Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Metilen Mavisinin Çözücü Ekstraksiyonu İle Sulu Çözeltilerden Geri Kazanımı Öz   PDF
Sema Bağdat Yaşar, Mustafa Özcan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) MgB2 Süperiletken Külçe Malzemesine Altın Kaplamasının Etkileri Öz   PDF
Asaf Tolga Ulgen
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) MIG-MAG Kaynağında Duman Oluşumu Öz   PDF
Tolga Mert
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Mikrodalga Enerjiyle Kobalt Bor Fosfat Bileşiği ve Boraks Pentahidratın Elde Edilmesi Öz   PDF
Halil Güler, Figen Demiral Kurtuluş
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Mimari Tasarım Firmalarında Müşteri Yönlülük: Bir Yapısal Denklem Modeli Öz   PDF
Tülay Çivici
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Minimal But Inefficient Presentations Of The Semi-Direct Product Of Finite Cyclic Groups Öz   PDF
Fırat Ateş, Sinan Çevik
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Modern Fizikte Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Algılama ve Mantık Yürütme Biçimleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Kemal Yürümezoğlu
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Modernist bir yapı örneği, çorlu belediye sarayı Öz   PDF
Ayse Durukan Kopuz
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Mogan Gölü (Ankara) balık faunası Öz   PDF
Ali Gül, Semra Benzer, Ömer Saylar, Göktuğ Gül, Mehmet Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Muscari Macrocarpum Sweet ve Ornithogalum Alpigenum Stapf. Türlerinin Kültürleştirme Yöntemleri Öz   PDF
Ramazan Mammadov, Banu Sahranç, Bekir Doğan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Müstakil Konut Alanlarında Morfolojik ve Bağlamsal Değişim: Konya Meram Öğretmen Evleri Öz   PDF
Berrin Dikici Köseoğlu, Dicle Aydın
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Mutfak Tipi bir Mikrodalga Fırının Mikroişlemci ile Kontrolü Öz   PDF
İsmail C. Tığlı
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış Öz   PDF
D. Beste Çevik
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Mytilus sp (midye), gammarus sp (nehir tırnağı) ve cladophora sp (yeşil alg) örnekleri kullanılarak Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğin araştırılması Öz   PDF
Kültigin Çavuşoğlu, Yakup Gündoğan, Şükran Çakır Arıcı, Talip Kırındı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) NaI(Tl) Dedektörü İçin Enerji Kalibrasyonunun ve Enerji Çözünürlüğünün Elde Edilmesi Öz   PDF
Mehtap Yalçınkaya, Sinem İşgör
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Nano ölçekli plakların serbest titreşimi ve tek katmanlı grafen uygulaması Öz   PDF
Ömer Civalek, Kadir Mercan, Çiğdem Demir
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu Öz   PDF
Şeyma Somunkıranoğlu, Gülşah Çelik, Figen Kurtuluş
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Neonikotinoid insektisit thiamethoxamın Oreochromis niloticus’ta oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi Öz   PDF
Özgür Fırat, Tüzin Aytekin
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Nepeta Cadmea Boiss ile N.Sulfuriflora P.H. Davis Türlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması Öz   PDF
Tuncay Değirmenci
 
Kabul edilen makaleler (Online first) New 1,3,4-thiadiazole compounds: synthesis, spectroscopic characterisation and theoretical analyses based on DFT calculations Öz   PDF
Muhammet Serdar Çavuş, Halit Muğlu
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) New Floristic Records For Various Squares In The Flora Of Turkey Öz   PDF
Fazıl Özen
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) New Ways of Atomic Absorption Determination of some Elements with use of Heteropolycomplexes Öz   PDF
A. B. Vishnikin, M. E.A. Al-Shwaiyat, E. V. Vishnikina, F. A. Chmilenko
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) NH4FeP2O7, NaCaPO4 ve WP2O7 bileşiklerinin mikrodalga enerji yardımıyla sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Berna Tekin, Halil Güler
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Nikel(II) İyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu Öz   PDF
Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Ni-Lateritlerin Oluşumu ve Özellikleri Öz   PDF
Erem Abdullah Tufan
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Non–Lineer Amortisörlerin Dinamiği Öz   PDF
Hayrettin Yüksel
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Novel 1,3,4-thiadiazole compounds derived from 4-phenylbutyric acid: Synthesis, characterization and DFT studies Öz   PDF
Nesrin Şener, Mahmut Gür
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri Öz   PDF
Mahmut Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu, M. Emin Duru, Gülsen Tel, Ali İmran Vaizoğullar, Selma Baştan
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı Öz   PDF
Evren Ülkeryıldız, Zeynep Durmuş Arslan, Tonguç Akış
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Eda Korkmaz, Hülya Gür
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Olive Oil Analysis by Flow Injection Öz   PDF
Constantinos A. Georgiou
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Oluklu Mukavva Kutu Üretimi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı Öz   PDF
Belgin Karabacakoğlu, Filiz Tezakıl
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Oluklu PVC Köpük İçeren Denizel Sandviç Kompozitlerin Darbe Test Performansları Öz   PDF
Fatih BALIKOĞLU, T. Kerem DEMİRCİOĞLU, Mustafa YILDIZ, Nurettin ARSLAN
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) On Curves and Surfaces of Aw(K) Type Öz   PDF
Bengü Kılıç, Kadri Arslan
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) On the hyperbolic cylindrical Tzitzeica curves in Minkowski 3-space Öz   PDF
Murat Kemal Karaca, Bahaddin Bükücü
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Optik Fiber Dalga Kılavuzlarının Yapı Parametrelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Çetin, Hamza Yaşar Ocak
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Organic pyroelectric materials for device applications Öz   PDF
Rifat Çapan
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapılanma (Constructıvıst) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi Öz   PDF
Canan Nakiboğlu, Berna Bülbül
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Orta Öğretimde Kimya Müfredat Programlarında Atom Konusunun İncelenmesi Öz   PDF
Nilgün Seçken, Fatma İnci Morgil
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları Öz   PDF
Necla Turanlı, Vildan Keçeli, Naime Karakaş Türker
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların Veriliş Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği) Öz   PDF
Abdullah Aydın
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel düşünme düzeylerinin problem kurma becerileri açısından incelenmesi Öz   PDF
Filiz Tuba Dikkartın Övez, Büşra Aydın Çınar
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Otoban Gürültüsünün Dinlenme Tesislerine Etkisi: İstanbul-Ankara Otoyolu Örneği Öz   PDF
Özgür Yerli, Zeki Demir
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Otoyol Esnek Üstyapı İnşaatı Kalite Kontrolünde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ayse Turabi, Suat Cüre
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) P ve n dopingli grafen elektrotlara asimetrik bağlı güçlü korelasyonlu bir kuantum noktacığında gerçek zamanlı elektron dinamikleri Öz   PDF
Ali İhsan Göker
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Parazitoit cales noacki howard (hymenoptera: aphelinidae)'nin Konukçuları ve Doğadaki Yıllık Döl Sayısı Öz   PDF
Gonca Vatansever, M. Rifat Ulusoy
 
Cilt 17, Sayı 1: (Haziran 2015) Parçacık Fiziğinde Anomaliler Öz   PDF
Halil Gamsızkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Peculiarities of Behavior of Macroheterogenety Parameter of Elements in Heterogeneous Alloys and New Technologies in Atomic Emission Spectroscopy Öz   PDF
S. V. Tverdokhlebova
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Perde-çerçeveli betonarme yapılarda A2 türü düzensizliğin kesit tesirlerine etkisi Öz   PDF
Mehmet Terzi, Hasan Elçi
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri Öz   PDF
Gamze Tekin
 
Toplam 458 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>