Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Single Crystal X-ray Structure Determination of N,N’-di(9-ethyl-9H-carbazole-3-yl)hydrazine Öz   PDF
Ece Uzkara, Fahrettin Filiz, Orhan Zeybek, Erol Asker
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayım Aşamasındaki Makaleler SiO2 kaplı kübik Fe3O4 nanoparçacıkların sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Mustafa Coşkun, Senem Çitoğlu
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) Soğuk depolar için r-404a alternatif soğutucu akişkanli buhar şikiştirmali soğutma sistem eleman kapasitelerinin bilgisayar programiyla belirlenmesi Öz   PDF
Volkan Kırmacı, M. Bahadır Özdemir
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Öz   PDF
Tekin Yeken, Ali Ateş, Ernam Öztürk, Burak Yeşil
 
Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) Steel fiber reinforced concretes behaviour under biaxial flexure Öz   PDF
Fehmi Çivici, Şerif Saylan
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Students’ Preconceptions and Misconceptions About Gases. Öz   PDF
Nursen Azizoğlu, Ömer Geban
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Surfaces Satisfying (X,Y).H=0 Öz   PDF
Bengü Kılıç
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Swelling behaviour of perylendiimide langmuir-blodgett films and organic vapor sensing applications Öz   PDF
Yaser Açıkbaş
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Tanker scheduling by using optimization techniques and a case study Öz   PDF
Aslan Deniz Karaoğlan
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Öz   PDF
Ahmet Çona
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayım Aşamasındaki Makaleler Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri Öz   PDF
Ayşe Handan Dokmeci, Suna Özden Çelik, Gül Kaykıoglu, Atakan Öngen
 
Kabul edilen makaleler (Online first) Teknoloji destekli öğretim materyalleri WebQuestlerin yeterliklerini yordayan değişkenler Öz   PDF
Mevhibe Kobak-Demir, Hülya Gür
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Tensor Product Immersions with Totally Reducible Focal Set Öz   PDF
Rıdvan Ezentaş
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık ve Basınç Değişimi Öz   PDF
Okan Kon, Ömer Samih Mertbaş
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri Öz   PDF
Okan Kon
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Tersakan Çayı’ nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Cahit Kasımoğlu, Fevzi Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) The Assessment of University Students’ Conceptual Understanding and Interpretation Abilities on Electromagnetic Induction Öz   PDF
Mustafa Sabri Kocakülah
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) The Connection Between Titanium Content, Bleaching and FR Protection of Wool Öz   PDF
Lj. Sinadinovska, S. Ilievska, I. Spirevska, J. Sinadinovski
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) The Determination of Background Levels of Volatile Organic Compounds in Atmosphere Öz   PDF
Marjan Weber, M. Pompe, H. Basa
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayım Aşamasındaki Makaleler The effect of molecular interference on coherent scattering Öz   PDF
Aysun Böke
 
Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) The effects of various concentrations of lead to Chlorophyll a and chlorophyll b of elodea canadensis michx. Öz   PDF
Mustafa Temel
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) The Essential Oil Components of five Micromeria Species grown in Anatolia Öz   PDF
Sema Çarıkçı
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) The genotoxic and biochemical effects of wastewater samples from a fat plant in Erzurum Öz   PDF
Hasan Türkmez, Turgay Şişman, Ümit İncekara, Fatime Geyikoğlu, Abdulgani Tatar, B. Saait Keleş
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) The linear, nonlinear optical properties and quantum chemical parameters of some sudan dyes Öz   PDF
Aslı Eşme, Seda Güneşdoğdu Sağdınç
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) The Question of Place and Logic of Desing Architectural Education Öz   PDF
Ruşen Yamaçlı
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayım Aşamasındaki Makaleler Theoretical studies of molecular structure, spectroscopic, electronic and NLO investigations of Oxamyl Öz   PDF
Aslı Eşme
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Tıbbi bir bitki olarak Ecballium elaterium (L.)’un tedavi alanlarının araştırılması Öz   PDF
İsmail Bayram Güllü, Necip Öcal
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) Total Cross Sections For Elastic Scattering Of Positrons For Silicon, Gallium And Antimony Atoms Öz   PDF
Asuman Aydın
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Total reflection X-Ray fluorescence analysis and application in biological system and textile industry Öz   PDF
Mehmet Doğan, Mustafa Soylak, Latif Elçi, Alex von Bohlen
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ferrobor takviyeli bakır kompozitinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Aytekin Ulutaş, Hüseyin Turhan, Hanifi Çinici
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Traktör emniyet kabini imalatı yapan bir işletmede metot ve zaman etüdü teknikleri ile verimliliğin arttırılması Öz   PDF
Ramazan Yaman, Emine Uçmuş, Demet Gönen
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Transformatör Sisteminde Manyetik Akı Dağılımının İncelenmesi Yöntemiyle Güç Kayıplarının Belirlenmesi Öz   PDF
Aykut Ilgaz, Mehmet Bayırlı, Mehmet Aygören
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) T.T.K (Türk Tarih Kurumu) Binası’nda İçerik Biçim İlişkileri Üzerine Öz   PDF
Berrin Akgün
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi’nde Bor Kimyasalları Araştırmaları Öz   PDF
İ. Ersan Kalafatoğlu, S. Nuran Örs
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Yayım Aşamasındaki Makaleler Tunceli İli Çemişgezek İlçesinin Kent Merkezindeki Tarihi Yapılarındaki Bozunma Analizi Öz   PDF
Murat Dal, Ali Duran Öcal
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Tunceli ili merkez ilçesi yapılarındaki ateş bacalarının teknik analizi Öz   PDF
Seyhan Yardımlı, Murat Dal
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Türkiye Borat Yatakları Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası Öz   PDF
Cahit Helvacı
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Türkiye Deprem Yönetmeliğindeki Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Kaan Türker, Altuğ Yavaş
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Türkiye'de Tükenme Tehlikesinde Olan Bir Türün Otekolojisi: Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae) Öz   PDF
Fazıl Özen
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Türkiye’de Yetişen Carlina L. (Asteraceae, Cardueae) Türlerinin Morfolojik Verilerle Filogenetik Analizi Öz   PDF
Berna Sanön, Fatih Coşkun, Bayram Yıldız
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Deneyiminin Tarihsel Analizi Öz   PDF
M. Serhat Yenice
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Tuza Toleransı Farklı İki Kültür Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Makromorfolojik Parametreler Üzerine Na2CO3 Tipi Tuz Stresi Etkileri Öz   PDF
Öznur Keser, Güler Çolak, Necmettin Caner
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Tuzla Amaçlı Yeni Bir Buharlaştırma Sistemi Öz   PDF
Zehra Durmuş
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Type and typology in architectural discourse Öz   PDF
Yasemin Güney
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Ulaşım Ağlarında Seyahat Üretimi Belirlenmesi İçin Model Yaklaşımı ve Seyahat Dağılımı Öz   PDF
Fisun Üçer, Turgut Özdemir, Halim Ceylan, Ayşe Turabi
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Uleksitin (NH4)2SO4 Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimizasyonu Öz   PDF
Özkan Küçük, M. Muhtar Kocakerim, Mehmet Çopur, Ahmet Yartaşı
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Unified Gas Chromatographic Method for Determination of Methanol in Natural Gas and Related Products Öz   PDF
N. N. Kislenko, S. A. Arystanbekova, A. A. Geras'kina
 
Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri Öz   PDF
Özgür Umut Türkan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Using of chemical modifiers in ETAAS determination of selenium in copper concentrate Öz   PDF
B. Ristova, T. Stafilov, D. Mihajlovic
 
Kabul edilen makaleler (Online first) UV ile sertleşen hibrid kaplamalarla alüminyum levhaların yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi Öz   PDF
İlyas Kartal
 
Toplam 368 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>