Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Olive Oil Analysis by Flow Injection Öz   PDF
Constantinos A. Georgiou
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Oluklu Mukavva Kutu Üretimi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı Öz   PDF
Belgin Karabacakoğlu, Filiz Tezakıl
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Oluklu PVC Köpük İçeren Denizel Sandviç Kompozitlerin Darbe Test Performansları Öz   PDF
Fatih BALIKOĞLU, T. Kerem DEMİRCİOĞLU, Mustafa YILDIZ, Nurettin ARSLAN
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Omega invariant of the line graphs of tricyclic Öz   PDF
Hacer Özden Ayna
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) On Curves and Surfaces of Aw(K) Type Öz   PDF
Bengü Kılıç, Kadri Arslan
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) On some new sequence spaces Öz   PDF
Ekrem Savaş
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) On the hyperbolic cylindrical Tzitzeica curves in Minkowski 3-space Öz   PDF
Murat Kemal Karaca, Bahaddin Bükücü
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) On the new travelling wave solution of a neural communication model Öz   PDF
Gülnur Yel
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Opacity tables for using in Paczynski stellar modelling and their effects on stellar evolutions Öz   PDF
Gülay İnlek
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Optik Fiber Dalga Kılavuzlarının Yapı Parametrelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Çetin, Hamza Yaşar Ocak
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Optimization of machining performance parameters in wire EDM of metals with different thermophysical properties Öz   PDF
Hacı Bekir Özerkan
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Organic pyroelectric materials for device applications Öz   PDF
Rifat Çapan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapılanma (Constructıvıst) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi Öz   PDF
Canan Nakiboğlu, Berna Bülbül
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Orta Öğretimde Kimya Müfredat Programlarında Atom Konusunun İncelenmesi Öz   PDF
Nilgün Seçken, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Ortalama farksal gelişim algoritması ile bilineer sistem kimliklendirme Öz   PDF
Burhanettin Durmuş
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları Öz   PDF
Necla Turanlı, Vildan Keçeli, Naime Karakaş Türker
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların Veriliş Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği) Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel düşünme düzeylerinin problem kurma becerileri açısından incelenmesi Öz   PDF
Filiz Tuba Dikkartın Övez, Büşra Aydın Çınar
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Ortaokul matematik derslerinde dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri Öz   PDF
Kevser Erdener, Hülya Gür
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Otoban Gürültüsünün Dinlenme Tesislerine Etkisi: İstanbul-Ankara Otoyolu Örneği Öz   PDF
Özgür Yerli, Zeki Demir
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Otomotiv endüstrisinde kullanılan DP450 ve DP800 saçlarında deformasyon hızının ve haddeleme yönünün çekme özelliklerine etkisi Öz   PDF
Hakan Aydın, Oğuz Tuncel, Muzaffer Karpuz, Özgür Aydın
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Otomotiv sektöründe bütünleşik ergonomik risk değerlendirme uygulaması Öz   PDF
Seren Özmehmet Taşan, Burcu Felekoğlu
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Otoyol Esnek Üstyapı İnşaatı Kalite Kontrolünde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ayse Turabi, Suat Cüre
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) P ve n dopingli grafen elektrotlara asimetrik bağlı güçlü korelasyonlu bir kuantum noktacığında gerçek zamanlı elektron dinamikleri Öz   PDF
Ali İhsan Göker
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Parazitoit cales noacki howard (hymenoptera: aphelinidae)'nin Konukçuları ve Doğadaki Yıllık Döl Sayısı Öz   PDF
Gonca Vatansever, M. Rifat Ulusoy
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Parçacık Fiziğinde Anomaliler Öz   PDF
Halil Gamsızkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Peculiarities of Behavior of Macroheterogenety Parameter of Elements in Heterogeneous Alloys and New Technologies in Atomic Emission Spectroscopy Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Perde-çerçeveli betonarme yapılarda A2 türü düzensizliğin kesit tesirlerine etkisi Öz   PDF
Mehmet Terzi, Hasan Elçi
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Physiological and Molecular Analysis of a Valine Resistant Mutant in Arabidopsis thaliana Öz   PDF
Ekrem Dündar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması Öz   PDF
Fatih Kalyoncu, Erbil Kalmış
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi Öz   PDF
Melda Sevimli, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Polianilin (PANİ) ve PANi|Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Sibel Zor, Hatice Özkazanç
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Polyvinyl alcohol/CuO nanocomposite hydrogels: facile synthesis and long-term stability Öz   PDF
Filiz Boran, Çiğdem Karakaya
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği Öz   PDF
Zeynep Seda Taylan, Hülya Böke Özkoç
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Programme Utilization of Molecular Spectroscopy Methods at the Organic Compounds Investigations Öz   PDF
R. G. Zhbankov, M. V. Korolevich, B. G. Derendyaev, V. N. Piottukh-Peletsky
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Propagation of weakly nonlinear waves in nanorods using nonlocal elasticity theory Öz   PDF
Güler Gaygusuzoğlu
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) PUFF dağılım modellemesi ve hava kalitesi değerlendirmesinde kullanımı Öz   PDF
Kazım Onur Demirarslan
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Radioactivity concentrations of the milk and dairy products. Öz   PDF
Yusuf Ağuş
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Radioluminescence and Optic Characterization of CdSe Quantum Dot Added Polymer Nanocomposites Öz   PDF
İlker Çetin Keskin, Murat Türemiş, Mehmet İsmail Katı, Yasemin Tuncer Aslanlar, Rana Kibar, Ahmet Çetin
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Radyal tabanlı fonksiyon ağlarını kullanarak EKG sinyallerinin sıkıştırılması Öz   PDF
Ömer Karal
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Radyatör imalatı tesisi atık yönetim planı: Örnek çalışma Öz   PDF
Şeyma Ordu, Tuğba Kaplan
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kemal Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Relationship Between Compressive and Chemical Compositions of Portland and Pozzolanic Cements Öz   PDF
Arın Yılmaz
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Right circulant matrices with generalized Fibonacci and Lucas polynomials and coding theory Öz   PDF
Sümeyra Ucar, Nihal Özgür
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Role of pH on the initiation of sperm motility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Çoruh trout (Salmo coruhensis) Öz   PDF
Filiz Kutluyer
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Kamil Delikanlı, Adnan Çalık, H. Ali Uzun
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Sanayi Yapıları Tasarım Sorunlarının Konya III. Organize Sanayi Bölgesindeki Üç Yapı Üzerinde İrdelenmesi Öz   PDF
Meryem Alagöz, Mehmet Uysal
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Schottky diyot tabanlı UV detektörlerde seri direnç etkileri Öz   PDF
Şadan Özden
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Şehir içi sinyalize kavşakların yeterliliğinin tasarım kriterleri puanlama yöntemi ile belirlenmesi Öz   PDF
Seda Hatipoğlu, Nuri Emre Oğuzhan
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Selenium Speciation Analysis Öz   PDF
Krystyna Pyrzynska
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sensitization of Pr(III) ions in porous material via an antenna effect Öz   PDF
Melek Özdaş Bütün
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Sezgisel önermeler lojiği için semantikler Öz   PDF
Süleyman Polat, Mehmet Teziler
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Sığır Adrenal Korteksi Üzerine Histolojik ve Biometrik Bir Çalışma Öz   PDF
Atilla Temur, Mustafa Atlı, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Silika destekli Ni(II)-salisilaldimin kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve hidrojen üretimindeki katalitik etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Dilek Kılınç
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Silisyum alaşımlı çeliklerde indüklenen anizotropinin manyetik domain yapısına göre incelenmesi Öz   PDF
Taylan Güneş
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Simple recurrent neural networks for the numerical solutions of ODEs with Dirichlet boundary conditions Öz   PDF
Korhan Günel, Gülsüm İşman, Merve Kocakula
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Simultaneous Resolution Of Overlapping Tailing Peaks Of Isomers Using Dual Detector Diode Array Liquid Chromatography Electrospray Mass Spectrometry Öz   PDF
Rivhard B. Brereton, Conrad Bessant
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Single Crystal X-ray Structure Determination of N,N’-di(9-ethyl-9H-carbazole-3-yl)hydrazine Öz   PDF
Ece Uzkara, Fahrettin Filiz, Orhan Zeybek, Erol Asker
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) SiO2 kaplı kübik Fe3O4 nanoparçacıkların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Mustafa Coşkun, Senem Çitoğlu
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Soğuk depolar için r-404a alternatif soğutucu akişkanli buhar şikiştirmali soğutma sistem eleman kapasitelerinin bilgisayar programiyla belirlenmesi Öz   PDF
Volkan Kırmacı, M. Bahadır Özdemir
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Solving fractional difference equations by discrete Adomian decomposition method Öz   PDF
Figen Özpınar
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Some graph parameters on the strong product of monogenic semigroup graphs Öz   PDF
Nihat Akgüneş
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Some growth parameters of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) inhabiting Karasu River (East Anatolia, Turkey) Öz   PDF
Osman Serdar, Ebru İfakat Özcan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Potansiyel Fark Konusundaki Kavram Yanılgıları Öz   PDF
Sabri Kocakülah, Bengisu Abacı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sorgulamaya Dayalı Öğretimin “Lamba Parlaklığı” Kavramının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi Öz   PDF
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Bengisu Abacı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sorgulamaya dayalı öğretiminin Ay’ın evreleri konusunda öğrencilerin başarısına etkisi Öz   PDF
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Melike Gülsüm Bayırlı
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Öz   PDF
Tekin Yeken, Ali Ateş, Ernam Öztürk, Burak Yeşil
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Steel fiber reinforced concretes behaviour under biaxial flexure Öz   PDF
Fehmi Çivici, Şerif Saylan
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Structural characterization and DFT studies of novel oxazol-5-one derivative Öz   PDF
Muhittin Aygün
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Structural characterization and DFT studies of the highly disordered compound 2-phenyl-4-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecyl)benzylidene]-5-oxazolone Öz   PDF
Duygu Barut Celepci
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Students’ Preconceptions and Misconceptions About Gases. Öz   PDF
Nursen Azizoğlu, Ömer Geban
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Studies on phenol-keto tautomerism, metal ion binding, and free radical scavenging properties of newly synthesized naphthalene-based tetraimine Schiff base Öz   PDF
Özlem Özdemir
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Su örneklerindeki Cu(II), Co(II), Fe(III) ve Ni(II) iyonlarının schiff bazı komplekslerinin katı-faz ekstraksiyonu yönteminden sonra ICP-OES ile tayini Öz   PDF
Mustafa Umut Konanç, Mustafa Kemal Gümüş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Sulu çözeltilerden nano kil (halosit) yüzeyine metilen mavisi adsorpsiyonu ve kinetiği Öz   PDF
Aydın Türkyilmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Surfaces Satisfying (X,Y).H=0 Öz   PDF
Bengü Kılıç
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Swelling behaviour of perylendiimide langmuir-blodgett films and organic vapor sensing applications Öz   PDF
Yaser Açıkbaş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Synthesis and 3D Crystal Structure of New Ni(II)-ion-pair complex Öz   PDF
Hülya Kara
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Synthesis and enantiomeric recognition studies of triazine-based chiral fluorescent compounds Öz   PDF
Erkan Halay, Selahattin Bozkurt
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Synthesis and photophysical properties of new Eu(III) complex Öz   PDF
Mustafa Burak Çoban
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Synthesis, characterization and swelling properties of poly (acrylic acid)/Zr-pillared clay superabsorbent composites Öz   PDF
Zehra Bekçi Molu
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Synthesis, spectral characterization, theoretical analysis and antioxidant activities of aldol derivative isophorone structures Öz   PDF
Serpil Eryılmaz, Melek Gül, Ersin İnkaya
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Tanker scheduling by using optimization techniques and a case study Öz   PDF
Aslan Deniz Karaoğlan
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Çona
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri Öz   PDF
Ayşe Handan Dokmeci, Suna Özden Çelik, Gül Kaykıoglu, Atakan Öngen
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Teknoloji destekli öğretim materyalleri WebQuestlerin yeterliklerini yordayan değişkenler Öz   PDF
Mevhibe Kobak-Demir, Hülya Gür
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Tensor Product Immersions with Totally Reducible Focal Set Öz   PDF
Rıdvan Ezentaş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Termal analiz ile birleştirilmiş spektral yöntemlerin kullanımı ile biyokütle pirolizinin incelenmesi Öz   PDF
Gamzenur Özsin
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Termal kağıtlardaki bisfenol A’nın saptanması için optimizasyon çalışması Öz   PDF
Şana Sungur, Fidan Kanan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Termal Uyartimli Lüminesansta LiB4O7: Cu, In ve MgB4O7: Dy, Na Yapay Lüminesans Malzemelerinin Işıma Sıcaklık Cevapları Öz   PDF
Eren Cihan Karsu Asal
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık ve Basınç Değişimi Öz   PDF
Okan Kon, Ömer Samih Mertbaş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri Öz   PDF
Okan Kon
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Termoplastik matrisli karbon elyaf takviyeli kompozit malzemelerin üretim sürecinde indüksiyonla ısıtmanın etkileri Öz   PDF
Öner Haşim Olgun, Uğur Çavdar
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Ters sarkacın uyarlamalı kazançlı bağımsız yüzeyli kayan kip yöntemi ile denetimi Öz   PDF
Fuat Kılıç, Sabri Bicakcı, Hüseyin Güneş
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Tersakan Çayı’ nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) The Assessment of University Students’ Conceptual Understanding and Interpretation Abilities on Electromagnetic Induction Öz   PDF
Mustafa Sabri Kocakülah
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) The Connection Between Titanium Content, Bleaching and FR Protection of Wool Öz   PDF
Lj. Sinadinovska, S. Ilievska, I. Spirevska, J. Sinadinovski
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) The Determination of Background Levels of Volatile Organic Compounds in Atmosphere Öz   PDF
Marjan Weber, M. Pompe, H. Basa
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) The effect of molecular interference on coherent scattering Öz   PDF
Aysun Böke
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) The effects of various concentrations of lead to Chlorophyll a and chlorophyll b of elodea canadensis michx. Öz   PDF
Mustafa Temel
 
Toplam 561 ögeden 401 - 500 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>