Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) The Essential Oil Components of five Micromeria Species grown in Anatolia Öz   PDF
Sema Çarıkçı
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) The genotoxic and biochemical effects of wastewater samples from a fat plant in Erzurum Öz   PDF
Hasan Türkmez, Turgay Şişman, Ümit İncekara, Fatime Geyikoğlu, Abdulgani Tatar, B. Saait Keleş
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) The linear, nonlinear optical properties and quantum chemical parameters of some sudan dyes Öz   PDF
Aslı Eşme, Seda Güneşdoğdu Sağdınç
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) The Question of Place and Logic of Desing Architectural Education Öz   PDF
Ruşen Yamaçlı
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) The special gaps of Arf numerical semigroups with small multiplicity Öz   PDF
Meral Süer, Burak Yasin Yalçın
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Theoretical studies of molecular structure, spectroscopic, electronic and NLO investigations of Oxamyl Öz   PDF
Aslı Eşme
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Tıbbi bir bitki olarak Ecballium elaterium (L.)’un tedavi alanlarının araştırılması Öz   PDF
İsmail Bayram Güllü, Necip Öcal
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Total Cross Sections For Elastic Scattering Of Positrons For Silicon, Gallium And Antimony Atoms Öz   PDF
Asuman Aydın
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Total reflection X-Ray fluorescence analysis and application in biological system and textile industry Öz   PDF
Mehmet Doğan, Mustafa Soylak, Latif Elçi, Alex von Bohlen
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ferrobor takviyeli bakır kompozitinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Aytekin Ulutaş, Hüseyin Turhan, Hanifi Çinici
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Traktör emniyet kabini imalatı yapan bir işletmede metot ve zaman etüdü teknikleri ile verimliliğin arttırılması Öz   PDF
Ramazan Yaman, Emine Uçmuş, Demet Gönen
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Transformatör Sisteminde Manyetik Akı Dağılımının İncelenmesi Yöntemiyle Güç Kayıplarının Belirlenmesi Öz   PDF
Aykut Ilgaz, Mehmet Bayırlı, Mehmet Aygören
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Transformatör üreten bir firmada risk analizinde bulanık HTEA kullanımı ve uygulama yazılımı geliştirme Öz   PDF
Mert Turan, Demet Gönen Ocaktan
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) T.T.K (Türk Tarih Kurumu) Binası’nda İçerik Biçim İlişkileri Üzerine Öz   PDF
Berrin Akgün
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi’nde Bor Kimyasalları Araştırmaları Öz   PDF
İ. Ersan Kalafatoğlu, S. Nuran Örs
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Tunceli İli Çemişgezek İlçesinin Kent Merkezindeki Tarihi Yapılarındaki Bozunma Analizi Öz   PDF
Murat Dal, Ali Duran Öcal
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Tunceli ili merkez ilçesi yapılarındaki ateş bacalarının teknik analizi Öz   PDF
Seyhan Yardımlı, Murat Dal
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Türkiye Borat Yatakları Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası Öz   PDF
Cahit Helvacı
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Türkiye Deprem Yönetmeliğindeki Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Kaan Türker, Altuğ Yavaş
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Türkiye'de Tükenme Tehlikesinde Olan Bir Türün Otekolojisi: Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae) Öz   PDF
Fazıl Özen
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Türkiye’de Yetişen Carlina L. (Asteraceae, Cardueae) Türlerinin Morfolojik Verilerle Filogenetik Analizi Öz   PDF
Berna Sanön, Fatih Coşkun, Bayram Yıldız
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversite kampüslerinin sürdürülebilir-ekolojik parametreleri açısından karşılaştırılması Öz   PDF
Sema Kayapınar Kaya, Murat Dal, Ali Aşkın
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Deneyiminin Tarihsel Analizi Öz   PDF
M. Serhat Yenice
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Tuza Toleransı Farklı İki Kültür Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Makromorfolojik Parametreler Üzerine Na2CO3 Tipi Tuz Stresi Etkileri Öz   PDF
Öznur Keser, Güler Çolak, Necmettin Caner
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Tuzla Amaçlı Yeni Bir Buharlaştırma Sistemi Öz   PDF
Zehra Durmuş
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Type and typology in architectural discourse Öz   PDF
Yasemin Güney
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Üç hücreli motif genelleme ile oluşturulan küçük ölçekli biyolojik sinir ağlarının bellek davranışı Öz   PDF
Ahmet Turan, Temel Kayıkçıoğlu
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Ulaşım Ağlarında Seyahat Üretimi Belirlenmesi İçin Model Yaklaşımı ve Seyahat Dağılımı Öz   PDF
Fisun Üçer, Turgut Özdemir, Halim Ceylan, Ayşe Turabi
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Uleksitin (NH4)2SO4 Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimizasyonu Öz   PDF
Özkan Küçük, M. Muhtar Kocakerim, Mehmet Çopur, Ahmet Yartaşı
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Unified Gas Chromatographic Method for Determination of Methanol in Natural Gas and Related Products Öz   PDF
N. N. Kislenko, S. A. Arystanbekova, A. A. Geras'kina
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri Öz   PDF
Özgür Umut Türkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Using of chemical modifiers in ETAAS determination of selenium in copper concentrate Öz   PDF
B. Ristova, T. Stafilov, D. Mihajlovic
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) UV ile sertleşen hibrid kaplamalarla alüminyum levhaların yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi Öz   PDF
İlyas Kartal
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Uyarlı Kokusuz Kalman Filtresi Öz   PDF
Esin Köksal Babacan, Levent Özbek, Cenker Biçer
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Variational iteration and homotopy perturbation method for solving Lorenz system Öz   PDF
Mehmet Merdan
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Various techniques to solve Blasius equation Öz   PDF
Utku Cem Karabulut, Alper Kılıç
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Various types of fixed-point theorems on S-metric spaces Öz   PDF
Nihal Taş
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Vitis Vinifera L. Cv. Sultani (Vitaceae)’de in Vitro Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi Öz   PDF
Olga Altun, A. Kamil Yüksel
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Volkanik Tüf Yüzeyi Gözeneklerinin Özeliklerinin Birikinti Geometrisi Kullanarak İncelenmesi Öz   PDF
Mehmet Bayırlı, Abdulkerim Pekin
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Vorteks tüpünde akişkan olarak hava oksijen karbondioksit ve azot kullanilarak isitma–soğutma sicaklik performanslarinin deneysel olarak incelenmesi Öz   PDF
Hüseyin Usta, Volkan Kırmacı
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Azot Gazının Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi Öz   PDF
Hüseyin Usta, Volkan Kırmacı, Kevser Dinçer
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) W(CO){=C=C(H)Si(Me)3}(NO)Tp* Sentezi Öz   PDF
Halis Marşan
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Wind and wave climate in the vicinity of Bozcaada Öz   PDF
Nuray Gedik, Dilek Çapanoğlu Bacanlı
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Yapı Çerçevelerinin Göçme Yükünün Belirlenmesinde Yeni Bir Hesaplama Tekniği Öz   PDF
Perihan Karakulak Efe
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Yapı Yönetmeliklerinin Sayısal Temsili: Yeni Bir Model Öz   PDF
Sibel Macit, Murat Günaydın
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Yapılarda kullanılan malzemelerden yayılan doğal radyasyonun araştırılmasına yönelik çalışmalar Öz   PDF
Ali Aşkın, Murat Dal
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Yapıların Deprem Hasarlarının Hızlı Tespitinde Bulanık Kural Tabanlı Uzman Sistemlerin Kullanımı Öz   PDF
Ali K. Baltacıoğlu, Altuğ Yavaş, Ömer Civelek, Baki Öztürk, Bekir Akgöz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Yarı katı şekillendirilmiş AlSi12 alüminyum alaşımında Ag ilavesinin mikroyapıya etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Adnan Türker, Nurşen Saklakoğlu
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Yarım-sinüs ve dikdörtgen darbeler kullanarak minimum-kaydırmalı anahtarlama sinyallerinin üretilmesi Öz   PDF
Serkan Yakut
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Yay katsayısı sürekli değiştirilebilen seri elastik aktüatör tasarımı ve imalatı Öz   PDF
Ömer Pekdur, Davut Akdaş
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Yayılı Yük İle Yüklenmiş Yapı Kirişlerinde Göçme Yükü Hesabı Öz   PDF
Perihan Efe
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayılmacı yabancı böcek türleri ve önemi Öz   PDF
Serdar Tezcan, Asiye Uzun
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Hülya ElmalıGülbaş, Yeşim Hepuzer Gürsel, Belkıs Bilgin Eran
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) Yerleşimlerin Taşıdığı Deniz Taşkını, Sel ve Deprem Afet Tehlikelerinin CBS Kullanılarak Yorumlanması: Balıkesir Örneği Öz   PDF
Umut Erdem
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Yıkıcı yeniliklerin belirlenmesi: Sürdürülebilir inşaat sektöründe tehditler ve fırsatlar Öz   PDF
Mustafa YILMAZ, Serkan YILDIZ, A. Burcu GÜLTEKİN
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Yüksek Hız Çeliklerinin İç Yapı ve Isıl İşlem Özellikleri Öz   PDF
Mustafa Tayanç, Gülcan Zeytin
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Zeytinli Deresi, Kazdağı, Balıkesir Fitoplanktonik Organizmalarının Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkileri Öz   PDF
Kemal ÇELİK
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Zeytinyağı tesislerinde oluşan karasuyun bertaraf alternatiflerinin maliyet açısından karşılaştırılması Öz   PDF
Selda Murat Hocaoğlu, Hande Gürsoy Haksevenler, İrfan Baştürk, Şeyla Ergenekon
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Zincblende Yapıdaki TlxIn1-xAs’ın Örgü Sabitleri ve Eğilme Parametrelerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi İle İncelenmesi Öz   PDF
Sinem Erden Gülebağlan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) [Eu(1,2,4-BTC)], (1,2,4-BTC=1,2,4- Benzen Trikarboksilik Asit) Koordınasyon Polimerinin Kristal Yapı ve Optik Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Adem Dönmez, Uğur Erkarslan, Şehmuz Karadeniz
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) β Lyrae türü örten çift yıldız LL Com: ışık eğrisi analizi ve yörünge dönemi değişimi Öz   PDF
Burcu Özkardeş, Gökçe Zeynep Özalp
 
Toplam 561 ögeden 501 - 561 arası << < 1 2 3 4 5 6