Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Orta Öğretimde Kimya Müfredat Programlarında Atom Konusunun İncelenmesi Öz   PDF
Nilgün Seçken, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları Öz   PDF
Necla Turanlı, Vildan Keçeli, Naime Karakaş Türker
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların Veriliş Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği) Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Otoban Gürültüsünün Dinlenme Tesislerine Etkisi: İstanbul-Ankara Otoyolu Örneği Öz   PDF
Özgür Yerli, Zeki Demir
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Otoyol Esnek Üstyapı İnşaatı Kalite Kontrolünde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ayse Turabi, Suat Cüre
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Parazitoit cales noacki howard (hymenoptera: aphelinidae)'nin Konukçuları ve Doğadaki Yıllık Döl Sayısı Öz   PDF
Gonca Vatansever, M. Rifat Ulusoy
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Parçacık Fiziğinde Anomaliler Öz   PDF
Halil Gamsızkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Peculiarities of Behavior of Macroheterogenety Parameter of Elements in Heterogeneous Alloys and New Technologies in Atomic Emission Spectroscopy Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Perde-çerçeveli betonarme yapılarda A2 türü düzensizliğin kesit tesirlerine etkisi Öz   PDF
Mehmet Terzi, Hasan Elçi
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Physiological and Molecular Analysis of a Valine Resistant Mutant in Arabidopsis thaliana Öz   PDF
Ekrem Dündar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması Öz   PDF
Fatih Kalyoncu, Erbil Kalmış
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Polianilin (PANİ) ve PANi|Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Sibel Zor, Hatice Özkazanç
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği Öz   PDF
Zeynep Seda Taylan, Hülya Böke Özkoç
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Programme Utilization of Molecular Spectroscopy Methods at the Organic Compounds Investigations Öz   PDF
R. G. Zhbankov, M. V. Korolevich, B. G. Derendyaev, V. N. Piottukh-Peletsky
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Radyatör imalatı tesisi atık yönetim planı: Örnek çalışma Öz   PDF
Şeyma Ordu, Tuğba Kaplan
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kemal Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Relationship Between Compressive and Chemical Compositions of Portland and Pozzolanic Cements Öz   PDF
Arın Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Kamil Delikanlı, Adnan Çalık, H. Ali Uzun
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Sanayi Yapıları Tasarım Sorunlarının Konya III. Organize Sanayi Bölgesindeki Üç Yapı Üzerinde İrdelenmesi Öz   PDF
Meryem Alagöz, Mehmet Uysal
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Selenium Speciation Analysis Öz   PDF
Krystyna Pyrzynska
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Sığır Adrenal Korteksi Üzerine Histolojik ve Biometrik Bir Çalışma Öz   PDF
Atilla Temur, Mustafa Atlı, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Simultaneous Resolution Of Overlapping Tailing Peaks Of Isomers Using Dual Detector Diode Array Liquid Chromatography Electrospray Mass Spectrometry Öz   PDF
Rivhard B. Brereton, Conrad Bessant
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Single Crystal X-ray Structure Determination of N,N’-di(9-ethyl-9H-carbazole-3-yl)hydrazine Öz   PDF
Ece Uzkara, Fahrettin Filiz, Orhan Zeybek, Erol Asker
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Soğuk depolar için r-404a alternatif soğutucu akişkanli buhar şikiştirmali soğutma sistem eleman kapasitelerinin bilgisayar programiyla belirlenmesi Öz   PDF
Volkan Kırmacı, M. Bahadır Özdemir
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Öz   PDF
Tekin Yeken, Ali Ateş, Ernam Öztürk, Burak Yeşil
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Steel fiber reinforced concretes behaviour under biaxial flexure Öz   PDF
Fehmi Çivici, Şerif Saylan
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Students’ Preconceptions and Misconceptions About Gases. Öz   PDF
Nursen Azizoğlu, Ömer Geban
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Surfaces Satisfying (X,Y).H=0 Öz   PDF
Bengü Kılıç
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Swelling behaviour of perylendiimide langmuir-blodgett films and organic vapor sensing applications Öz   PDF
Yaser Açıkbaş
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Tanker scheduling by using optimization techniques and a case study Öz   PDF
Aslan Deniz Karaoğlan
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Çona
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Tensor Product Immersions with Totally Reducible Focal Set Öz   PDF
Rıdvan Ezentaş
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık ve Basınç Değişimi Öz   PDF
Okan Kon, Ömer Samih Mertbaş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri Öz   PDF
Okan Kon
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Tersakan Çayı’ nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) The Assessment of University Students’ Conceptual Understanding and Interpretation Abilities on Electromagnetic Induction Öz   PDF
Mustafa Sabri Kocakülah
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) The Connection Between Titanium Content, Bleaching and FR Protection of Wool Öz   PDF
Lj. Sinadinovska, S. Ilievska, I. Spirevska, J. Sinadinovski
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) The Determination of Background Levels of Volatile Organic Compounds in Atmosphere Öz   PDF
Marjan Weber, M. Pompe, H. Basa
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) The effects of various concentrations of lead to Chlorophyll a and chlorophyll b of elodea canadensis michx. Öz   PDF
Mustafa Temel
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) The Essential Oil Components of five Micromeria Species grown in Anatolia Öz   PDF
Sema Çarıkçı
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) The genotoxic and biochemical effects of wastewater samples from a fat plant in Erzurum Öz   PDF
Hasan Türkmez, Turgay Şişman, Ümit İncekara, Fatime Geyikoğlu, Abdulgani Tatar, B. Saait Keleş
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) The linear, nonlinear optical properties and quantum chemical parameters of some sudan dyes Öz   PDF
Aslı Eşme, Seda Güneşdoğdu Sağdınç
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) The Question of Place and Logic of Desing Architectural Education Öz   PDF
Ruşen Yamaçlı
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Tıbbi bir bitki olarak Ecballium elaterium (L.)’un tedavi alanlarının araştırılması Öz   PDF
İsmail Bayram Güllü, Necip Öcal
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Total Cross Sections For Elastic Scattering Of Positrons For Silicon, Gallium And Antimony Atoms Öz   PDF
Asuman Aydın
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Total reflection X-Ray fluorescence analysis and application in biological system and textile industry Öz   PDF
Mehmet Doğan, Mustafa Soylak, Latif Elçi, Alex von Bohlen
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ferrobor takviyeli bakır kompozitinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Aytekin Ulutaş, Hüseyin Turhan, Hanifi Çinici
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Traktör emniyet kabini imalatı yapan bir işletmede metot ve zaman etüdü teknikleri ile verimliliğin arttırılması Öz   PDF
Ramazan Yaman, Emine Uçmuş, Demet Gönen
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Transformatör Sisteminde Manyetik Akı Dağılımının İncelenmesi Yöntemiyle Güç Kayıplarının Belirlenmesi Öz   PDF
Aykut Ilgaz, Mehmet Bayırlı, Mehmet Aygören
 
Toplam 333 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>