Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Dönel yaylar ile mesnetlenmiş bir karbon nanotüpün yerel olmayan Timoshenko kiriş teorisine göre serbest titreşim analizi Öz   PDF
Mustafa Özgür Yaylı
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Doymuş suyun bazı termofiziksel özellikleri için basit korelasyonlar Öz   PDF
Mustafa Güneş, Neslihan Çolak-Güneş
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) DPSK Sistemler için LMS Algoritma ve ML Kriteri Temelli, Gözü Kapalı Kanal Kestiriminin ve Turbo Denkleştirmenin Birlikte Yapılması Öz   PDF
Serkan Yakut
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) DPSK ve MSK Haberleşme Sistemleri için Turbo Denkleştirme Öz   PDF
Serkan Yakut
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Düşük kütle oranlı lki değen çift yıldızın yörünge dönemi değişimlerinin incelenmesi: V404 Peg ve V619 Peg Öz   PDF
Burcu Özkardeş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi, Türkiye)’nden avlanan Trachurus trachurus (L., 1758)’un bazı üreme özellikleri Öz   PDF
Gülçin Ulunehir Aydın, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Edremit körfezi’nde (Ege Denizi, Türkiye) yaşayan hamsi baliğinin engraulis encrasicholus (linnaeus, 1758) yumurta/larvalarinin dağilim, bolluk ve mortalite orani Öz   PDF
Dilek Türker Çakır, Belgin Hoşsucu
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Efektif U(1)' Modellerinde Doğallığın İncelenmesi Öz   PDF
Yaşar Hiçyılmaz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Effect of inorganic salt solutions on consistency limits of kaolinite Öz   PDF
Gamze Varank, Ahmet Demir, Senem Yazıcı Güvenç, Mehmet Şükrü Özçoban
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Effective multiplication factor and fuel temperature coefficient calculations of pwr assembly under different temperatures Öz   PDF
Tayfun Akyurek
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) EKDZ Modelinin Çoklu Kırınım İçeren bir Senaryoya Uygulanması Öz   PDF
Mehmet Barış Tabakcıoğlu, Ahmet Cansız
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Ekomimari Ölçekte Yapı Elemanları ve Malzeme Olgusunun Sürdürülebilir Kentleşmeye Yansıması Öz   PDF
Nilüfer Akıncıtürk
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Eko-Verimlilik Kavramı, Gelişimi ve Uygulanma Süreci Öz   PDF
Bengü Güngör, Burcu Felekoğlu
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Elastik zemine oturan kirişlerin ayrık tekil konvolüsyon ve harmonik diferansiyel quadrature yöntemleriyle analizi Öz   PDF
Ömer Civelek, Çiğdem Demir
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Electromechanical Failure of Electrodes in Spectral Sources of Light Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Elektromanyetik ve Hadron Kalorimetrelerinin Farklı Açılardaki Verimleri Öz   PDF
Ali Bolat, Şule Çiftçi, Recep Akkaya
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Baraj Atıklarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması Öz   PDF
Z.E. Erkan, Ali Akar, M. Savaş
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) EN AW-5754 ve EN AW-5083 alüminyum alaşımlarının sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmelerinde kullanılan farklı takım geometrilerinin kaynaklı birleştirmeye etkilerinin araştırılması Öz   PDF
Fatmagül Tolun
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Endemik Nepeta Nuda L Subsp. Lydıae Ph Davıs Alt Türünün Morfoloji Ve Karyolojisinin İncelenmesi Öz   PDF
Serap Öz Aydın, Tuncay Dirmenci
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Endometrium,serviks ve larinks kanserlerinin yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinde doz homojenite indeksinin kantitatif olarak değerlendirilmesi ve homojenite indeks değerlerinin karşılaştırılması Öz   PDF
Ebru Cantürk, Gözde Topgül, Orhan Gürler, Sema Gözcü Tunç, Candan Demiröz Abakay, Meral Kurt, Sibel Kahraman Çetintaş
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Endüstriyel atık filler malzemelerin kullanılabilirliğinin araştırılması Öz   PDF
Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi Öz   PDF
Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Endüstriyel Uygulamalar İçin Manyetik Tahribatsız Test Sistemi Öz   PDF
Yavuz Ege, Mustafa Göktepe, Osman Kalender
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Ercan Taş Ocağı Delme-Patlatma Sisteminin İncelenmesi Öz   PDF
Abdülkerim Pekin
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Ercan Taşocağı Delme Patlatma Verimliliğinin Değerlendirmesi Öz   PDF
Abdulkerim Pekin, Mehmet Bayırlı
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Eşek sütü ve bazı bileşenlerinin in vitro ortamda antikanser/yara iyileştirme aktivitesinin incelenmesi Öz   PDF
Erdal Eroğlu, Cemre Öksüz
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Eskişehir fabrikalar bölgesi: “Çiftkurt fabrikası için yeni işlev önerisi” Öz   PDF
Gamze Şensoy, Berna Üstün
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Eskişehir Hamamyolu Caddesi’nin Cumhuriyet Döneminden günümüze mekansal değişimine yönelik bir araştırma Öz   PDF
Berna Üstün, Cemile ÖZKAN
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) ETAAS Determination of Some Trace Elements in Wine Öz   PDF
Trajče Stafilov, J. Cvetković, S. Arpadjan, I. Karadjova
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Evaluation of Food Antioxidant Activity by Photostorage Chemiluminescence’s Öz   PDF
T. Triantis, K. Papadopoulos, D. Dimotikali, J. Nikokavouras
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Evre I larinks kanseri tedavisinde 3 ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3A-YART, 5A-YART) tekniklerinde karotis arterin dozimetrik olarak karşılaştırılması Öz   PDF
Ebru Cantürk, Gözde Topgül, Orhan Gürler, Sema Tunç, Candan Demiröz Abakay, Meral Kurt, Sibel Kahraman Çetintaş
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Evropiyum İçeren Lüminesans Özelliği Gösteren Metal-Organik Malzemelerin Üretimi ve Yapılarının Araştırılması Öz   PDF
Adem Dönmez, Uğur Erkarslan, Şehmuz Karadeniz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Examination of industry production index in Turkey with time series method Öz   PDF
Hatice Öncel Çekim
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Experimental Study for the Hydraulic Efficiency of an Overtopping Type Wave Energy Converter with a Circular Runup Ramp Öz   PDF
Mehmet Adil Akgul, Mehmet Sedat Kabdaşlı
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Explicit relations for the modified degenerate Apostol-type polynomials Öz   PDF
Burak Kurt
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Exploring the Learning Style Characteristics of Turkish Freshman Architecture Students with the Evidence of Learning Style Inventory Öz   PDF
Gülden Gümüşburun Ayalp, Özlem Şenyiğit, Onur Erman
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Extraction of Stinging Nettle (Urtica dioica L.) with Supercritical Carbondioxide Öz   PDF
V. Rafajlovska, Z. Djarmati, V. Najdenova, Lj. Cvetkov
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Fabrication, Characterisation and Conductivity Measurement of a Perovskite-Type Proton Conductor Öz   PDF
Selgin Al
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Farklı çapraz bağlayıcılar ile hazırlanmış poliakrilamid hidrojellerinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Sema Ekici, Meziyet Çetik Erkol
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Farklı genomik dna izolasyon yöntemlerinin satureja (labiatae) türlerinde uygulanması Öz   PDF
Serap Öz Aydın, Feray Köçkar
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Farklı Kalınlıklardaki DKP Sacın Farklı Açılarda Yapılan V-Bükme İşlemindeki Geri Esnemelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Işıktaş, İrfan Ay
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Farklı koşullardaki hava–su–hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi Öz   PDF
Erdoğan Şimşek, İbrahim Karaçaylı, İsmail Mutlu
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Farklı oranlarda alüminyum köpük takviyeli çarpışma-kutularının mekanik performanslarının karşılaştırılması Öz   PDF
Betül Gülçimen Çakan, Cihat Ensarioğlu, M. Cemal Çakır
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Farklı oranlardaki Eu2O3—Li2O—TeO2 karışımlarının gama radyasyonu yalıtım özelliklerinin Geant4 simülasyon kodu ve WinXCOM veri yazılımı kullanılarak karakterizasyonu Öz   PDF
Ali Aşkın, Murat Dal
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Farklı puzolanların tekli, ikili ve üçlü çimentolu sistemleri içeren harç karışımlarının dayanımı ve geçirgenlik performansı açısından kıyaslanması Öz   PDF
Ali Mardani-Aghabaglou, Süleyman Özen, Sultan Husein Bayqra, Hassane Amidou Ouedraogo
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Farklı yanlılık düzeltme yöntemlerinin istatistiksel ölçeğe indirgenmiş yağış projeksiyonlarına uygulanması Öz   PDF
Umut Kırdemir, Umut Okkan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Fe ve Fe - %25 Al için maksimum stresslerin (hkl) düzlemlerinde teorik olarak hesaplanması Öz   PDF
Hamza Yaşar Ocak, Ali Çetin, Gencer Sarıoğlu
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Difüzyon İle İlgili Kavram Yanılgıları Öz   PDF
Osman Yıldırım, Canan Nakiboğlu, Olcay Sinan
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Öz   PDF
Gürsoy Meriç, Ramazan Tezcan
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Matematik Kavramlarına Yönelik Hatalarının ve Bilgi Eksiklerinin Tespit Edilmesi Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf Öğrencilerinin “Kimyasal Bağlar” Konusundaki Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Drama Destekli Öğretimin Etkisi Öz   PDF
Ayşenur Yıldırım, Ayşe Gül (Çirkinoğlu)Şekercioğlu, Hasene Esra Yıldırır
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri Öz   PDF
Bülent Pekdağ
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Fiberlerle Takviyeli Viskoelastik Bir Malzemeye Homojen Deformasyonun Uygulanması Öz   PDF
Nurşen Öntürk
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Fibonacci polygons Öz   PDF
Kübra Nair, Sümeyye Koca, Musa Demirci
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Fırçasız DA motorunun hız kontrolünde PI katsayılarının Pareto tabanlı çok amaçlı optimizasyonu Öz   PDF
Haris Çalgan, Ramazan Yaman, Erdem İlten, Metin Demirtaş
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Fizik Öğretmen Adaylarının Kuantum Fiziğinin Temeli Sayılan Kavram ve Olayları Değerlendirme Biçimleri Öz   PDF
Ahmet İlhan Şen
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Fiziksel Kimya Eğitiminin Önemi Öz   PDF
Semra Bilgiç
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Fonksiyonel derecelendirilmiş ortotropik bir kirişin statik ve titreşim davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Şeref Doğuşcan Akbaş
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Fotovoltaik dağıtık üretim birimleri (FV-DÜB): güç kalitesine etkileri, uluslararası güç kalitesi standartları ve FV-DÜB barındıran dağıtım sistemleri için güç kalitesi iyileştirme yöntemleri Öz   PDF
Alp Karadeniz, Murat Erhan Balcı
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Fotovoltaik Modüllerin Akım-Gerilim Eğrilerinin Simülasyonunda Kullanılacak Olan Yöntemin Seçimi Öz   PDF
Ali Şentürk
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Fotovoltaik-termal (PV/T) bir sistemin deneysel performansının incelenmesi Öz   PDF
Metin Gül, Ersin Akyüz
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Fourth Generation Effects On Decay Öz   PDF
Levent Solmaz
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Fragility analysis of a historical reinforced concrete arch railway bridge Öz   PDF
Kadir Ozakgul, Mehmet Fatih Yılmaz, Barlas Ozden Caglayan
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Full factorial design of experiments for boron removal by iron hydroxide from colemanite mine wastewater Öz   PDF
Cengiz Özmetin, Mustafa Korkmaz
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Gama radyasyonu ile ışınlanan gallik asitte oluşan radikallerin termal özellikleri Öz   PDF
Hasan Tuner, Mehmet Oktay Bal
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Geleneksel Balıkesir Dursunbey Evleri’nde Yapım Teknolojileri ve Malzeme Kullanımları Öz   PDF
Ali Ergün, Erşan Çavdar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özelliklerindeki değişimler Öz   PDF
Şerife Gülsün Kırankaya, Fitnat Güler Ekmekçi
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Gemi Elektrikle Tahrik Sistemleri İçin Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Üstün Burulma Algoritması ile Kontrolü Öz   PDF
Fuat Kılıç, Feriha ERFAN KUYUMCU, Murat Karabacak
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Genel Kimya Laboratuvarlarında V-Diyagramı Kullanımı ve Uygulamaları Öz   PDF
Canan Nakiboğlu, Gürsoy Meriç
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) General information and tiger beetles Cicindela herbacea; calomera fischeri fischeri and homodela ismenia kilikiensis collected from southeast of Turkey (Coleoptera : Cicindelidae) Öz   PDF
Sakine Serap Avgın
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Genişletilmiş modüler grubun H ̅_3,3 alt grubu ve Fibonacci sayıları Öz   PDF
Furkan Birol, Özden Koruoğlu, Bilal Demir
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılan sodyum benzoat ve potasyum sorbat karışımının genotoksik potansiyelinin mikronukleus testi ile belirlenmesi Öz   PDF
Sevcan Mamur, Nazmiye Ataseven, Fatma Ünal, Deniz Yüzbaşıoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yavrularının Kan Vitamin C ve Malondialdehit Düzeylerine Karanlık Periyodun Etkisi Öz   PDF
Gülüzar Tuna Keleştemur, Işıl Yıldırım
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Gönen (Balıkesir) ve Biga (Çanakkale) Çayları’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası. Öz   PDF
Nazik Özer Narin, Mustafa Tanatmış
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi Öz   PDF
Asiye Aslan, Bedri Yüksel
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Gönen ve çevresinde kaydedilmiş yıllık ekstrem depremlerin istatistiksel frekans analizi ve yörenin depremselliği Öz   PDF
Hamdi Elcuman, Hacı Bekir Kara, Tefaruk Haktanır
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Gözenekli malzemelerin ses yutma katsayılarının deneysel ve sayısal yöntemlerle bulunması Öz   PDF
Hüray Can
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Grassmann images of tensor product surfaces in R^4 Öz   PDF
Eray Demirbaş, Kadri Arslan
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Gri kurt optimizasyon algoritması ile iki boyutlu dizilim yazılımının geliştirilmesi Öz   PDF
Fatih Ahmet Şenel, Asım Sinan Yüksel, Fatih Gökçe, Tuncay Yiğit
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Growth and Reproductive Characteristics of the Thinlipped Grey Mullet, Liza ramada (Risso, 1826) Inhabiting in Gökova Bay (Muğla), the Southern Aegean Sea, Turkey Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz, Hatice Torcu Koç
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Güneş pilleri için ZnO'nun yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi: ab-initio çalışması Öz   PDF
Cihan Kürkçü, Ziya Merdan
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) HACCP Sistemi Uygulaması ile Fındık Küspesindeki Aflatoksinin Kontrolü Öz   PDF
Sibel Özçakmak, Asya Çetinkaya
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Harmonik bozulma şartlarında transformatör yüklenme kapasitesinin maksimizasyonu için pasif filtre tasarımı Öz   PDF
Emine Hümeyra Demircioğlu, Alp Karadeniz, Murat Erhan Balcı
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Hayat ve hayat dışı sigortalar için karar verme problemi Öz   PDF
Fatma Karaca, Nihal Taş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Hibrid yenilenebilir enerji sistemlerinin endüstriyel tavukçuluk sektörü için ekonomik açıdan değerlendirilmesi: Bir uygulama Öz   PDF
E. Akyüz, M. Bayraktar, Zuhal Oktay
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Hidroksiapatit kristalizasyonunun pentanoik asit varlığında incelenmesi Öz   PDF
Perviz Sayan, Sevgi Polat, Ayça Kara
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Hipotetik TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) döngüsü ile kimyasal değişimin doğasının öğretimi; asit-baz indikatör tepkimesi örneği Öz   PDF
Soner Ergül, Davut Sarıtaş, Hasan Özcan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan 235,238U ve 239Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi Öz   PDF
Veli Çapalı, Mert Şekerci, Abdullah Kaplan
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Homotopy methods for fractional linear/nonlinear differential equations with a local derivative operator Öz   PDF
Mehmet Yavuz, Burcu Yaşkıran
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features Öz   PDF
Yelda Aydın Türk, Beyza Karadeniz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) How Closely Related Turkish and North American Red Buds (Cercis-Fabaceae) are: Evidence From Internal Transcribed Spacer Region of Nuclear Ribosomal DNA Sequences Öz   PDF
Fatih Coşkun
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Hydration properties of boron modified active belite cement concrete Öz   PDF
Abdulkadir Cüneyt Aydın, Abdulkadir Kan, İlker Fayetorbay, Ali Öz
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İç ortamlarda sıcaklık ve bağıl nem parametrelerinin sosyo-ekonomik yapı ile ilişkisi Öz   PDF
Nadir İlten, Ayşe Tülay Selici, İsmail Caner
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Identity graphs of finite cyclic groups Öz   PDF
Nazmiye Feyza Yalçın, Yakup Kırğıl
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) İki ayaklı robottaki temel elektronik devreler Öz   PDF
Sabri Bicakcı, Davut Akdaş
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) İki eksenli gerilme altındaki kompozit plakalarda dairesel delik çevresindeki gerilme dağılımları Öz   PDF
Akın Ataş, Costas Soutis, T. Kerem Demircioğlu
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) İki hidrodinamik programın karşılaştırılması Öz   PDF
Elif Oğuz
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Öz   PDF
Hülya Gür, Gülay Seyhan
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması Öz   PDF
Nesrin Özsoy
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Improving in vitro seed sprouting on legume of Indigofera zollingeriana stored seed Öz   PDF
Siti Maesaroh, Çiğdem Alev Özel
 
Toplam 631 ögeden 201 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>