Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yavrularının Kan Vitamin C ve Malondialdehit Düzeylerine Karanlık Periyodun Etkisi Öz   PDF
Gülüzar Tuna Keleştemur, Işıl Yıldırım
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Gönen (Balıkesir) ve Biga (Çanakkale) Çayları’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası. Öz   PDF
Nazik Özer Narin, Mustafa Tanatmış
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi Öz   PDF
Asiye Aslan, Bedri Yüksel
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Gönen ve çevresinde kaydedilmiş yıllık ekstrem depremlerin istatistiksel frekans analizi ve yörenin depremselliği Öz   PDF
Hamdi Elcuman, Hacı Bekir Kara, Tefaruk Haktanır
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Gözenekli malzemelerin ses yutma katsayılarının deneysel ve sayısal yöntemlerle bulunması Öz   PDF
Hüray Can
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Gri kurt optimizasyon algoritması ile iki boyutlu dizilim yazılımının geliştirilmesi Öz   PDF
Fatih Ahmet Şenel, Asım Sinan Yüksel, Fatih Gökçe, Tuncay Yiğit
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Growth and Reproductive Characteristics of the Thinlipped Grey Mullet, Liza ramada (Risso, 1826) Inhabiting in Gökova Bay (Muğla), the Southern Aegean Sea, Turkey Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz, Hatice Torcu Koç
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Güneş pilleri için ZnO'nun yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi: ab-initio çalışması Öz   PDF
Cihan Kürkçü, Ziya Merdan
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) HACCP Sistemi Uygulaması ile Fındık Küspesindeki Aflatoksinin Kontrolü Öz   PDF
Sibel Özçakmak, Asya Çetinkaya
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Hayat ve hayat dışı sigortalar için karar verme problemi Öz   PDF
Fatma Karaca, Nihal Taş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Hibrid yenilenebilir enerji sistemlerinin endüstriyel tavukçuluk sektörü için ekonomik açıdan değerlendirilmesi: Bir uygulama Öz   PDF
E. Akyüz, M. Bayraktar, Zuhal Oktay
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan 235,238U ve 239Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi Öz   PDF
Veli Çapalı, Mert Şekerci, Abdullah Kaplan
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Housing projects in Trabzon: Marketting discourses and physical environmental features Öz   PDF
Yelda Aydın Türk, Beyza Karadeniz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) How Closely Related Turkish and North American Red Buds (Cercis-Fabaceae) are: Evidence From Internal Transcribed Spacer Region of Nuclear Ribosomal DNA Sequences Öz   PDF
Fatih Coşkun
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Hydration properties of boron modified active belite cement concrete Öz   PDF
Abdulkadir Cüneyt Aydın, Abdulkadir Kan, İlker Fayetorbay, Ali Öz
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İç ortamlarda sıcaklık ve bağıl nem parametrelerinin sosyo-ekonomik yapı ile ilişkisi Öz   PDF
Nadir İlten, Ayşe Tülay Selici, İsmail Caner
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) İki ayaklı robottaki temel elektronik devreler Öz   PDF
Sabri Bicakcı, Davut Akdaş
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) İki eksenli gerilme altındaki kompozit plakalarda dairesel delik çevresindeki gerilme dağılımları Öz   PDF
Akın Ataş, Costas Soutis, T. Kerem Demircioğlu
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Öz   PDF
Hülya Gür, Gülay Seyhan
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması Öz   PDF
Nesrin Özsoy
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Saniye Karakaya, Olcay Gençyılmaz, Ömer Özbaş
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Independent sets of axioms for boolean algebras Öz   PDF
Tahsin Öner
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Indium doping on the structural, surface and optical properties of CdS thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis method Öz   PDF
Şilan Baturay
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) İndüksiyon Bobin Silahı İçin Uygun Stator Bobini Geometrisinin Araştırılması Öz   PDF
İsmail Coşkun, Osman Kalender, Yavuz Ege
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Influence of Temperature and Mobile Phase Composition on Retention Properties of the Macroline Antibiotics Clarithromicin and Roxithromcin in Reversed-phase Liquid Chromatography Öz   PDF
A. Pappa-Louisi, P. Agrafiotou, G. Zissopoulou, P. Liatsi
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler Öz   PDF
Gülden Ayalp, Fatma Arslan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) İnşaat Firmalarının Kurumsal Çevrelerine Stratejik Tepkileri Öz   PDF
Tülay Çivici, Serdar Kale
 
Kabul edilen makaleler (Online first) İnşaat sektöründe kazı işleri sebepli iş kazaları Öz   PDF
Özge Akboğa Kale, Tuğba Eskişar
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) İnsan karbonik anhidraz I,II izoenzim aktiviteleri üzerine bazı tiyocrown eterlerin etkisi Öz   PDF
Ebru Akkemik, Ümit Çalışır, Baki Çiçek
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Integrated Calibration Method in Analytical Chemistry Öz   PDF
Pawel Koscyalnyak
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Investigation of Architecture and Structural Deterioration Factors of Historical Kutahya Houses Öz   PDF
Ahmet Gökdemir, Can Demirel, Çağlar Kurt
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Investigation of architecture and structural deterioration of historical Akseki houses (Buttoned houses) Öz   PDF
Ahmet Gökdemir, Can Demirel, Fatih Tuğra Yamaç, Mehmet Çelik, Samet Serkan Özek
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Investigation of critical behavior in La1-xCexMn2Si2 (x=0.35 and 0.45) by using the dependence of magnetic entropy change Öz   PDF
Baris Emre
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Investigation of phenolic compounds and antioxidant activity of Teucrium polium L. decoction and infusion Öz   PDF
Züleyha Özer, Turgut Kılıç, Sema Çarıkçı, Hasibe Yılmaz
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) In(x)Al(1-x)As Bileşik Yarıiletken Malzemelerde Kalıcı Fotoiletkenlik Öz   PDF
Hüseyin Sarı, Harry H. Wieder
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) İş Etki Çizgisi Teoremi Öz   PDF
Sacit Oğuz, Perihan Efe
 
Kabul edilen makaleler (Online first) İş güvenliği uzmanlığı sisteminin gelişimi üzerine bir alan çalışması Öz   PDF
Özge Akboğa Kale, Seyyit Ümit Dikmen, Gürkan Emre Gürcanlı, İrem Bayram Temiz, Selim Baradan
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)’a Karşı Feromon Denemesi Öz   PDF
Sakin Vural Varlı, Aydın Sever
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Kahramanmaraş İlinde Bağlara Zarar Veren Benzerkanatlı (Homoptera) Böcek Türlerinin Dağılımı Ve Bazı Biyolojik Özellikleri Öz   PDF
Cengiz Bahadıroğlu, Serap Avgın
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Kalkon İçerikli Metakrilat Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Adem Şentürk, M. Fatih Coşkun, Demet Coşkun
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Kalsine uleksit’in amonyum klorür çözeltileri içinde çözünürleştirilmesi kinetiği Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Öz   PDF
Okan Kon, Bedri Yüksel
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Kara mayınlarının tespiti için askeri eğitim simülasyonu tasarımı: Bir araştırma ve ön çalışma Öz   PDF
Merve Varol Arısoy, Ecir Uğur Küçüksille, Ayhan Arısoy
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Karbon Çeliğinin Hidroklorik Asit Çözeltisindeki Korozyonuna Allantoin İçeren Schiff Bazının İnhibitör Etkisi Öz   PDF
Elif Çalışkan, A. Ali Gürtan, Hülya Keleş, Emel Bayol
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Karbürlü östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler Öz   PDF
Gülcan Toktaş, Alaaddin Toktaş
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Karma ve Yarı Endirekt Aydınlatma Türlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Öz   PDF
Mustafa Şahin, Fuat Büyüktümtürk, Yüksel Oğuz
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Kayış Mekanizmalarında Kayma Olayının Deneysel Analizi Öz   PDF
Mahmut Nedim Gerger, Ali Oral, Bülent Tanır
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Kaynaşlı (Düzce) TOKİ Yerleşim Alanı Zeminlerinin Geoteknik Özelliklerinin Jeofizik ve Geoteknik Yöntemlerle Araştırılması Öz   PDF
Ali Ateş, Burak Yeşil, Baran Toprak
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Kazanılmış değer analizi ile inşaat projelerinin performans değerlendirmesi Öz   PDF
Ali Erkan Karaman, Süleyman Son
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Kazein Yüzeyine Metil Violetin Biyosorpsiyonu Öz   PDF
Özkan Demirbaş, Adem Karadağ, Veli Dalkıran, Cihan Yıldız
 
Toplam 458 ögeden 201 - 250 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>