Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Parçacık Fiziğinde Anomaliler Öz   PDF
Halil Gamsızkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Peculiarities of Behavior of Macroheterogenety Parameter of Elements in Heterogeneous Alloys and New Technologies in Atomic Emission Spectroscopy Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Perde-çerçeveli betonarme yapılarda A2 türü düzensizliğin kesit tesirlerine etkisi Öz   PDF
Mehmet Terzi, Hasan Elçi
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Physiological and Molecular Analysis of a Valine Resistant Mutant in Arabidopsis thaliana Öz   PDF
Ekrem Dündar
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması Öz   PDF
Fatih Kalyoncu, Erbil Kalmış
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi Öz   PDF
Melda Sevimli, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Polianilin (PANİ) ve PANi|Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Sibel Zor, Hatice Özkazanç
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği Öz   PDF
Zeynep Seda Taylan, Hülya Böke Özkoç
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Programme Utilization of Molecular Spectroscopy Methods at the Organic Compounds Investigations Öz   PDF
R. G. Zhbankov, M. V. Korolevich, B. G. Derendyaev, V. N. Piottukh-Peletsky
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Radioactivity concentrations of the milk and dairy products. Öz   PDF
Yusuf Ağuş
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Radioluminescence and Optic Characterization of CdSe Quantum Dot Added Polymer Nanocomposites Öz   PDF
İlker Çetin Keskin, Murat Türemiş, Mehmet İsmail Katı, Yasemin Tuncer Aslanlar, Rana Kibar, Ahmet Çetin
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Radyatör imalatı tesisi atık yönetim planı: Örnek çalışma Öz   PDF
Şeyma Ordu, Tuğba Kaplan
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği Öz   PDF
Ali Kemal Yüksel, Ahmet Çona
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Relationship Between Compressive and Chemical Compositions of Portland and Pozzolanic Cements Öz   PDF
Arın Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Kamil Delikanlı, Adnan Çalık, H. Ali Uzun
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Sanayi Yapıları Tasarım Sorunlarının Konya III. Organize Sanayi Bölgesindeki Üç Yapı Üzerinde İrdelenmesi Öz   PDF
Meryem Alagöz, Mehmet Uysal
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Şehir içi sinyalize kavşakların yeterliliğinin tasarım kriterleri puanlama yöntemi ile belirlenmesi Öz   PDF
Seda Hatipoğlu, Nuri Emre Oğuzhan
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Selenium Speciation Analysis Öz   PDF
Krystyna Pyrzynska
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sensitization of Pr(III) ions in porous material via an antenna effect Öz   PDF
Melek Özdaş Bütün
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Sığır Adrenal Korteksi Üzerine Histolojik ve Biometrik Bir Çalışma Öz   PDF
Atilla Temur, Mustafa Atlı, Hüseyin Karadağ
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Simultaneous Resolution Of Overlapping Tailing Peaks Of Isomers Using Dual Detector Diode Array Liquid Chromatography Electrospray Mass Spectrometry Öz   PDF
Rivhard B. Brereton, Conrad Bessant
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Single Crystal X-ray Structure Determination of N,N’-di(9-ethyl-9H-carbazole-3-yl)hydrazine Öz   PDF
Ece Uzkara, Fahrettin Filiz, Orhan Zeybek, Erol Asker
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) SiO2 kaplı kübik Fe3O4 nanoparçacıkların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Mustafa Coşkun, Senem Çitoğlu
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Soğuk depolar için r-404a alternatif soğutucu akişkanli buhar şikiştirmali soğutma sistem eleman kapasitelerinin bilgisayar programiyla belirlenmesi Öz   PDF
Volkan Kırmacı, M. Bahadır Özdemir
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Potansiyel Fark Konusundaki Kavram Yanılgıları Öz   PDF
Sabri Kocakülah, Bengisu Abacı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sorgulamaya Dayalı Öğretimin “Lamba Parlaklığı” Kavramının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi Öz   PDF
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Bengisu Abacı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Sorgulamaya dayalı öğretiminin Ay’ın evreleri konusunda öğrencilerin başarısına etkisi Öz   PDF
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Melike Gülsüm Bayırlı
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Öz   PDF
Tekin Yeken, Ali Ateş, Ernam Öztürk, Burak Yeşil
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Steel fiber reinforced concretes behaviour under biaxial flexure Öz   PDF
Fehmi Çivici, Şerif Saylan
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Students’ Preconceptions and Misconceptions About Gases. Öz   PDF
Nursen Azizoğlu, Ömer Geban
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Surfaces Satisfying (X,Y).H=0 Öz   PDF
Bengü Kılıç
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Swelling behaviour of perylendiimide langmuir-blodgett films and organic vapor sensing applications Öz   PDF
Yaser Açıkbaş
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Synthesis and photophysical properties of new Eu(III) complex Öz   PDF
Mustafa Burak Çoban
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Synthesis, spectral characterization, theoretical analysis and antioxidant activities of aldol derivative isophorone structures Öz   PDF
Serpil Eryılmaz, Melek Gül, Ersin İnkaya
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Tanker scheduling by using optimization techniques and a case study Öz   PDF
Aslan Deniz Karaoğlan
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Çona
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri Öz   PDF
Ayşe Handan Dokmeci, Suna Özden Çelik, Gül Kaykıoglu, Atakan Öngen
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Teknoloji destekli öğretim materyalleri WebQuestlerin yeterliklerini yordayan değişkenler Öz   PDF
Mevhibe Kobak-Demir, Hülya Gür
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Tensor Product Immersions with Totally Reducible Focal Set Öz   PDF
Rıdvan Ezentaş
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Termal Uyartimli Lüminesansta LiB4O7: Cu, In ve MgB4O7: Dy, Na Yapay Lüminesans Malzemelerinin Işıma Sıcaklık Cevapları Öz   PDF
Eren Cihan Karsu Asal
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık ve Basınç Değişimi Öz   PDF
Okan Kon, Ömer Samih Mertbaş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri Öz   PDF
Okan Kon
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Tersakan Çayı’ nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) The Assessment of University Students’ Conceptual Understanding and Interpretation Abilities on Electromagnetic Induction Öz   PDF
Mustafa Sabri Kocakülah
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) The Connection Between Titanium Content, Bleaching and FR Protection of Wool Öz   PDF
Lj. Sinadinovska, S. Ilievska, I. Spirevska, J. Sinadinovski
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) The Determination of Background Levels of Volatile Organic Compounds in Atmosphere Öz   PDF
Marjan Weber, M. Pompe, H. Basa
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) The effect of molecular interference on coherent scattering Öz   PDF
Aysun Böke
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) The effects of various concentrations of lead to Chlorophyll a and chlorophyll b of elodea canadensis michx. Öz   PDF
Mustafa Temel
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) The Essential Oil Components of five Micromeria Species grown in Anatolia Öz   PDF
Sema Çarıkçı
 
Toplam 398 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>