Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Saniye Karakaya, Olcay Gençyılmaz, Ömer Özbaş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Independent sets of axioms for boolean algebras Öz   PDF
Tahsin Öner
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Indium doping on the structural, surface and optical properties of CdS thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis method Öz   PDF
Şilan Baturay
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) İndüksiyon Bobin Silahı İçin Uygun Stator Bobini Geometrisinin Araştırılması Öz   PDF
İsmail Coşkun, Osman Kalender, Yavuz Ege
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Influence of Temperature and Mobile Phase Composition on Retention Properties of the Macroline Antibiotics Clarithromicin and Roxithromcin in Reversed-phase Liquid Chromatography Öz   PDF
A. Pappa-Louisi, P. Agrafiotou, G. Zissopoulou, P. Liatsi
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Inhibitiory effect of garlic extracts on polyphenoloxidase Öz   PDF
Mehmet Emin Diken
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler Öz   PDF
Gülden Ayalp, Fatma Arslan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) İnşaat Firmalarının Kurumsal Çevrelerine Stratejik Tepkileri Öz   PDF
Tülay Çivici, Serdar Kale
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenicilerin sosyo-kültürel yapısı: Balıkesir ili örneği Öz   PDF
Fehmi Çivici, Tülay Çivici
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) İnşaat sektöründe kazı işleri sebepli iş kazaları Öz   PDF
Özge Akboğa Kale, Tuğba Eskişar
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İnsan karbonik anhidraz I,II izoenzim aktiviteleri üzerine bazı tiyocrown eterlerin etkisi Öz   PDF
Ebru Akkemik, Ümit Çalışır, Baki Çiçek
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Integrated Calibration Method in Analytical Chemistry Öz   PDF
Pawel Koscyalnyak
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Investigation effects of some anthraquinones on human paraoxonase 1 (hPON1) Öz   PDF
Başak Gökçe
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Investigation of Architecture and Structural Deterioration Factors of Historical Kutahya Houses Öz   PDF
Ahmet Gökdemir, Can Demirel, Çağlar Kurt
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Investigation of architecture and structural deterioration of historical Akseki houses (Buttoned houses) Öz   PDF
Ahmet Gökdemir, Can Demirel, Fatih Tuğra Yamaç, Mehmet Çelik, Samet Serkan Özek
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Investigation of critical behavior in La1-xCexMn2Si2 (x=0.35 and 0.45) by using the dependence of magnetic entropy change Öz   PDF
Baris Emre
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Investigation of LEPS potential energy surface for the interaction of a Pt(111) surface with a hydrogen atom Öz   PDF
Can Doğan Vurdu
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Investigation of phenolic compounds and antioxidant activity of Teucrium polium L. decoction and infusion Öz   PDF
Züleyha Özer, Turgut Kılıç, Sema Çarıkçı, Hasibe Yılmaz
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) In(x)Al(1-x)As Bileşik Yarıiletken Malzemelerde Kalıcı Fotoiletkenlik Öz   PDF
Hüseyin Sarı, Harry H. Wieder
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) İş Etki Çizgisi Teoremi Öz   PDF
Sacit Oğuz, Perihan Efe
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) İş güvenliği uzmanlarının tehlike algıları üzerinde etkili olan faktörler: İnşaat sektöründe bir uygulama Öz   PDF
Tülay Çivici, Gözde Çalım
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) İş güvenliği uzmanlığı sisteminin gelişimi üzerine bir alan çalışması Öz   PDF
Özge Akboğa Kale, Seyyit Ümit Dikmen, Gürkan Emre Gürcanlı, İrem Bayram Temiz, Selim Baradan
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Isı pompası destekli ısı geri kazanım cihazında kullanılan parametrelerin hata analizleri Öz   PDF
Nadir İlten, Mehmet Muslu, İsmail Caner
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Işın tabanlı modellerle en uygun radyo istasyon yeri kestirimi Öz   PDF
Mehmet Barış Tabakcıoğlu
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)’a Karşı Feromon Denemesi Öz   PDF
Sakin Vural Varlı, Aydın Sever
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kablosuz güç transferinde manyetik bağlaşımdaki çevrimlerin endüktanslarının çıkarımı Öz   PDF
Seyit Ahmet Sis
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Kahramanmaraş İlinde Bağlara Zarar Veren Benzerkanatlı (Homoptera) Böcek Türlerinin Dağılımı Ve Bazı Biyolojik Özellikleri Öz   PDF
Cengiz Bahadıroğlu, Serap Avgın
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Kalkon İçerikli Metakrilat Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Adem Şentürk, M. Fatih Coşkun, Demet Coşkun
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Kalsine uleksit’in amonyum klorür çözeltileri içinde çözünürleştirilmesi kinetiği Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Öz   PDF
Okan Kon, Bedri Yüksel
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Kaotik bir hareket videosunun yapay sinir ağları ile modellenmesi Öz   PDF
Murat Erhan Çimen, Sezgin Kaçar, Emre Guleryüz, Bilal Gürevin, Akif Akgül
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Kara mayınlarının tespiti için askeri eğitim simülasyonu tasarımı: Bir araştırma ve ön çalışma Öz   PDF
Merve Varol Arısoy, Ecir Uğur Küçüksille, Ayhan Arısoy
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Karasal algılayıcı ağlarda gözlemleme için enerji etkin TDMA erişim tekniği Öz   PDF
Muhammed Enes Bayrakdar
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Karbon Çeliğinin Hidroklorik Asit Çözeltisindeki Korozyonuna Allantoin İçeren Schiff Bazının İnhibitör Etkisi Öz   PDF
Elif Çalışkan, A. Ali Gürtan, Hülya Keleş, Emel Bayol
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Karbürlü östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler Öz   PDF
Gülcan Toktaş, Alaaddin Toktaş
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Karma ve Yarı Endirekt Aydınlatma Türlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Öz   PDF
Mustafa Şahin, Fuat Büyüktümtürk, Yüksel Oğuz
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Karma yem üretiminde müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kalite fonksiyonu göçerimi uygulaması Öz   PDF
Özlem Kuvat, Gülşah Abatay
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Kayış Mekanizmalarında Kayma Olayının Deneysel Analizi Öz   PDF
Mahmut Nedim Gerger, Ali Oral, Bülent Tanır
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Kaynaşlı (Düzce) TOKİ Yerleşim Alanı Zeminlerinin Geoteknik Özelliklerinin Jeofizik ve Geoteknik Yöntemlerle Araştırılması Öz   PDF
Ali Ateş, Burak Yeşil, Baran Toprak
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Kazanılmış değer analizi ile inşaat projelerinin performans değerlendirmesi Öz   PDF
Ali Erkan Karaman, Süleyman Son
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Kazein Yüzeyine Metil Violetin Biyosorpsiyonu Öz   PDF
Özkan Demirbaş, Adem Karadağ, Veli Dalkıran, Cihan Yıldız
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Kazein Yüzeyine Reaktif Blue 220’nin Sorpsiyonu Öz   PDF
Özkan Demirbaş, Adem Karadağ, Veli Dalkıran, Cihan Yıldız
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Kelime İletişim Test Yöntemi İle Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Temel Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması Öz   PDF
Mehmet Bahar, N. Sibel Özatlı
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Kentsel Alanlarda Gayrimenkul Değerlemesi ve Balıkesir İl Merkezinde Bölgesel Kapitalizasyon Oranlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Hasan Hüseyin Karakuş, Turgut Özdemir, Ayşe Turabi
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Kentsel dönüşüm sürecine yönelik anahtar bir çerçeve ve Konya deneyimi Öz   PDF
Nurullah Osmanlı, Kübra Koçer, Neslihan Serdaroğlu Sağ
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Kesirli telegraf kısmi diferansiyel denklemlerin fark şeması metodu ile nümerik çözümü Öz   PDF
Mahmut Modanlı
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Öz   PDF
İnci Morgül, Nilgün Seçken, A. Seda Yücel
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Kirişlerin Geometrik Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekli Ortam Modeli ile İncelenmesi Öz   PDF
Şeref Doğuşcan Akbaş
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Kısmi rastgeleleştirilmiş yanıt modellerinde yeni bir regresyon tahmin edicisi Öz   PDF
Nilgün Özgül, Hülya Çıngı
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Kitosan temelli hidrojellerin hazırlanması ve 5-Florourasil salımı davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Sema EKİCİ
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Klorürlü Çözeltilerde Sülfatiyazolün Alüminyum Korozyonuna Etkisi Öz   PDF
Sibel Zor, Elif Yıldız
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Kolemanit ve diamonyum fosfatın farklı yüksek sıcaklıklarda oluşturduğu ürünlerin yapılarının karakterizasyonu Öz   PDF
Gülnaz Gündoğmaz, Halil Güler
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Kolemanitin Sıcaklıkla Yapısal Değişiminin İncelenmesi ve Kolemanitten Yola Çıkarak CaBPO5’ın Katı-Hal Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Gülşah Çelik, Figen Kurtuluş
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Kolemanitlerdeki Arseniğin Borik Asit ve Boraks Üretimine Etkisi Öz   PDF
Ali Osman Aydın, Hüseyin Gülensoy, Asiye Akıcıoğlu, Ahmet Sakarya
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Kömür hazırlama tesis artıklarının koagülasyon ile susuzlandırılmasında farklı koagülant tiplerinin etkisinin araştırılması Öz   PDF
Mehmet Faruk Eskibalcı, Mehmet Furkan Özkan
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Konvansiyonel ve swirl çarpan jetlerle kütle transferi Öz   PDF
M. Emin Arzutuğ, Sinan Yapıcı
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kord bezi ile takviye edilmiş polyester kompozitlerin kırılma özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
İlyas Kartal
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Kozmolojik sınırlamalar altında skaler fermiyonların bozunumu Öz   PDF
Levent Selbuz
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Kübik AlLiSi yapıdaki XMnSb (X=Au ve Ir) bileşiklerinin yapısal, mekanik ve dinamik özellikleri Öz   PDF
Selgin Al
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Kültürel Miras Yönetimi: Birgi Bütünleşik Sit Alanları için Bir Model Öz   PDF
Koray Özcan, Dilek Koç San
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Kumalar dağı (Afyonkarahisar)’ nın endemik ve nadir bitkileri Öz   PDF
Ekrem Akçiçek, Mecit Vural
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Kurşun Nitratın (Pb(NO3)2) Arpa (Hordeum vulgare L.) Mitotik Kromozomları Üzerine Etkileri Öz   PDF
Bekir Doğan
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Kurşun ve civa ağır metal iyonlarının albino farelerde canlı ağırlık ve serum alkalen fosfataz düzeyi üzerine etkisi Öz   PDF
Emine Yalçın, Meltem Maraş, Kültigin Çavuşoğlu
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kuzey Marmara Otoyolunda dere köprüsü tasarımı ve uygulaması: Alemdağ dere köprüsü örneği Öz   PDF
Fatih Süleyman Denizolgun, Yavuz Selim Güçlü, Zekai Şen
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında yetişen bazı tıbbi bitkilerin biyokimyasal içeriği ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Zehra Tuğba Murathan
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) La katkılı ZnS kuantum noktalarının sılar yöntemi ile sentezlenmesi ve onların özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Arzu Ekinci, Muhammed Günbat, Sabit Horoz, Ömer Şahin
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) La Transposition Noospherienne Dans Le Systeme Educatif Turc : Exemple De La Digestion Humaine Öz   PDF
Sami Özgür
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) La2O3 takviyesinin ve mekanik alaşımlamanın basınçsız sinterlenmiş Al15Si2,5Cu0,5Mg kompozitlerinin mikroyapısal ve mekanik özelliklerine etkisi Öz   PDF
Emre Tekoğlu, Duygu Ağaoğulları, Hasan Gökçe, M. Lütfi Öveçoğlu
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Lacewing (Insecta: Neuroptera) Fauna of Başkonuş Mountain National Park (Kahramanmaraş Province- Turkey) Öz   PDF
Hakan BOZDOĞAN, Emin TOROĞLU
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Laguerre wavelet method for solving Troesch equation Öz   PDF
Sevin Gümgüm
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Langmuir-Blodgett Thin Film Characterization of Two Organic Compounds Öz   PDF
Sibel Şen, Rifat Çapan, Hilmi Namlı, Onur Turhan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) LC-NMR : An Alternative to LC-MS and HPLC-DAD for the Analysis of Complex Mixtures Öz   PDF
Richard G. Brereton, Hailin Shen, Christian Y. Airiau
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Lead (II) and Cobalt (III) Hepthyldithiocarbamates as New Coflotation Reagent for Preconcentration of Cadmium Before its ETAAS Determination Öz   PDF
Trajče Stafilov, Gorica Pavlovska, Katarina Čundeva
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Length Frequency, Length-Weight Relationship and Sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey Öz   PDF
Orhan Ak, Sebahattin Kutlu, Yaşar Genç, Halil İbrahim Haliloğlu
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Length-weight and length-length relationships of the European bitterling (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) inhabiting inland waters of Samsun Province Öz   PDF
Semra Saygın, Melek Özpiçak, Aykut Aydın, Enes Hançer, Savaş Yılmaz, Nazmi Polat
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Length-weight relationships, reproduction, Hepatosomatic index of the lesser spotted catshark, Scyliorhinus canicula [L.] the sea of Marmara, Turkey Öz   PDF
Hatice Torcu Koç, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Lepistes Balığının Karaciğeri Üzerine Fenpiroksimat Akarisiti’nin Biyokimyasal Etkileri Öz   PDF
Nesli Doğan, Zehra Yazıcı, Turgay Şişman
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Li((OH)2B5O7) bileşiğinin mikrodalga enerji ile sentezi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Figen Kurtuluş, Gülşah Çelik, Gürcan Güzel, Halil Güler
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Liquid limit determination of various sand clay mixtures by Casagrande and fall cone test methods Öz   PDF
Eyyüb Karakan, Süleyman Demir
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Lise X sınıf, Kimya II Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
F. İnci Morgil, Ayhan Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Lise 3. Sınıf “Biyoteknoloji Ve Genetik Mühendisliği” Ünitesinin Program Tasarısı Öz   PDF
Osman Yıldırım, H. Meltem Kurtuldu, Serap Öz Aydın
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Ludwick Tipi Doğrusal Olmayan Malzemeden Yapılmış Bir Konsol Kirişteki Doğrusal Kabullerin Yer Değiştirmeler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
İbrahim Eren
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Lycopersicon Esculentum Mill. Fideciklerinin Bazı Makro ve Mikro Besin Elementleri Alım Düzeylerine Alüminyum Etkisinin Analitik ve Mikro Analitik Yöntemler İle İncelenmesi Öz   PDF
Güler Çolak, M. Celalettin Baykul, Remzi Gürler, Necmettin Caner, Süleyman Tokur, Ercan Çatak
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Maden ocaklarında insansız hava aracı kullanımı: örnek bir saha çalışması Öz   PDF
Mete Kun, Berk Özcan
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Madenciliğin Yerel Ekonomilere Katkısı ve Bazı Sektörlerle Karşılaştırmalı Analizi: Balıkesir Örneği Öz   PDF
Abdülkerim PEKİN
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi Öz   PDF
Muzaffer Kadıoğlu, Emine Uçmuş, Demet Gönen
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Makine öğrenmesi algoritmaları ve dalgacık dönüşümü ile EKG sinyalinden özellik çıkarımı Öz   PDF
Hülya Kodal Sevindir, Süleyman Çetinkaya, Cüneyt Yazıcı
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Mangan Dentritleri Ve Difüzyon İle Sınırlı Kümeleşme Modeli Öz   PDF
Mehmet Bayırlı
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Mangan sıvamaları ve DLA modeli için sayısal bir hesaplama Öz   PDF
Tuğba Özbey, Mehmet Bayırlı
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Manisa’da partikül madde (PM10) kirliliğinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Barış Yılmaz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Manufacturing of new type curvilinear tooth profiled involute gears using 3D printing Öz   PDF
Mahir Uzun, Yılmaz Gür, Üsame Ali Usca
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Manyezit cevher yüzeyindeki dağılım türlerinin belirlenmesi Öz   PDF
Tuğba Özbey, Mehmet Bayırlı
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Mardin Şehrindeki Taştan Yapılmış Eserlerde Görülen Bozunmalar Öz   PDF
Murat Dal, Ali Duran Öcal
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Marmara Bölgesi'ndeki bazı mermer örneklerinde radyolojik tehlikelerin ve yaşam boyu kanser riskinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Kadir Günoğlu
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Marmara Bölgesi'ndeki Hava Kirliliğinin Modellenmesi, Kirlilik Azaltımı ve Maruziyet Analizi Öz   PDF
Alper Kılıç, Serdar Kum, Alper Ünal, Tayfun Kındap
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Marmara Denizi, Bandırma Körfezi sarıkuyruk istavrit [(Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)]’in bazı populasyon parametreleri Öz   PDF
Hatice Torcu Koç, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Marmara Denizi’nde Gemilerden Kaynaklanan Egzoz Emisyonları Öz   PDF
Alper Kılıç
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Masere Sarımsak (Allium sativum Limne) ve Tunceli sarımsağı (Allium tuncelianum Kollman) yağlarının yoğun stoklanmış gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.) bazı kan parametrelerine ve NBT (Nitroblue Tetrazolium) seviyelerine etkileri Öz   PDF
Başar Altınterim, Önder Aksu
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Mass-selective Detection of Persistent Organic Pollutants by GC/MS Isolation, Concentration, Identification and Determination of Isomeric Spesific Composition of PCB in Natural and Drinking Waters of Dnieper River Basin in Kiev Region Öz   PDF
Mikhail V. Milyukin
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Mathematical behavior of the solutions of a class of hyperbolic-type equation Öz   PDF
Erhan Pişkin, Hazal Yüksekkaya
 
Toplam 631 ögeden 301 - 400 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>