gemi Elektrikle Tahrik Sistemleri İçin Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Üstün Burulma Algoritması ile Kontrolü Öz   PDF
Fuat Kılıç, Feriha ERFAN KUYUMCU, Murat Karabacak
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Genel Kimya Laboratuvarlarında V-Diyagramı Kullanımı ve Uygulamaları Öz   PDF
Canan Nakiboğlu, Gürsoy Meriç
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) General information and tiger beetles Cicindela herbacea; calomera fischeri fischeri and homodela ismenia kilikiensis collected from southeast of Turkey (Coleoptera : Cicindelidae) Öz   PDF
Sakine Serap Avgın
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Genişletilmiş modüler grubun H ̅_3,3 alt grubu ve Fibonacci sayıları Öz   PDF
Furkan Birol, Özden Koruoğlu, Bilal Demir
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılan sodyum benzoat ve potasyum sorbat karışımının genotoksik potansiyelinin mikronukleus testi ile belirlenmesi Öz   PDF
Sevcan Mamur, Nazmiye Ataseven, Fatma Ünal, Deniz Yüzbaşıoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yavrularının Kan Vitamin C ve Malondialdehit Düzeylerine Karanlık Periyodun Etkisi Öz   PDF
Gülüzar Tuna Keleştemur, Işıl Yıldırım
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Gönen (Balıkesir) ve Biga (Çanakkale) Çayları’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası. Öz   PDF
Nazik Özer Narin, Mustafa Tanatmış
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi Öz   PDF
Asiye Aslan, Bedri Yüksel
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Gönen ve çevresinde kaydedilmiş yıllık ekstrem depremlerin istatistiksel frekans analizi ve yörenin depremselliği Öz   PDF
Hamdi Elcuman, Hacı Bekir Kara, Tefaruk Haktanır
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Gözenekli malzemelerin ses yutma katsayılarının deneysel ve sayısal yöntemlerle bulunması Öz   PDF
Hüray Can
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Grassmann images of tensor product surfaces in R^4 Öz   PDF
Eray Demirbaş, Kadri Arslan
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Gri kurt optimizasyon algoritması ile iki boyutlu dizilim yazılımının geliştirilmesi Öz   PDF
Fatih Ahmet Şenel, Asım Sinan Yüksel, Fatih Gökçe, Tuncay Yiğit
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Growth and Reproductive Characteristics of the Thinlipped Grey Mullet, Liza ramada (Risso, 1826) Inhabiting in Gökova Bay (Muğla), the Southern Aegean Sea, Turkey Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz, Hatice Torcu Koç
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Güneş pilleri için ZnO'nun yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi: ab-initio çalışması Öz   PDF
Cihan Kürkçü, Ziya Merdan
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) HACCP Sistemi Uygulaması ile Fındık Küspesindeki Aflatoksinin Kontrolü Öz   PDF
Sibel Özçakmak, Asya Çetinkaya
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Hayat ve hayat dışı sigortalar için karar verme problemi Öz   PDF
Fatma Karaca, Nihal Taş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Hibrid yenilenebilir enerji sistemlerinin endüstriyel tavukçuluk sektörü için ekonomik açıdan değerlendirilmesi: Bir uygulama Öz   PDF
E. Akyüz, M. Bayraktar, Zuhal Oktay
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan 235,238U ve 239Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi Öz   PDF
Veli Çapalı, Mert Şekerci, Abdullah Kaplan
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Homotopy methods for fractional linear/nonlinear differential equations with a local derivative operator Öz   PDF
Mehmet Yavuz, Burcu Yaşkıran
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features Öz   PDF
Yelda Aydın Türk, Beyza Karadeniz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) How Closely Related Turkish and North American Red Buds (Cercis-Fabaceae) are: Evidence From Internal Transcribed Spacer Region of Nuclear Ribosomal DNA Sequences Öz   PDF
Fatih Coşkun
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Hydration properties of boron modified active belite cement concrete Öz   PDF
Abdulkadir Cüneyt Aydın, Abdulkadir Kan, İlker Fayetorbay, Ali Öz
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İç ortamlarda sıcaklık ve bağıl nem parametrelerinin sosyo-ekonomik yapı ile ilişkisi Öz   PDF
Nadir İlten, Ayşe Tülay Selici, İsmail Caner
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) İki ayaklı robottaki temel elektronik devreler Öz   PDF
Sabri Bicakcı, Davut Akdaş
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) İki eksenli gerilme altındaki kompozit plakalarda dairesel delik çevresindeki gerilme dağılımları Öz   PDF
Akın Ataş, Costas Soutis, T. Kerem Demircioğlu
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) İki hidrodinamik programın karşılaştırılması Öz   PDF
Elif Oğuz
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Öz   PDF
Hülya Gür, Gülay Seyhan
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması Öz   PDF
Nesrin Özsoy
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Saniye Karakaya, Olcay Gençyılmaz, Ömer Özbaş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Independent sets of axioms for boolean algebras Öz   PDF
Tahsin Öner
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Indium doping on the structural, surface and optical properties of CdS thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis method Öz   PDF
Şilan Baturay
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) İndüksiyon Bobin Silahı İçin Uygun Stator Bobini Geometrisinin Araştırılması Öz   PDF
İsmail Coşkun, Osman Kalender, Yavuz Ege
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Influence of Temperature and Mobile Phase Composition on Retention Properties of the Macroline Antibiotics Clarithromicin and Roxithromcin in Reversed-phase Liquid Chromatography Öz   PDF
A. Pappa-Louisi, P. Agrafiotou, G. Zissopoulou, P. Liatsi
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler Öz   PDF
Gülden Ayalp, Fatma Arslan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) İnşaat Firmalarının Kurumsal Çevrelerine Stratejik Tepkileri Öz   PDF
Tülay Çivici, Serdar Kale
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) İnşaat sektöründe kazı işleri sebepli iş kazaları Öz   PDF
Özge Akboğa Kale, Tuğba Eskişar
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İnsan karbonik anhidraz I,II izoenzim aktiviteleri üzerine bazı tiyocrown eterlerin etkisi Öz   PDF
Ebru Akkemik, Ümit Çalışır, Baki Çiçek
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Integrated Calibration Method in Analytical Chemistry Öz   PDF
Pawel Koscyalnyak
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Investigation effects of some anthraquinones on human paraoxonase 1 (hPON1) Öz   PDF
Başak Gökçe
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Investigation of Architecture and Structural Deterioration Factors of Historical Kutahya Houses Öz   PDF
Ahmet Gökdemir, Can Demirel, Çağlar Kurt
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Investigation of architecture and structural deterioration of historical Akseki houses (Buttoned houses) Öz   PDF
Ahmet Gökdemir, Can Demirel, Fatih Tuğra Yamaç, Mehmet Çelik, Samet Serkan Özek
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Investigation of critical behavior in La1-xCexMn2Si2 (x=0.35 and 0.45) by using the dependence of magnetic entropy change Öz   PDF
Baris Emre
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Investigation of LEPS potential energy surface for the interaction of a Pt(111) surface with a hydrogen atom Öz   PDF
Can Doğan Vurdu
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Investigation of phenolic compounds and antioxidant activity of Teucrium polium L. decoction and infusion Öz   PDF
Züleyha Özer, Turgut Kılıç, Sema Çarıkçı, Hasibe Yılmaz
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) In(x)Al(1-x)As Bileşik Yarıiletken Malzemelerde Kalıcı Fotoiletkenlik Öz   PDF
Hüseyin Sarı, Harry H. Wieder
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) İş Etki Çizgisi Teoremi Öz   PDF
Sacit Oğuz, Perihan Efe
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) İş güvenliği uzmanlarının tehlike algıları üzerinde etkili olan faktörler: İnşaat sektöründe bir uygulama Öz   PDF
Tülay Çivici, Gözde Çalım
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) İş güvenliği uzmanlığı sisteminin gelişimi üzerine bir alan çalışması Öz   PDF
Özge Akboğa Kale, Seyyit Ümit Dikmen, Gürkan Emre Gürcanlı, İrem Bayram Temiz, Selim Baradan
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Isı pompası destekli ısı geri kazanım cihazında kullanılan parametrelerin hata analizleri Öz   PDF
Nadir İlten, Mehmet Muslu, İsmail Caner
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)’a Karşı Feromon Denemesi Öz   PDF
Sakin Vural Varlı, Aydın Sever
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kablosuz güç transferinde manyetik bağlaşımdaki çevrimlerin endüktanslarının çıkarımı Öz   PDF
Seyit Ahmet Sis
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Kahramanmaraş İlinde Bağlara Zarar Veren Benzerkanatlı (Homoptera) Böcek Türlerinin Dağılımı Ve Bazı Biyolojik Özellikleri Öz   PDF
Cengiz Bahadıroğlu, Serap Avgın
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Kalkon İçerikli Metakrilat Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Adem Şentürk, M. Fatih Coşkun, Demet Coşkun
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Kalsine uleksit’in amonyum klorür çözeltileri içinde çözünürleştirilmesi kinetiği Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Öz   PDF
Okan Kon, Bedri Yüksel
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Kaotik bir hareket videosunun yapay sinir ağları ile modellenmesi Öz   PDF
Murat Erhan Çimen, Sezgin Kaçar, Emre Guleryüz, Bilal Gürevin, Akif Akgül
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Kara mayınlarının tespiti için askeri eğitim simülasyonu tasarımı: Bir araştırma ve ön çalışma Öz   PDF
Merve Varol Arısoy, Ecir Uğur Küçüksille, Ayhan Arısoy
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Karasal algılayıcı ağlarda gözlemleme için enerji etkin TDMA erişim tekniği Öz   PDF
Muhammed Enes Bayrakdar
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Karbon Çeliğinin Hidroklorik Asit Çözeltisindeki Korozyonuna Allantoin İçeren Schiff Bazının İnhibitör Etkisi Öz   PDF
Elif Çalışkan, A. Ali Gürtan, Hülya Keleş, Emel Bayol
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Karbürlü östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler Öz   PDF
Gülcan Toktaş, Alaaddin Toktaş
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Karma ve Yarı Endirekt Aydınlatma Türlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Öz   PDF
Mustafa Şahin, Fuat Büyüktümtürk, Yüksel Oğuz
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Kayış Mekanizmalarında Kayma Olayının Deneysel Analizi Öz   PDF
Mahmut Nedim Gerger, Ali Oral, Bülent Tanır
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Kaynaşlı (Düzce) TOKİ Yerleşim Alanı Zeminlerinin Geoteknik Özelliklerinin Jeofizik ve Geoteknik Yöntemlerle Araştırılması Öz   PDF
Ali Ateş, Burak Yeşil, Baran Toprak
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Kazanılmış değer analizi ile inşaat projelerinin performans değerlendirmesi Öz   PDF
Ali Erkan Karaman, Süleyman Son
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Kazein Yüzeyine Metil Violetin Biyosorpsiyonu Öz   PDF
Özkan Demirbaş, Adem Karadağ, Veli Dalkıran, Cihan Yıldız
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Kazein Yüzeyine Reaktif Blue 220’nin Sorpsiyonu Öz   PDF
Özkan Demirbaş, Adem Karadağ, Veli Dalkıran, Cihan Yıldız
 
Toplam 561 ögeden 201 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>