Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Ranks of some subsemigroups of full contraction mappings on a finite chain Öz   PDF
Kemal Toker
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Relationship Between Compressive and Chemical Compositions of Portland and Pozzolanic Cements Öz   PDF
Arın Yılmaz
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Representation of all maximally accretive differential operators for first order Öz   PDF
Rukiye Öztürk Mert, Pembe İpek Al, Zameddin I. Ismailov
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Right circulant matrices with generalized Fibonacci and Lucas polynomials and coding theory Öz   PDF
Sümeyra Ucar, Nihal Özgür
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Role of pH on the initiation of sperm motility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Çoruh trout (Salmo coruhensis) Öz   PDF
Filiz Kutluyer
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Kamil Delikanlı, Adnan Çalık, H. Ali Uzun
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Sanayi Yapıları Tasarım Sorunlarının Konya III. Organize Sanayi Bölgesindeki Üç Yapı Üzerinde İrdelenmesi Öz   PDF
Meryem Alagöz, Mehmet Uysal
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Schottky diyot tabanlı UV detektörlerde seri direnç etkileri Öz   PDF
Şadan Özden
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Şehir içi sinyalize kavşakların yeterliliğinin tasarım kriterleri puanlama yöntemi ile belirlenmesi Öz   PDF
Seda Hatipoğlu, Nuri Emre Oğuzhan
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Selenium Speciation Analysis Öz   PDF
Krystyna Pyrzynska
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Semi-analytical investigation of modified Boussinesq-Burger equations Öz   PDF
Sinan Deniz
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Semi-invariant lightlike submanifolds of golden semi-Riemannian manifolds Öz   PDF
Nergiz (Önen) Poyraz, Burçin Doğan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sensitization of Pr(III) ions in porous material via an antenna effect Öz   PDF
Melek Özdaş Bütün
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Sezgisel önermeler lojiği için semantikler Öz   PDF
Süleyman Polat, Mehmet Teziler
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Sığır Adrenal Korteksi Üzerine Histolojik ve Biometrik Bir Çalışma Öz   PDF
Atilla Temur, Mustafa Atlı, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Silika destekli Ni(II)-salisilaldimin kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve hidrojen üretimindeki katalitik etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Dilek Kılınç
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Silisyum alaşımlı çeliklerde indüklenen anizotropinin manyetik domain yapısına göre incelenmesi Öz   PDF
Taylan Güneş
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Simple recurrent neural networks for the numerical solutions of ODEs with Dirichlet boundary conditions Öz   PDF
Korhan Günel, Gülsüm İşman, Merve Kocakula
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Simultaneous Resolution Of Overlapping Tailing Peaks Of Isomers Using Dual Detector Diode Array Liquid Chromatography Electrospray Mass Spectrometry Öz   PDF
Rivhard B. Brereton, Conrad Bessant
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Single Crystal X-ray Structure Determination of N,N’-di(9-ethyl-9H-carbazole-3-yl)hydrazine Öz   PDF
Ece Uzkara, Fahrettin Filiz, Orhan Zeybek, Erol Asker
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) SiO2 kaplı kübik Fe3O4 nanoparçacıkların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Mustafa Coşkun, Senem Çitoğlu
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Soğuk depolar için r-404a alternatif soğutucu akişkanli buhar şikiştirmali soğutma sistem eleman kapasitelerinin bilgisayar programiyla belirlenmesi Öz   PDF
Volkan Kırmacı, M. Bahadır Özdemir
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Solving fractional difference equations by discrete Adomian decomposition method Öz   PDF
Figen Özpınar
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Some graph parameters on the strong product of monogenic semigroup graphs Öz   PDF
Nihat Akgüneş
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Some growth parameters of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) inhabiting Karasu River (East Anatolia, Turkey) Öz   PDF
Osman Serdar, Ebru İfakat Özcan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Potansiyel Fark Konusundaki Kavram Yanılgıları Öz   PDF
Sabri Kocakülah, Bengisu Abacı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sorgulamaya Dayalı Öğretimin “Lamba Parlaklığı” Kavramının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi Öz   PDF
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Bengisu Abacı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sorgulamaya dayalı öğretiminin Ay’ın evreleri konusunda öğrencilerin başarısına etkisi Öz   PDF
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Melike Gülsüm Bayırlı
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Stability in first order delay integro-differential equations Öz   PDF
Ali Fuat Yeniçerioğlu, Cüneyt Yazıcı
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Öz   PDF
Tekin Yeken, Ali Ateş, Ernam Öztürk, Burak Yeşil
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Staphylococcus aureus izolatlarının tiplendirilmesinde çoklu lokus değişken sayı tekrar analizi (MLVA) ve darbeli alan jel elektroforez (PFGE) yöntemlerinin karşılaştırılması Öz   PDF
Sümeyra Savaş
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Steel fiber reinforced concretes behaviour under biaxial flexure Öz   PDF
Fehmi Çivici, Şerif Saylan
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Structural characterization and DFT studies of novel oxazol-5-one derivative Öz   PDF
Muhittin Aygün
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Structural characterization and DFT studies of the highly disordered compound 2-phenyl-4-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecyl)benzylidene]-5-oxazolone Öz   PDF
Duygu Barut Celepci
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Students’ Preconceptions and Misconceptions About Gases. Öz   PDF
Nursen Azizoğlu, Ömer Geban
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Studies on phenol-keto tautomerism, metal ion binding, and free radical scavenging properties of newly synthesized naphthalene-based tetraimine Schiff base Öz   PDF
Özlem Özdemir
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Su örneklerindeki Cu(II), Co(II), Fe(III) ve Ni(II) iyonlarının schiff bazı komplekslerinin katı-faz ekstraksiyonu yönteminden sonra ICP-OES ile tayini Öz   PDF
Mustafa Umut Konanç, Mustafa Kemal Gümüş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Sulu çözeltilerden nano kil (halosit) yüzeyine metilen mavisi adsorpsiyonu ve kinetiği Öz   PDF
Aydın Türkyilmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Surfaces Satisfying (X,Y).H=0 Öz   PDF
Bengü Kılıç
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Swelling behaviour of perylendiimide langmuir-blodgett films and organic vapor sensing applications Öz   PDF
Yaser Açıkbaş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Synthesis and 3D Crystal Structure of New Ni(II)-ion-pair complex Öz   PDF
Hülya Kara
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Synthesis and enantiomeric recognition studies of triazine-based chiral fluorescent compounds Öz   PDF
Erkan Halay, Selahattin Bozkurt
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Synthesis and photophysical properties of new Eu(III) complex Öz   PDF
Mustafa Burak Çoban
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Synthesis, characterization and swelling properties of poly (acrylic acid)/Zr-pillared clay superabsorbent composites Öz   PDF
Zehra Bekçi Molu
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Synthesis, spectral characterization, theoretical analysis and antioxidant activities of aldol derivative isophorone structures Öz   PDF
Serpil Eryılmaz, Melek Gül, Ersin İnkaya
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Taç eterlerin metal iyonları ile kompleksleşmesinin kondüktometriye Job’s Plot yönteminin uygulanması ile belirlenmesi Öz   PDF
Baki Çiçek, Ümit Çalışır
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Tanker scheduling by using optimization techniques and a case study Öz   PDF
Aslan Deniz Karaoğlan
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Çona
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri Öz   PDF
Ayşe Handan Dokmeci, Suna Özden Çelik, Gül Kaykıoglu, Atakan Öngen
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Teknoloji destekli öğretim materyalleri WebQuestlerin yeterliklerini yordayan değişkenler Öz   PDF
Mevhibe Kobak-Demir, Hülya Gür
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Tensor Product Immersions with Totally Reducible Focal Set Öz   PDF
Rıdvan Ezentaş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Termal analiz ile birleştirilmiş spektral yöntemlerin kullanımı ile biyokütle pirolizinin incelenmesi Öz   PDF
Gamzenur Özsin
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Termal kağıtlardaki bisfenol A’nın saptanması için optimizasyon çalışması Öz   PDF
Şana Sungur, Fidan Kanan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Termal Uyartimli Lüminesansta LiB4O7: Cu, In ve MgB4O7: Dy, Na Yapay Lüminesans Malzemelerinin Işıma Sıcaklık Cevapları Öz   PDF
Eren Cihan Karsu Asal
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık ve Basınç Değişimi Öz   PDF
Okan Kon, Ömer Samih Mertbaş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri Öz   PDF
Okan Kon
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Termoplastik matrisli karbon elyaf takviyeli kompozit malzemelerin üretim sürecinde indüksiyonla ısıtmanın etkileri Öz   PDF
Öner Haşim Olgun, Uğur Çavdar
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Ters sarkacın uyarlamalı kazançlı bağımsız yüzeyli kayan kip yöntemi ile denetimi Öz   PDF
Fuat Kılıç, Sabri Bicakcı, Hüseyin Güneş
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Tersakan Çayı’ nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) The Assessment of University Students’ Conceptual Understanding and Interpretation Abilities on Electromagnetic Induction Öz   PDF
Mustafa Sabri Kocakülah
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) The Connection Between Titanium Content, Bleaching and FR Protection of Wool Öz   PDF
Lj. Sinadinovska, S. Ilievska, I. Spirevska, J. Sinadinovski
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) The Determination of Background Levels of Volatile Organic Compounds in Atmosphere Öz   PDF
Marjan Weber, M. Pompe, H. Basa
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) The effect of molecular interference on coherent scattering Öz   PDF
Aysun Böke
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) The effects of various concentrations of lead to Chlorophyll a and chlorophyll b of elodea canadensis michx. Öz   PDF
Mustafa Temel
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) The Essential Oil Components of five Micromeria Species grown in Anatolia Öz   PDF
Sema Çarıkçı
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) The genotoxic and biochemical effects of wastewater samples from a fat plant in Erzurum Öz   PDF
Hasan Türkmez, Turgay Şişman, Ümit İncekara, Fatime Geyikoğlu, Abdulgani Tatar, B. Saait Keleş
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) The linear, nonlinear optical properties and quantum chemical parameters of some sudan dyes Öz   PDF
Aslı Eşme, Seda Güneşdoğdu Sağdınç
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) The Question of Place and Logic of Desing Architectural Education Öz   PDF
Ruşen Yamaçlı
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) The special gaps of Arf numerical semigroups with small multiplicity Öz   PDF
Meral Süer, Burak Yasin Yalçın
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Theoretical studies of molecular structure, spectroscopic, electronic and NLO investigations of Oxamyl Öz   PDF
Aslı Eşme
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Tıbbi bir bitki olarak Ecballium elaterium (L.)’un tedavi alanlarının araştırılması Öz   PDF
İsmail Bayram Güllü, Necip Öcal
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Total Cross Sections For Elastic Scattering Of Positrons For Silicon, Gallium And Antimony Atoms Öz   PDF
Asuman Aydın
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Total reflection X-Ray fluorescence analysis and application in biological system and textile industry Öz   PDF
Mehmet Doğan, Mustafa Soylak, Latif Elçi, Alex von Bohlen
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ferrobor takviyeli bakır kompozitinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Aytekin Ulutaş, Hüseyin Turhan, Hanifi Çinici
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Traktör emniyet kabini imalatı yapan bir işletmede metot ve zaman etüdü teknikleri ile verimliliğin arttırılması Öz   PDF
Ramazan Yaman, Emine Uçmuş, Demet Gönen
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Transformatör Sisteminde Manyetik Akı Dağılımının İncelenmesi Yöntemiyle Güç Kayıplarının Belirlenmesi Öz   PDF
Aykut Ilgaz, Mehmet Bayırlı, Mehmet Aygören
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Transformatör üreten bir firmada risk analizinde bulanık HTEA kullanımı ve uygulama yazılımı geliştirme Öz   PDF
Mert Turan, Demet Gönen Ocaktan
 
Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) Trietilamin varlığında bazı alifatik karboksilik asitlerden disübstitüe organosiklotrifosfazenlerin sentezi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Orhan Pamukçu, Fatih Aslan
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) T.T.K (Türk Tarih Kurumu) Binası’nda İçerik Biçim İlişkileri Üzerine Öz   PDF
Berrin Akgün
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi’nde Bor Kimyasalları Araştırmaları Öz   PDF
İ. Ersan Kalafatoğlu, S. Nuran Örs
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Tunceli İli Çemişgezek İlçesinin Kent Merkezindeki Tarihi Yapılarındaki Bozunma Analizi Öz   PDF
Murat Dal, Ali Duran Öcal
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Tunceli ili merkez ilçesi yapılarındaki ateş bacalarının teknik analizi Öz   PDF
Seyhan Yardımlı, Murat Dal
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Türk sofralık yeşil zeytinlerin antioksidan özellikleri üzerine İspanyol yöntemi ile işlemenin etkisi Öz   PDF
Elif Savaş
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu Öz   PDF
Merve Erdik, Yeliz Tülübaş Gökuç
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Türkiye Borat Yatakları Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası Öz   PDF
Cahit Helvacı
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Türkiye Deprem Yönetmeliğindeki Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Kaan Türker, Altuğ Yavaş
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Türkiye'de Tükenme Tehlikesinde Olan Bir Türün Otekolojisi: Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae) Öz   PDF
Fazıl Özen
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Türkiye’de Yetişen Carlina L. (Asteraceae, Cardueae) Türlerinin Morfolojik Verilerle Filogenetik Analizi Öz   PDF
Berna Sanön, Fatih Coşkun, Bayram Yıldız
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversite kampüslerinin sürdürülebilir-ekolojik parametreleri açısından karşılaştırılması Öz   PDF
Sema Kayapınar Kaya, Murat Dal, Ali Aşkın
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Deneyiminin Tarihsel Analizi Öz   PDF
M. Serhat Yenice
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Tuza Toleransı Farklı İki Kültür Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Makromorfolojik Parametreler Üzerine Na2CO3 Tipi Tuz Stresi Etkileri Öz   PDF
Öznur Keser, Güler Çolak, Necmettin Caner
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Tuzla Amaçlı Yeni Bir Buharlaştırma Sistemi Öz   PDF
Zehra Durmuş
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Type and typology in architectural discourse Öz   PDF
Yasemin Güney
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Üç hücreli motif genelleme ile oluşturulan küçük ölçekli biyolojik sinir ağlarının bellek davranışı Öz   PDF
Ahmet Turan, Temel Kayıkçıoğlu
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Ulaşım Ağlarında Seyahat Üretimi Belirlenmesi İçin Model Yaklaşımı ve Seyahat Dağılımı Öz   PDF
Fisun Üçer, Turgut Özdemir, Halim Ceylan, Ayşe Turabi
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Uleksitin (NH4)2SO4 Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimizasyonu Öz   PDF
Özkan Küçük, M. Muhtar Kocakerim, Mehmet Çopur, Ahmet Yartaşı
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Unified Gas Chromatographic Method for Determination of Methanol in Natural Gas and Related Products Öz   PDF
N. N. Kislenko, S. A. Arystanbekova, A. A. Geras'kina
 
Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) Üniversite tercihinin bulanık aksiyomatik tasarım ile değerlendirilmesi Öz   PDF
Sümeyye Bayındır, Hanife Palabıyık, Özer Uygun
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri Öz   PDF
Özgür Umut Türkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Using of chemical modifiers in ETAAS determination of selenium in copper concentrate Öz   PDF
B. Ristova, T. Stafilov, D. Mihajlovic
 
Toplam 631 ögeden 501 - 600 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>