Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) MATLAB/Simulink ile tek-makinalı sonsuz-baralı bir güç sisteminin kararlılık analizi Öz   PDF
Serdar Ekinci, Baran Hekimoğlu
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Measurement Of The Spectroscopic Properties Of Benzoic Acid-Solvent Systems By Uv-Spectrophotometry Öz   PDF
Nalan Tekin
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Meke Maarı (Konya) civarının herpetofaunası Öz   PDF
Kamil Candan, Elif Yıldırım Caynak, Yusuf Kumlutaş, Özlem Özender, Çetin Ilgaz
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Meslek yüksek okulu öğrencilerinin teknolojinin bilimsel ilkeleri dersine yönelik geliştirdiği tutumlar Öz   PDF
Özgür Anıl, Hüseyin Küçüközer
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Metamalzeme tabanlı çok bantlı enerji hasadı uygulaması Öz   PDF
Mehmet Bakır
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Methods of Sample Thermal Modification by means Double Vaporization in Two Step Atomizer for Atomic Absorption Analysis Öz   PDF
Ilia Grinshteiı, Yuri Vilpan, Alexei Saraev, Lubov Vasilieva
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Metil paration bileşiğinin paraoksonaz enzimi üzerine inhibisyon etkisinin araştırılması Öz   PDF
Nahit Gencer
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Metilen Mavisinin Çözücü Ekstraksiyonu İle Sulu Çözeltilerden Geri Kazanımı Öz   PDF
Sema Bağdat Yaşar, Mustafa Özcan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) MgB2 Süperiletken Külçe Malzemesine Altın Kaplamasının Etkileri Öz   PDF
Asaf Tolga Ulgen
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Micromorphological comparison of Nepeta viscida, N. nuda subsp. nuda and their putative hybrids N. x tmolea Öz   PDF
Taner Özcan
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) MIG-MAG Kaynağında Duman Oluşumu Öz   PDF
Tolga Mert
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Mikrodalga Destekli Reaktörde Pilot Ölçekli Rafine ve Atık Ayçiçek Yağından Biyodizel Üretimi Öz   PDF
Veli Gökhan Demir, Nadir İlten, Hakan Serhad Soyhan
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Mikrodalga Enerjiyle Kobalt Bor Fosfat Bileşiği ve Boraks Pentahidratın Elde Edilmesi Öz   PDF
Halil Güler, Figen Demiral Kurtuluş
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Mimari Tasarım Firmalarında Müşteri Yönlülük: Bir Yapısal Denklem Modeli Öz   PDF
Tülay Çivici
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Mineral katkılı betonların kimyasal durabilitesinin toplam bağlayıcı miktarı ve eşdeğer su/çimento parametreleriyle beraber incelenmesi Öz   PDF
Anıl Niş
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Minimal But Inefficient Presentations Of The Semi-Direct Product Of Finite Cyclic Groups Öz   PDF
Fırat Ateş, Sinan Çevik
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Mn, Co, Ni, Cu ve Zn esansiyel-eser elementlerinin bileşikleri için kütle soğurma katsayıları, atomik, moleküler ve elektronik tesir kesitleri, etkin atom numaraları ve elektron yoğunluklarının deneysel incelenmesi Öz   PDF
Burcu Akca
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Modeling of Duhem hysteresis with Riemann-Liouville fractional derivative Öz   PDF
Beyza Billur İskender Eroğlu
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Modern Fizikte Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Algılama ve Mantık Yürütme Biçimleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Kemal Yürümezoğlu
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Modernist bir yapı örneği, çorlu belediye sarayı Öz   PDF
Ayse Durukan Kopuz
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Mogan Gölü (Ankara) balık faunası Öz   PDF
Ali Gül, Semra Benzer, Ömer Saylar, Göktuğ Gül, Mehmet Yılmaz
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Multidrug resistance gene expression response to cisplatin and 5FU treatment in hepatoma, prostate and colon cancer cells Öz   PDF
Hatice Yıldırım, Ayşe Tuğşen Aydemir
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Multimodal ve unimodal taşımacılık için rota karşılaştırılması: Hatay-Tekirdağ vaka analizi Öz   PDF
Ömer Faruk Cansız, Kevser Ünsalan
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Muscari Macrocarpum Sweet ve Ornithogalum Alpigenum Stapf. Türlerinin Kültürleştirme Yöntemleri Öz   PDF
Ramazan Mammadov, Banu Sahranç, Bekir Doğan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Müstakil Konut Alanlarında Morfolojik ve Bağlamsal Değişim: Konya Meram Öğretmen Evleri Öz   PDF
Berrin Dikici Köseoğlu, Dicle Aydın
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Mutfak Tipi bir Mikrodalga Fırının Mikroişlemci ile Kontrolü Öz   PDF
İsmail C. Tığlı
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış Öz   PDF
D. Beste Çevik
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Mytilus sp (midye), gammarus sp (nehir tırnağı) ve cladophora sp (yeşil alg) örnekleri kullanılarak Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğin araştırılması Öz   PDF
Kültigin Çavuşoğlu, Yakup Gündoğan, Şükran Çakır Arıcı, Talip Kırındı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) NaI(Tl) Dedektörü İçin Enerji Kalibrasyonunun ve Enerji Çözünürlüğünün Elde Edilmesi Öz   PDF
Mehtap Yalçınkaya, Sinem İşgör
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Nano materyal içerikli katkıların yakıt özelliklerine ve motor performansına etkileri Öz   PDF
İsmet Sezer
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Nano ölçekli plakların serbest titreşimi ve tek katmanlı grafen uygulaması Öz   PDF
Ömer Civalek, Kadir Mercan, Çiğdem Demir
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Nd:YAG lazer kaynağı ile birleştirilen Ti6Al4V alaşımının mikroyapı ve mekanik özelliklerine ısıl işlemlerin etkileri Öz   PDF
Ceyhun Köse, Engin Karaca
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu Öz   PDF
Şeyma Somunkıranoğlu, Gülşah Çelik, Figen Kurtuluş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Neonikotinoid insektisit thiamethoxamın Oreochromis niloticus’ta oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi Öz   PDF
Özgür Fırat, Tüzin Aytekin
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Nepeta Cadmea Boiss ile N.Sulfuriflora P.H. Davis Türlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması Öz   PDF
Tuncay Değirmenci
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) New 1,3,4-thiadiazole compounds: synthesis, spectroscopic characterisation and theoretical analyses based on DFT calculations Öz   PDF
Muhammet Serdar Çavuş, Halit Muğlu
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) New Floristic Records For Various Squares In The Flora Of Turkey Öz   PDF
Fazıl Özen
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) New mixed-dark soliton solutions to the hyperbolic generalization of the Burgers equation Öz   PDF
Faruk Dusunceli, Hacı Mehmet Başkonuş, Alaattin Esen, Hasan Bulut
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) New Ways of Atomic Absorption Determination of some Elements with use of Heteropolycomplexes Öz   PDF
A. B. Vishnikin, M. E.A. Al-Shwaiyat, E. V. Vishnikina, F. A. Chmilenko
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) NH4FeP2O7, NaCaPO4 ve WP2O7 bileşiklerinin mikrodalga enerji yardımıyla sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Berna Tekin, Halil Güler
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Nikel(II) İyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu Öz   PDF
Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Ni-Lateritlerin Oluşumu ve Özellikleri Öz   PDF
Erem Abdullah Tufan
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Non–Lineer Amortisörlerin Dinamiği Öz   PDF
Hayrettin Yüksel
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Novel 1,3,4-thiadiazole compounds derived from 4-phenylbutyric acid: Synthesis, characterization and DFT studies Öz   PDF
Nesrin Şener, Mahmut Gür
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Numerical analysis for coupled systems of two-dimensional time-space fractional Schrödinger equations with trapping potentials Öz   PDF
Betül Hiçdurmaz
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Numerical analysis of single rammed aggregate piers installed in stratified soil profiles Öz   PDF
Zülal Akbay Arama
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Numerical solution and stability analysis of transient MHD duct flow Öz   PDF
Münevver Tezer-Sezgin, Merve Gurbuz
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Numerical solution of modified regularized long wave equation by using cubic trigonometric B-spline functions Öz   PDF
Melis Zorşahin Görgülü, Dursun Irk
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri Öz   PDF
Mahmut Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu, M. Emin Duru, Gülsen Tel, Ali İmran Vaizoğullar, Selma Baştan
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı Öz   PDF
Evren Ülkeryıldız, Zeynep Durmuş Arslan, Tonguç Akış
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Eda Korkmaz, Hülya Gür
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Olabilirlik ortalama – varyans modelinin matematiksel analizi Öz   PDF
Furkan Goktas, Ahmet Duran
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Olive Oil Analysis by Flow Injection Öz   PDF
Constantinos A. Georgiou
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Oluklu Mukavva Kutu Üretimi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı Öz   PDF
Belgin Karabacakoğlu, Filiz Tezakıl
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Oluklu PVC Köpük İçeren Denizel Sandviç Kompozitlerin Darbe Test Performansları Öz   PDF
Fatih BALIKOĞLU, T. Kerem DEMİRCİOĞLU, Mustafa YILDIZ, Nurettin ARSLAN
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Omega invariant of the line graphs of tricyclic Öz   PDF
Hacer Özden Ayna
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) On Curves and Surfaces of Aw(K) Type Öz   PDF
Bengü Kılıç, Kadri Arslan
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) On new modular sequence space defined over 2-normed spaces Öz   PDF
Gülcan Atıci Turan
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) On some new sequence spaces Öz   PDF
Ekrem Savaş
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) On the hyperbolic cylindrical Tzitzeica curves in Minkowski 3-space Öz   PDF
Murat Kemal Karaca, Bahaddin Bükücü
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) On the new travelling wave solution of a neural communication model Öz   PDF
Gülnur Yel
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) On third-order fuzzy differential equations by fuzzy Laplace transform Öz   PDF
Hülya Gültekin Çitil
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Opacity tables for using in Paczynski stellar modelling and their effects on stellar evolutions Öz   PDF
Gülay İnlek
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Optik Fiber Dalga Kılavuzlarının Yapı Parametrelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Çetin, Hamza Yaşar Ocak
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Optimization of machining performance parameters in wire EDM of metals with different thermophysical properties Öz   PDF
Hacı Bekir Özerkan
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Organic pyroelectric materials for device applications Öz   PDF
Rifat Çapan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapılanma (Constructıvıst) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi Öz   PDF
Canan Nakiboğlu, Berna Bülbül
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Orta Öğretimde Kimya Müfredat Programlarında Atom Konusunun İncelenmesi Öz   PDF
Nilgün Seçken, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Ortalama farksal gelişim algoritması ile bilineer sistem kimliklendirme Öz   PDF
Burhanettin Durmuş
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları Öz   PDF
Necla Turanlı, Vildan Keçeli, Naime Karakaş Türker
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların Veriliş Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği) Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel düşünme düzeylerinin problem kurma becerileri açısından incelenmesi Öz   PDF
Filiz Tuba Dikkartın Övez, Büşra Aydın Çınar
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Ortaokul matematik derslerinde dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri Öz   PDF
Kevser Erdener, Hülya Gür
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Otoban Gürültüsünün Dinlenme Tesislerine Etkisi: İstanbul-Ankara Otoyolu Örneği Öz   PDF
Özgür Yerli, Zeki Demir
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Otomotiv endüstrisinde kullanılan DP450 ve DP800 saçlarında deformasyon hızının ve haddeleme yönünün çekme özelliklerine etkisi Öz   PDF
Hakan Aydın, Oğuz Tuncel, Muzaffer Karpuz, Özgür Aydın
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Otomotiv sektöründe bütünleşik ergonomik risk değerlendirme uygulaması Öz   PDF
Seren Özmehmet Taşan, Burcu Felekoğlu
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Otoyol Esnek Üstyapı İnşaatı Kalite Kontrolünde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ayse Turabi, Suat Cüre
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) P ve n dopingli grafen elektrotlara asimetrik bağlı güçlü korelasyonlu bir kuantum noktacığında gerçek zamanlı elektron dinamikleri Öz   PDF
Ali İhsan Göker
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Parazitoit cales noacki howard (hymenoptera: aphelinidae)'nin Konukçuları ve Doğadaki Yıllık Döl Sayısı Öz   PDF
Gonca Vatansever, M. Rifat Ulusoy
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Parçacık Fiziğinde Anomaliler Öz   PDF
Halil Gamsızkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Peculiarities of Behavior of Macroheterogenety Parameter of Elements in Heterogeneous Alloys and New Technologies in Atomic Emission Spectroscopy Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Perde-çerçeveli betonarme yapılarda A2 türü düzensizliğin kesit tesirlerine etkisi Öz   PDF
Mehmet Terzi, Hasan Elçi
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Physiological and Molecular Analysis of a Valine Resistant Mutant in Arabidopsis thaliana Öz   PDF
Ekrem Dündar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması Öz   PDF
Fatih Kalyoncu, Erbil Kalmış
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi Öz   PDF
Melda Sevimli, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Polianilin (PANİ) ve PANi|Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Sibel Zor, Hatice Özkazanç
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Polyvinyl alcohol/CuO nanocomposite hydrogels: facile synthesis and long-term stability Öz   PDF
Filiz Boran, Çiğdem Karakaya
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) PON1 enzimi üzerine DT-15-Crown-5 taç eterinin etkisinin araştırılması Öz   PDF
Adem Ergün, Baki Çiçek
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği Öz   PDF
Zeynep Seda Taylan, Hülya Böke Özkoç
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Preparation of novel imidazo[1,2-a]pyrimidine derived schiff bases at conventional and microwave heating conditions Öz   PDF
Tuğba Güngör
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Programme Utilization of Molecular Spectroscopy Methods at the Organic Compounds Investigations Öz   PDF
R. G. Zhbankov, M. V. Korolevich, B. G. Derendyaev, V. N. Piottukh-Peletsky
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Propagation of weakly nonlinear waves in nanorods using nonlocal elasticity theory Öz   PDF
Güler Gaygusuzoğlu
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) PUFF dağılım modellemesi ve hava kalitesi değerlendirmesinde kullanımı Öz   PDF
Kazım Onur Demirarslan
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Radioactivity concentrations of the milk and dairy products. Öz   PDF
Yusuf Ağuş
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Radioluminescence and Optic Characterization of CdSe Quantum Dot Added Polymer Nanocomposites Öz   PDF
İlker Çetin Keskin, Murat Türemiş, Mehmet İsmail Katı, Yasemin Tuncer Aslanlar, Rana Kibar, Ahmet Çetin
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Radyal tabanlı fonksiyon ağlarını kullanarak EKG sinyallerinin sıkıştırılması Öz   PDF
Ömer Karal
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Radyatör imalatı tesisi atık yönetim planı: Örnek çalışma Öz   PDF
Şeyma Ordu, Tuğba Kaplan
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kemal Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Random number generator based on RF spectrum sensing: energy detector and spectral correlation function approach Öz   PDF
Ali Rıza Ekti
 
Toplam 631 ögeden 401 - 500 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>