Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Müstakil Konut Alanlarında Morfolojik ve Bağlamsal Değişim: Konya Meram Öğretmen Evleri Öz   PDF
Berrin Dikici Köseoğlu, Dicle Aydın
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Mutfak Tipi bir Mikrodalga Fırının Mikroişlemci ile Kontrolü Öz   PDF
İsmail C. Tığlı
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış Öz   PDF
D. Beste Çevik
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Mytilus sp (midye), gammarus sp (nehir tırnağı) ve cladophora sp (yeşil alg) örnekleri kullanılarak Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğin araştırılması Öz   PDF
Kültigin Çavuşoğlu, Yakup Gündoğan, Şükran Çakır Arıcı, Talip Kırındı
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Nano ölçekli plakların serbest titreşimi ve tek katmanlı grafen uygulaması Öz   PDF
Ömer Civalek, Kadir Mercan, Çiğdem Demir
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu Öz   PDF
Şeyma Somunkıranoğlu, Gülşah Çelik, Figen Kurtuluş
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Nepeta Cadmea Boiss ile N.Sulfuriflora P.H. Davis Türlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması Öz   PDF
Tuncay Değirmenci
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) New Floristic Records For Various Squares In The Flora Of Turkey Öz   PDF
Fazıl Özen
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) New Ways of Atomic Absorption Determination of some Elements with use of Heteropolycomplexes Öz   PDF
A. B. Vishnikin, M. E.A. Al-Shwaiyat, E. V. Vishnikina, F. A. Chmilenko
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) NH4FeP2O7, NaCaPO4 ve WP2O7 bileşiklerinin mikrodalga enerji yardımıyla sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Berna Tekin, Halil Güler
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Nikel(II) İyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu Öz   PDF
Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Ni-Lateritlerin Oluşumu ve Özellikleri Öz   PDF
Erem Abdullah Tufan
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Non–Lineer Amortisörlerin Dinamiği Öz   PDF
Hayrettin Yüksel
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Novel 1,3,4-thiadiazole compounds derived from 4-phenylbutyric acid: Synthesis, characterization and DFT studies Öz   PDF
Nesrin Şener, Mahmut Gür
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri Öz   PDF
Mahmut Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu, M. Emin Duru, Gülsen Tel, Ali İmran Vaizoğullar, Selma Baştan
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı Öz   PDF
Evren Ülkeryıldız, Zeynep Durmuş Arslan, Tonguç Akış
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Eda Korkmaz, Hülya Gür
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Olive Oil Analysis by Flow Injection Öz   PDF
Constantinos A. Georgiou
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Oluklu Mukavva Kutu Üretimi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı Öz   PDF
Belgin Karabacakoğlu, Filiz Tezakıl
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Oluklu PVC Köpük İçeren Denizel Sandviç Kompozitlerin Darbe Test Performansları Öz   PDF
Fatih BALIKOĞLU, T. Kerem DEMİRCİOĞLU, Mustafa YILDIZ, Nurettin ARSLAN
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) On Curves and Surfaces of Aw(K) Type Öz   PDF
Bengü Kılıç, Kadri Arslan
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) On the hyperbolic cylindrical Tzitzeica curves in Minkowski 3-space Öz   PDF
Murat Kemal Karaca, Bahaddin Bükücü
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Organic pyroelectric materials for device applications Öz   PDF
Rifat Çapan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapılanma (Constructıvıst) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi Öz   PDF
Canan Nakiboğlu, Berna Bülbül
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Orta Öğretimde Kimya Müfredat Programlarında Atom Konusunun İncelenmesi Öz   PDF
Nilgün Seçken, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları Öz   PDF
Necla Turanlı, Vildan Keçeli, Naime Karakaş Türker
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların Veriliş Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği) Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Otoban Gürültüsünün Dinlenme Tesislerine Etkisi: İstanbul-Ankara Otoyolu Örneği Öz   PDF
Özgür Yerli, Zeki Demir
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Otoyol Esnek Üstyapı İnşaatı Kalite Kontrolünde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ayse Turabi, Suat Cüre
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Parazitoit cales noacki howard (hymenoptera: aphelinidae)'nin Konukçuları ve Doğadaki Yıllık Döl Sayısı Öz   PDF
Gonca Vatansever, M. Rifat Ulusoy
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Parçacık Fiziğinde Anomaliler Öz   PDF
Halil Gamsızkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Peculiarities of Behavior of Macroheterogenety Parameter of Elements in Heterogeneous Alloys and New Technologies in Atomic Emission Spectroscopy Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Perde-çerçeveli betonarme yapılarda A2 türü düzensizliğin kesit tesirlerine etkisi Öz   PDF
Mehmet Terzi, Hasan Elçi
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Physiological and Molecular Analysis of a Valine Resistant Mutant in Arabidopsis thaliana Öz   PDF
Ekrem Dündar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması Öz   PDF
Fatih Kalyoncu, Erbil Kalmış
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Polianilin (PANİ) ve PANi|Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Sibel Zor, Hatice Özkazanç
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği Öz   PDF
Zeynep Seda Taylan, Hülya Böke Özkoç
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Programme Utilization of Molecular Spectroscopy Methods at the Organic Compounds Investigations Öz   PDF
R. G. Zhbankov, M. V. Korolevich, B. G. Derendyaev, V. N. Piottukh-Peletsky
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayım Aşamasındaki Makaleler Radioactivity concentrations of the milk and dairy products. Öz   PDF
Yusuf Ağuş
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Radyatör imalatı tesisi atık yönetim planı: Örnek çalışma Öz   PDF
Şeyma Ordu, Tuğba Kaplan
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kemal Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Relationship Between Compressive and Chemical Compositions of Portland and Pozzolanic Cements Öz   PDF
Arın Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Kamil Delikanlı, Adnan Çalık, H. Ali Uzun
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Sanayi Yapıları Tasarım Sorunlarının Konya III. Organize Sanayi Bölgesindeki Üç Yapı Üzerinde İrdelenmesi Öz   PDF
Meryem Alagöz, Mehmet Uysal
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Selenium Speciation Analysis Öz   PDF
Krystyna Pyrzynska
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Sığır Adrenal Korteksi Üzerine Histolojik ve Biometrik Bir Çalışma Öz   PDF
Atilla Temur, Mustafa Atlı, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Simultaneous Resolution Of Overlapping Tailing Peaks Of Isomers Using Dual Detector Diode Array Liquid Chromatography Electrospray Mass Spectrometry Öz   PDF
Rivhard B. Brereton, Conrad Bessant
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Single Crystal X-ray Structure Determination of N,N’-di(9-ethyl-9H-carbazole-3-yl)hydrazine Öz   PDF
Ece Uzkara, Fahrettin Filiz, Orhan Zeybek, Erol Asker
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayım Aşamasındaki Makaleler SiO2 kaplı kübik Fe3O4 nanoparçacıkların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Mustafa Coşkun, Senem Çitoğlu
 
Toplam 366 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>