Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Borik Asitin Katkı Maddesi Olarak Yağlama Yağında Kullanılmasının Araştırılması Öz   PDF
Ertuğrul Durak
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Borlanmış AISI 1020 Çeliğinin Eroziv Aşınma Davranışının İncelenmesi Öz   PDF
Kemal Yıldızlı, Durmuş Odabaşı, Fahmi Nair
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) volkaniti lavlarının petrografik özellikleri Öz   PDF
Gökhan Büyükkahraman, Fazlı Çoban
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Buğdayın Islatılması Sırasında Ultrason İşlemi Uygulamanın Tanenin Su Absorbsiyonu Üzerine Etkisi Öz   PDF
Yavuz Yüksel, Adem Elgün
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Bulanık kurallara ve kenar devamlılığı kurallarına dayalı kenar tespiti iyileştirilmesi Öz   PDF
Fatih Kara, Mustafa Ulutaş
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Çağdaş müziğin öncüsü: Claude Debussy, hayatı, eserleri ve müziğe katkıları Öz   PDF
D. Beste Çevik
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Çağış Köyü (Balıkesir) İnce Taneli Zeminlerinin Jeoteknik Özellikleri ve Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kamil Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Öz   PDF
Mehmet Ali Onaran, Mustafa Katı
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Çanakkale Boğazı’nda Karaya Oturmayla Sonuçlanan Gemi Kazaları Öz   PDF
Alper Kılıç, Hüseyin Tolga Sanal
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Çelik lif katkılı karo mozaik döşeme kaplama plaklarının fiziksel ve mekanik özeliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Kürşat Esat Alyamaç, Ragıp İnce
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Çevre Eğitiminin Geliştirilmesi Öz   PDF
Ayşem Seda Yücel, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Charge-Transfer Complexations of Oxidative Coupling Products of Carbazole with TCNE and P-Chloranil Öz   PDF
Erol Asker, Fahrettin Filiz, Ece Uzkara, Orhan Zeybek
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Çift sıkıştırma oranlı yay yorulma test makinası tasarım ve imalatı Öz   PDF
Demet Gönen, Ali Oral, M. Cemal Çakır
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi Öz   PDF
Aysun Ayday
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Co Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Olcay Gençyılmaz, Seniye Karakaya, Ferhunde Atay, İdris Akyüz
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Öz   PDF
Gürkan Tuna
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Coleoptera (Insecta) Takımına Bağlı Böceklerin Filogenisi Öz   PDF
Nilay Gülperçin
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Colloidal Palladium Modifier: Theory and Practical Application for the Determination of Arsenic, Antimony and Lead in a Spiked Seawater by ETAAS Öz   PDF
A. B. Volynsky, S. Akman, C. E. Dogan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Comparison of Friction and Diffusion Welded Joints Made Between The Aluminium And Copper Bars Öz   PDF
İrfan Ay, Sare Çelik, İbrahim Çelik
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Conductivity Measurements With Multilayered Langmuir Blodgett Films Produced By 4-Methylbenzenethiol Encapsulated Gold Nanoparticles And Two Kinds Of Peo Derivative Containing Li+ Ions Öz   PDF
İnci Çapan
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Crystallization Behavior of PET Materials Öz   PDF
Bilal Demirel, Ali Yaraş, Hüseyin Elçiçek
 
Kabul edilen makaleler (Online first) CuAl bazlı şekil hatırlamalı alaşımlarda sıcaklığa bağlı oluşan oksitlenme özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Mediha Kök, Şahin Ata, Zehra Deniz Yakıncı
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarının Esnek Program ve Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarının Derlenmesi Öz   PDF
Nuray Yörük, Nilgün Seçken
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Cupressus sempervirens l. ve Cedrus libani a. rich. yapraklarinda taşitlarin sebep olduğu Kurşun (Pb) kirliliğinin araştirilmasi Öz   PDF
Kürşat Çavuşoğlu, Kültigin Çavuşoğlu
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Damping constant, dielectric susceptibility, inverse relaxation time and the activation energy calculated as a function of temperature from the Raman frequency for the rhombohedral-tetragonal phase transition in BaCeO3 Öz   PDF
Ali Kiracı, Hamit Yurtseven
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Degenerate Clifford Algebras and Their Reperesentations Öz   PDF
Şenay Bulut
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Değirmenboğazı (Balıkesir) ve Çevresinin Vejetasyonu Üzerinde Ekolojik Araştırmalar Öz   PDF
Serap Doğan, Fazıl Özen
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi Öz   PDF
Erdal İrtem
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Dere Ağzı Hidrodinamiğinin 3 Boyutlu Modellenmesi: Karışım ve Tabakalı Akım Durumları Öz   PDF
Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Derin kazı destek sistemlerinin analizinde geoteknik modelleme farklılıkları Öz   PDF
Vedat Aslan, Banu Yağcı
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Determination of Antioxidant Activities in Milks Obtained from Simmental Breed of Cattle Öz   PDF
Yeliz Çakır Sahilli
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Determination of Chromium in Macedonian Wine by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Öz   PDF
J. Cvetkovic, S. Arpadjan, I. Karadjova, T. Stafilov
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Determination of environmental noise levels at central Balikesir hospitals Öz   PDF
Atilla Mutlu
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Determination of Thallium in Geological Samples by Zeeman Electrothermal Atomic Absorption Spectromeyry Öz   PDF
Traje Stafilov, Dragan Mihajlovi
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Determinations of Nitrates in Food Products Öz   PDF
Olga Kirovska-Cigulevska
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Diagnosis of Fault Type by Dissolved Gas Analysis in Transformer Oil Using Petri Net Technology Öz   PDF
Nihat Pamuk
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Dichlorvos Biyosorpsiyonunun Termodinamik ve Kinetiği Öz   PDF
Hülya Kahyaoğlu, Ayten Öztürk
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Dicle Nehri'nin Belirli Lokalitelerinde Sedimentte Ölçülen Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Değişimi Öz   PDF
Çiğdem Kaymak Abay
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmiş Bakır ve Porselenin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Termal ve Yapısal Analizleri Öz   PDF
Fatmagül Tolun, Sare Çelik
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Dinamik Sistemlerde Kaotik Zaman Dizilerinin Tespiti Öz   PDF
Nihat Pamuk
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Dinamik Su Bütçesi Modeli Öz   PDF
Umut Okkan
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Ditiyokarbamat Pestisitleri ve Tayin Yöntemleri Öz   PDF
Özlem Karakoç, Nuri Nakiboğlu
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Doğal Bentonitin Karakterizasyonu ve Kurşun(II) İyonlarını Adsorpsiyon Yeteneği Öz   PDF
Asiye Safa Özcan
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Doğal dolaşimli, dolayli ve farkli tipteki güneş enerjisi sistemlerinin deneysel karşilaştirilmasi Öz   Başlıksız
İlhan Ceylan, Mustafa Aktaş, Hikmet Doğan
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Doymuş suyun bazı termofiziksel özellikleri için basit korelasyonlar Öz   PDF
Mustafa Güneş, Neslihan Çolak-Güneş
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) DPSK Sistemler için LMS Algoritma ve ML Kriteri Temelli, Gözü Kapalı Kanal Kestiriminin ve Turbo Denkleştirmenin Birlikte Yapılması Öz   PDF
Serkan Yakut
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) DPSK ve MSK Haberleşme Sistemleri için Turbo Denkleştirme Öz   PDF
Serkan Yakut
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi, Türkiye)’nden Avlanan Trachurus trachurus, (Linneaus, 1758)’un Bazı Üreme Özellikleri Öz   PDF
Gülçin Ulunehir Aydın, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Edremit körfezi’nde (Ege Denizi, Türkiye) yaşayan hamsi baliğinin engraulis encrasicholus (linnaeus, 1758) yumurta/larvalarinin dağilim, bolluk ve mortalite orani Öz   PDF
Dilek Türker Çakır, Belgin Hoşsucu
 
Toplam 461 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>