Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Efektif U(1)' Modellerinde Doğallığın İncelenmesi Öz   PDF
Yaşar Hiçyılmaz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Effect of inorganic salt solutions on consistency limits of kaolinite Öz   PDF
Gamze Varank, Ahmet Demir, Senem Yazıcı Güvenç, Mehmet Şükrü Özçoban
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Effective multiplication factor and fuel temperature coefficient calculations of pwr assembly under different temperatures Öz   PDF
Tayfun Akyurek
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) EKDZ Modelinin Çoklu Kırınım İçeren bir Senaryoya Uygulanması Öz   PDF
Mehmet Barış Tabakcıoğlu, Ahmet Cansız
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Ekomimari Ölçekte Yapı Elemanları ve Malzeme Olgusunun Sürdürülebilir Kentleşmeye Yansıması Öz   PDF
Nilüfer Akıncıtürk
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Elastik zemine oturan kirişlerin ayrık tekil konvolüsyon ve harmonik diferansiyel quadrature yöntemleriyle analizi Öz   PDF
Ömer Civelek, Çiğdem Demir
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Electromechanical Failure of Electrodes in Spectral Sources of Light Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Elektromanyetik ve Hadron Kalorimetrelerinin Farklı Açılardaki Verimleri Öz   PDF
Ali Bolat, Şule Çiftçi, Recep Akkaya
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Baraj Atıklarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması Öz   PDF
Z.E. Erkan, Ali Akar, M. Savaş
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Endemik Nepeta Nuda L Subsp. Lydıae Ph Davıs Alt Türünün Morfoloji Ve Karyolojisinin İncelenmesi Öz   PDF
Serap Öz Aydın, Tuncay Dirmenci
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Endometrium,serviks ve larinks kanserlerinin yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinde doz homojenite indeksinin kantitatif olarak değerlendirilmesi ve homojenite indeks değerlerinin karşılaştırılması Öz   PDF
Ebru Cantürk, Gözde Topgül, Orhan Gürler, Sema Gözcü Tunç, Candan Demiröz Abakay, Meral Kurt, Sibel Kahraman Çetintaş
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Endüstriyel atık filler malzemelerin kullanılabilirliğinin araştırılması Öz   PDF
Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi Öz   PDF
Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Endüstriyel Uygulamalar İçin Manyetik Tahribatsız Test Sistemi Öz   PDF
Yavuz Ege, Mustafa Göktepe, Osman Kalender
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Ercan Taş Ocağı Delme-Patlatma Sisteminin İncelenmesi Öz   PDF
Abdülkerim Pekin
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Ercan Taşocağı Delme Patlatma Verimliliğinin Değerlendirmesi Öz   PDF
Abdulkerim Pekin, Mehmet Bayırlı
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Eskişehir fabrikalar bölgesi: “Çiftkurt fabrikası için yeni işlev önerisi” Öz   PDF
Gamze Şensoy, Berna Üstün
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Eskişehir Hamamyolu Caddesi’nin Cumhuriyet Döneminden günümüze mekansal değişimine yönelik bir araştırma Öz   PDF
Berna Üstün, Cemile ÖZKAN
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) ETAAS Determination of Some Trace Elements in Wine Öz   PDF
Trajče Stafilov, J. Cvetković, S. Arpadjan, I. Karadjova
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Evaluation of Food Antioxidant Activity by Photostorage Chemiluminescence’s Öz   PDF
T. Triantis, K. Papadopoulos, D. Dimotikali, J. Nikokavouras
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Evre I larinks kanseri tedavisinde 3 ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3A-YART, 5A-YART) tekniklerinde karotis arterin dozimetrik olarak karşılaştırılması Öz   PDF
Ebru Cantürk, Gözde Topgül, Orhan Gürler, Sema Tunç, Candan Demiröz Abakay, Meral Kurt, Sibel Kahraman Çetintaş
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Evropiyum İçeren Lüminesans Özelliği Gösteren Metal-Organik Malzemelerin Üretimi ve Yapılarının Araştırılması Öz   PDF
Adem Dönmez, Uğur Erkarslan, Şehmuz Karadeniz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Examination of industry production index in Turkey with time series method Öz   PDF
Hatice Öncel Çekim
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Experimental Study for the Hydraulic Efficiency of an Overtopping Type Wave Energy Converter with a Circular Runup Ramp Öz   PDF
Mehmet Adil Akgul, Mehmet Sedat Kabdaşlı
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Exploring the Learning Style Characteristics of Turkish Freshman Architecture Students with the Evidence of Learning Style Inventory Öz   PDF
Gülden Gümüşburun Ayalp, Özlem Şenyiğit, Onur Erman
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Extraction of Stinging Nettle (Urtica dioica L.) with Supercritical Carbondioxide Öz   PDF
V. Rafajlovska, Z. Djarmati, V. Najdenova, Lj. Cvetkov
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Fabrication, Characterisation and Conductivity Measurement of a Perovskite-Type Proton Conductor Öz   PDF
Selgin Al
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Farklı çapraz bağlayıcılar ile hazırlanmış poliakrilamid hidrojellerinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Sema Ekici, Meziyet Çetik Erkol
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Farklı genomik dna izolasyon yöntemlerinin satureja (labiatae) türlerinde uygulanması Öz   PDF
Serap Öz Aydın, Feray Köçkar
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Farklı Kalınlıklardaki DKP Sacın Farklı Açılarda Yapılan V-Bükme İşlemindeki Geri Esnemelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Işıktaş, İrfan Ay
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Farklı koşullardaki hava–su–hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi Öz   PDF
Erdoğan Şimşek, İbrahim Karaçaylı, İsmail Mutlu
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Farklı puzolanların tekli, ikili ve üçlü çimentolu sistemleri içeren harç karışımlarının dayanımı ve geçirgenlik performansı açısından kıyaslanması Öz   PDF
Ali Mardani-Aghabaglou, Süleyman Özen, Sultan Husein Bayqra, Hassane Amidou Ouedraogo
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Fe ve Fe - %25 Al için maksimum stresslerin (hkl) düzlemlerinde teorik olarak hesaplanması Öz   PDF
Hamza Yaşar Ocak, Ali Çetin, Gencer Sarıoğlu
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Difüzyon İle İlgili Kavram Yanılgıları Öz   PDF
Osman Yıldırım, Canan Nakiboğlu, Olcay Sinan
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Öz   PDF
Gürsoy Meriç, Ramazan Tezcan
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Matematik Kavramlarına Yönelik Hatalarının ve Bilgi Eksiklerinin Tespit Edilmesi Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf Öğrencilerinin “Kimyasal Bağlar” Konusundaki Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Drama Destekli Öğretimin Etkisi Öz   PDF
Ayşenur Yıldırım, Ayşe Gül (Çirkinoğlu)Şekercioğlu, Hasene Esra Yıldırır
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri Öz   PDF
Bülent Pekdağ
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Fiberlerle Takviyeli Viskoelastik Bir Malzemeye Homojen Deformasyonun Uygulanması Öz   PDF
Nurşen Öntürk
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Fizik Öğretmen Adaylarının Kuantum Fiziğinin Temeli Sayılan Kavram ve Olayları Değerlendirme Biçimleri Öz   PDF
Ahmet İlhan Şen
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Fiziksel Kimya Eğitiminin Önemi Öz   PDF
Semra Bilgiç
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Fonksiyonel derecelendirilmiş ortotropik bir kirişin statik ve titreşim davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Şeref Doğuşcan Akbaş
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Fotovoltaik Modüllerin Akım-Gerilim Eğrilerinin Simülasyonunda Kullanılacak Olan Yöntemin Seçimi Öz   PDF
Ali Şentürk
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Fourth Generation Effects On Decay Öz   PDF
Levent Solmaz
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Gama radyasyonu ile ışınlanan gallik asitte oluşan radikallerin termal özellikleri Öz   PDF
Hasan Tuner, Mehmet Oktay Bal
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Geleneksel Balıkesir Dursunbey Evleri’nde Yapım Teknolojileri ve Malzeme Kullanımları Öz   PDF
Ali Ergün, Erşan Çavdar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özelliklerindeki değişimler Öz   PDF
Şerife Gülsün Kırankaya, Fitnat Güler Ekmekçi
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Gemi Elektrikle Tahrik Sistemleri İçin Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Üstün Burulma Algoritması ile Kontrolü Öz   PDF
Fuat Kılıç, Feriha ERFAN KUYUMCU, Murat Karabacak
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Genel Kimya Laboratuvarlarında V-Diyagramı Kullanımı ve Uygulamaları Öz   PDF
Canan Nakiboğlu, Gürsoy Meriç
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) General information and tiger beetles Cicindela herbacea; calomera fischeri fischeri and homodela ismenia kilikiensis collected from southeast of Turkey (Coleoptera : Cicindelidae) Öz   PDF
Sakine Serap Avgın
 
Toplam 461 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>